Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Designed by marszalek.com.pl
Redakcja
ISSN 2082-1212
English version
Copyright © 2010 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Zastępca redaktora naczelnego
Anna Młynarska-Sobaczewska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Sekretarze
Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Redaktor prowadzący
Szymon Gumienik


Redaktorzy tematyczni
Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu):
organy władzy publicznej
Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski):
prawa człowieka
Marek Chmaj (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie):
samorząd terytorialny
Krzysztof Eckhardt (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu):
systemy praw i wolności
Grzegorz Kryszeń (Uniwersytet w Białymstoku):
systemy wyborcze
Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu):
systemy polityczne
Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie):
systemy rządów
Krzysztof Prokop (Uniwersytet w Białymstoku):
systemy konstytucyjne
Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański):
prawo parlamentarne

Redaktorzy językowi
James H. Satterwhite
Szymon Gumienik

Redaktor statystyczny
Agnieszka Jeran

Redaktorzy części „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”
I. Artykuły:
Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski)
Anna Frankiewicz-Bodynek (Uniwersytet Opolski)
II. Sprawozdania, Recenzje:
Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski)
Marcin Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
III. Glosy:
Marcin M. Wiszowaty (Uniwersytet Gdański)
Piotr Czarny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tomasz Milej (Uniwersytet Zielonogórski)
IV. Kronika Naukowa:
Przemysław Mijal (Uniwersytet Szczeciński)
Jerzy Rychlik (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Rada naukowa
przewodniczący:
Wiesław Skrzydło (Polska)
członkowie:
Rainer Arnold (Niemcy)
Yuriy Boshytski (Ukraina)
Emilio Castorina (Włochy)
Jan Filip (Czechy)
Iván Halász (Węgry)
prof. Cristina Hermida del Liano (Hiszpania)
Tomáš Majerčák (Słowacja)
Aliya Orazaliyeva (Kazachstan)

Redaktor techniczny
Paweł Kucypera

Korekta
Iwona Vinnik

Projekt okładki
Krzysztof Galus


Czasopismo jest recenzowane przez zewnętrznych recenzentów.

Recenzenci „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”
prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.
doc. Petro Bogdanovich Steciuk

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Orłowski
prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
prof. nadzw. dr hab. Artur Ławniczak