DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej

978-83-7441-796-9/Adam Żwirbla/2007/359
zł33.81

Dr Adam Żwirbla należy do tych autorów, którzy mają, największe osiągnięcia w zakresie metod badawczych analizy ekonomicznej w Polsce. Jest w tej dziedzinie autorem znanym i uznanym, co pozytywnie świadczy o jego dorobku naukowym.

 

Taką pracę mógłby napisać tylko ten, którego fascynacja metodami badań analitycznych pochłonęła bez reszty. Uważam, że autor wniósł wielki wkład najpierw w rozwinięcie, wyjaśnienie i pogłębienie metod badania przyczynowo-skutkowego, czemu dał wyraz w pierwszej części recenzowanego opracowania. Następnie, w części drugiej opracowania, bardzo trafnie przedstawił pogłębienie badań na temat analizy struktury zjawisk ekonomicznych. Ostatnia część opracowania jest poświęcona wykorzystaniu zjawisk ekonomii skali w badaniach analitycznych. Jest to najbardziej współczesny obszar badań analitycznych. Dobrze się więc stało, że autor nie tylko tym się zajął, ale przedstawił własne propozycje metodologiczne w tej dziedzinie.

 

Fragment recenzji
prof. zw. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza
z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Istotne novum recenzowanej rozprawy w sferze teoretycznej to: • Analiza krytyczna metody różnic cząstkowych i metody trzech odchyleń. • Nowe ujęcie metody kolejnych podstawień (tryb warunkowy immanentną cechą metody). Wykorzystanie tej metody w metodzie Du Ponta. • Pokazanie, że odchylenia cząstkowe są, wielkościami hipotetycznymi i powstały w wyniku analizy modelu w oparciu o zasadę ceteris paribus. • Krytyczna analiza metod wyodrębniania wpływu czynnika struktury. Propozycja oceny zmian strukturalnych dla wielkości nieaddytywnych, ilościowe ujęcie histerezy kosztów. • Powiązanie analizy wrażliwości modelu finansowego ze zjawiskiem dźwigni ekonomicznych. Sformułowanie podstaw teoretycznych rachunku dźwigni ekonomicznych.

 

Fragment recenzji
prof. zw. dr. hab. Tadeusza Stanisza
z Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 

Quantity
In Stock

Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej Adam Żwirbla
978-83-7441-796-9/Adam Żwirbla/2007/359

Specific References

4 other products in the same category: