ksiazka
  • ksiazka

Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową

978-83-61201-69-4/Łukasz Puślecki/2010/282
PLN33.81

Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu rywalizacji i współpracy krajów w zakresie zaawansowanych technologii na ich konkurencyjność międzynarodową. Wynikającym z celu głównego zadaniem jest próba sformułowania indeksu kompozytowego, który określałby współpracę technologiczną i konkurencyjność międzynarodową w warunkach kształtowania się Gospodarki Opartej na Wiedzy i Społeczeństwa Informacyjnego, także w ujęciu globalnym. Dodatkowo autor spróbuje sformułować rekomendacje pod adresem krajów mających na celu podniesienie poziomu ich konkurencyjności poprzez określenie warunków, rodzajów oraz branż współpracy technologicznej.

Ze Wstępu
Quantity

Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową Łukasz Puślecki
978-83-61201-69-4/Łukasz Puślecki/2010/282
76 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: