ksiazka
  • ksiazka

Stanisław Grabski (1871–1949) Biografia polityczna

83-7322-459-9/Witold Wojdyło/brak danych/497
zł33.81

Autor podjął się niezmiernie interesującego tematu badawczego, tematu do tej pory w zasadzie nie opracowanego całościowo. Istniejące na ten temat bardziej niż skromne przyczynki i wspomnienia nie dają nam obrazu gehenny Polaków w obozach sowieckich, którzy znaleźli się w nich na zasadzie określenia ich przez aparat sowieckiego systemu, jako potencjalni wrogowie Związku Sowieckiego. [...] W swej pracy spróbował maksymalnie sięgnąć do bazy źródłowej znajdującej się w archiwach rosyjskich i litewskich. [...] W rezultacie otrzymaliśmy opracowanie, które zajmie poczesne miejsce w dorobku polskiej historiografii z problematyki powojennej martyrologii Polaków na terytorium sowieckiego państwa.

Fragment recenzji prof. dra hab. Czesława Grzelaka

Rozprawa w zasadniczym stopniu bazuje na dokumentacji źródłowej z zasobu postsowieckiego - przechowywanej w archiwach Rosji, Polski i Litwy. Kapitalnej rangi źródłem okazały się zgromadzone przez Autora w imponującej ilości relacje byłych internowanych ze ""szlaku saratowskiego"" oraz udostępniona mu przez jednego z represjonowanych unikalna kolekcja 140 kart i  listów obozowych. Na podkreślenie zasługuje sposób ich wykorzystania (ostrożność, dążenie do starannej weryfikacji, konfrontacja różnych relacji itp.). Autor wykazał bardzo dobrą orientację tak w zakresie znajomości archiwów, jak i literatury tematu.

Fragment recenzji prof. dra hab. Wojciecha Materskiego

Quantity
In Stock

Stanisław Grabski (1871–1949) Biografia polityczna Witold Wojdyło
83-7322-459-9/Witold Wojdyło/brak danych/497

Specific References

4 other products in the same category: