ksiazka
  • ksiazka

Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski

978-83-8019-271-3/Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciń
zł28.98

 

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja konkurencyjności polskich regionów na poziomie NUTS-2 wraz z jej dynamiką i zróżnicowaniem. W dorobku polskich badaczy znajduje się wiele opracowań z zakresu konkurencyjności regionów w przestrzeni europejskiej. Duża ich część ma jednak charakter opisowy z dominującą rolą ocen jakościowych. Zdecydowanie mniej jest natomiast analiz sensu stricto ilościowych, prowadzących do modelowania procesów w celu określenia ich stabilności i możliwości wykorzystania w przewidywaniach. Inaczej mówiąc, chodzi o poznanie struktury przyczynowej konkurencyjności regionalnej. Jest to pewne wyzwanie podjęte przez autorów. Schemat przyjętej sekwencji poznawczej można sprowadzić do określenia potencjału, następnie pozycji i w rezultacie wyznaczenia zakresu dynamiki: kierunku, poziomu ex ante, zróżnicowania i zbieżności. Metody wykorzystane do realizacji celu badawczego obejmują wielowymiarową analizę porównawczą, modelowanie równań strukturalnych, regresyjne analizy panelowe i przestrzenne oraz testy pozwalające identyfikować i weryfikować konwergencję regionalną. Ilościowe badania prawidłowości w gospodarce regionalnej można określić ekonometrią regionalną.

 

 

 

 SPIS TREŚCI 

 

  

 

Quantity
In Stock

Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciński
978-83-8019-271-3/Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciń

Specific References

4 other products in the same category: