ksiazka
  • ksiazka

Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne

978-83-7780-960-0/(red.) Iwona Ramus/2014/457
zł38.64

Monografia porusza zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Rozdziały pierwszej części poświęcono zagadnieniom ogólnego prawa podatkowego, m.in. obejściu prawa podatkowego, instytucjom finansowym jako podstawowemu źródłu informacji organów podatkowych, zasadom ponoszenia odpowiedzialności przez osoby trzecie za niewykonane przez podatnika zobowiązania podatkowe. W drugiej części poruszono wybrane problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług, takie jak: dobra wiara i należyta staranność w opodatkowaniu VAT, odzyskiwanie VAT przez gminy, dysfunkcyjność ekonomiczna podatku od wartości dodanej w transakcjach wewnątrzwspólnotowych czy też ulga na złe długi. Z zakresu podatków dochodowych omówiono opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, wykładnię przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, zasady konstrukcji ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostatnia (czwarta) część zawiera zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu podatkowego samorządu terytorialnego. Poruszono w niej problemy działalności gospodarczej jako determinanty podatku od nieruchomości, zwolnienia pojazdów specjalnych z podatku od środków transportowych, sankcyjnej stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w podatku od spadków i darowizn. Każde z wymienionych zagadnień zostało precyzyjnie omówione na podstawie najnowszej literatury, orzecznictw sądów oraz badań naukowych. Monografię opracowano na wysokim poziomie merytorycznym i w moim przekonaniu powinna spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.

dr Bogdan Rutkowski

SPIS TREŚCI

 

Quantity
In Stock

Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne (red.) Iwona Ramus
978-83-7780-960-0/(red.) Iwona Ramus/2014/457

Specific References

4 other products in the same category: