ksiazka
  • ksiazka

Zmiany w organizacji Moda czy konieczność?

978-83-7441-577-4/Zbigniew Ścibiorek/2007/208
PLN16.91

„Zmiany w organizacji – moda czy konieczność?” to publikacja adresowana do szerokiego grona odbiorców, teoretyków i praktyków. Traktuje o szeregu kwestii związanych z funkcjonowaniem organizacji na początku XXI wieku. Warunki te stają się coraz bardziej złożone. Sukces organizacji zależy od wielu czynników. Są one zmienne i zawsze wynikają ze specyfiki firmy oraz otoczenia, w którym działa. Obecnie organizacja, jeśli chce funkcjonować sprawnie i skutecznie, posiadać przewagę konkurencyjną, musi dostosowywać się do wymagań otoczenia i dokonywać stosownych zmian. To swego rodzaju gwarant, że firma przetrwa i będzie stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. W wyniku przeprowadzenia zmian tworzone są nowe elementy struktur organizacyjnych, nowe więzi pomiędzy elementami struktury, powstaje nowy podział pracy oraz wytwarza się nowa kultura organizacji, a także zmieniają się pracownicy zatrudnieni w danej firmie. Sposobów pokonywania trasy do zaprojektowanego celu jest wiele. Trzeba więc znać metodykę postępowania, aby przekonać załogę do podejmowanych działań, umiejętnie rozwiązać pojawiające się problemy i pokonać ewentualne bariery, stworzyć przesłanki do efektywnego funkcjonowania po przeobrażeniach i stopniowo przygotowywać się do kolejnej zmiany.

Quantity

Zmiany w organizacji Moda czy konieczność? Zbigniew Ścibiorek
978-83-7441-577-4/Zbigniew Ścibiorek/2007/208

4 inne produkty w tej samej kategorii: