ksiazka
  • ksiazka

Narracje sztuki w kulturze płynności

978-83-8019-004-7/Karolina Golinowska/2014/306
PLN28.98

Sztuka globalna stanowi dobitny przejaw kultury płynności, w której globalizacja rozsadziła wszelkie sztywne ramy pojęciowe i terytorialne. Kultura płynności emanuje nowym porządkiem wyznaczanym przez ponadnarodowe sieci powiązań, czyniąc rzeczywistość na poziomie lokalnym przestrzenią hybrydyczną. Jej poszczególne komponenty nie tworzą precyzyjnie wytyczonych obszarów, lecz swoiste krajobrazy o nieostrych granicach wypełnionych punktami stycznymi. Taka też właściwość charakteryzuje sztukę globalną, której płynność pochwycona zostaje przez działania o charakterze rynkowym. W strukturach instytucjonalnych pojawiają się nie tylko podmioty związane z historią sztuki, działalnością muzeów  czy krytyką artystyczną, lecz także prywatne inicjatywy i  indywidualni kolekcjonerzy kształtujący upodobania lokalnych grup odbiorców sztuki. Jednoczeście w świecie sztuki globalnej zacierają się podziały na sztukę etniczną, artystyczną, wysoką czy popularną.

 

Quantity

Narracje sztuki w kulturze płynności Karolina Golinowska
978-83-8019-004-7/Karolina Golinowska/2014/306

4 other products in the same category: