ksiazka
  • ksiazka

Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Zarys problematyki

978-83-7780-973-0/(red.) Tomasz Bugajski/2014/207
PLN38.64

Polityka społeczna współcześnie staje się obszarem działań o charakterze strategicznym. Wykazuje ona dużą dynamikę i kształtuje pożądane społecznie zmiany. To obszar szczególnie zdeterminowany demograficznie, a przy tym społecznie bardzo ważny. Społeczeństwo starzeje się, a około 15% osób ma stwierdzoną niepełnosprawność. [...]
Zapewnienie zatem warunków dla rozwoju społecznego – a więc dla zaspokojania podstawowych potrzeb oraz poszerzania ludzkich możliwości – staje się zadaniem podstawowym struktur makro- i mikrospołecznych. Potrzebujemy zatem strategii polityki społecznych – konceptualizowanych, wdrażanych i monitorowanych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Dobrze się stało, że wypełniając treścią te cywilizacyjne wyzwania, odniesiono je do relacji polityka społeczna a rozwój gospodarczy. Te teoretyczne rozważania, wsparte praktyką, pokazują, jak ważny jest to problem w Wielkopolsce.

 

Ze Wstępu

Quantity

Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Zarys problematyki (red.) Tomasz Bugajski
978-83-7780-973-0/(red.) Tomasz Bugajski/2014/207
97 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: