ksiazka
  • ksiazka

Politologiae miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości

978-83-7780-005-8/Andrzej Chodubski/2011/479
PLN42.26

Płaszczyzną łączącą wszystkie studia i materiały publikacji Politologiae miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości jest podkreślanie, że współczesne procesy uniwersalizacji, globalizacji, a w tym zorientowane na unifikację, w ważnym stopniu dotyczą symboli i idei. Tradycyjne wartości zastępuje rzeczywistość rynkowa, komercyjna. [...] W życiu politycznym autentyczne relacje społeczne, partyjne, parlamentarne, samorządowe zastępują spektakl i wykreowany wizerunek, zaś polityk czy działacz społeczno-polityczny przyodziewa szaty aktorskie. W rzeczywistości tej szczególną rolę pełnią środki masowego przekazu, nazywane coraz częściej mediami, które starają się zdobyć w życiu publicznym pierwszą pozycję wśród instytucji generujących życie polityczne; starają się projektować zachowania parlamentarne, rządowe czy sądownicze. Oddając do rąk czytelniczych Politologiae miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, Redaktorzy i Autorzy żywią nadzieję, że przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o złożonych problemach politycznych współczesnego świata.

Fragment Wstępu
Quantity

Politologiae miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości Andrzej Chodubski
978-83-7780-005-8/Andrzej Chodubski/2011/479

4 inne produkty w tej samej kategorii: