Gospodarka żywnościowa regionu toruńskiego

83-7174-583-4/Eulalia Skawińska/brak danych/85
$3.98

Zaprezentowana praca stanowi nowe ujęcie w stosunku do istniejących opracowań, uwzględnia także obecne uwarunkowania społeczno-polityczne rozwoju wsi i rolnictwa w regionie toruńskim. Ma charakter badawczo-opisowy i przestrzenny. Analiza oparta została na aktualnych danych statystycznych WUS, GUS, ODR, najnowszej literaturze naukowej i aktach normatywnych. Kierując się zasadą przejrzystości pracy ograniczono liczbową charakterystykę procesów do niezbędnego minimum. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu. Przystępując do opracowania niniejszego tematu zespół autorski był w pełni świadomy szybkiej zmienności w czasie zarówno bazy danych, jak i ekonomiczno-produkcyjnych uwarunkowań rozwoju gospodarki żywnościowej. Wynikają stąd trudności w prognozowaniu procesów dla dłuższych okresów. Dlatego z góry odrzucono potrzebę formułowania gotowych rozwiązań i wzorów dla poszczególnych gmin i podmiotów gospodarczych, ograniczając się do wskazania metod i kierunków efektywnych strategii. Trzeba podkreślić, że recesja uwidoczniła wagę polityki regionalnej, której dotąd nie ma. Autorzy niniejszego opracowania uważają, że bez tej polityki trudno będzie racjonalnie wykorzystać środki, również z pomocy zagranicznej oraz inicjatywę lokalną. Mają oni zatem nadzieję, że książka będzie stanowiła inspirację do wyboru właściwych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

 

Quantity
In Stock

Gospodarka żywnościowa regionu toruńskiego Eulalia Skawińska
83-7174-583-4/Eulalia Skawińska/brak danych/85

Specific References

4 other products in the same category: