Designed by sklad@marszalek.com.pl
„The Peculiarity of Man” to czasopismo, którego celem jest ukazywanie przez pryzmat istotnych dla człowieka problemów jego specyfiki w aspekcie osobniczym, społecznym
i gatunkowym.
Zadanie to wymaga zatem bardzo szerokiego podejścia do omawianych zagadnień, toteż łamy tego pisma muszą być otwarte dla przedstawicieli najróżnorodniejszych dziedzin wiedzy - od najszerzej pojętej humanistyki aż po nauki ścisłe. Ambicją jego pomysłodawców jest to, by w międzynarodowym zespole, w multi-
i interdyscyplinarnym języku dochodziło do komunikacji pomiędzy różnymi kulturami
i dziedzinami wiedzy. Naszym zdaniem tylko w taki sposób można ogarnąć i opisać zakres działalności ludzkiej i istotę człowieczeństwa. Sucha analiza wiedzie do alienacji coraz węższych dziedzin, wprowadzając więcej szumu informacyjnego i gubiąc to, co najistotniejsze - wiedzę o nas samych. Aby temu zapobiec, kładziemy nacisk na umiejętność dokonywania syntez, które mają być odpowiedzią na dwa typowo ludzkie pytania - „dlaczego?” i „po co?”.
dlaCZego?
po Co?
PECULIARITY
of Man
Za sprawą Wydawnictwa Adam Marszałek oraz Wydawnictwa Naukowego GRADO mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników  kolejny numer czasopisma „The Pecularity
of Man”.
o nAS
nowyNUMer
nasza MIsja
hisToRia
arChiwUm
The
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek   •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl                  Aktualizowano: 20 lipca 2018 r.
redAKcja
KonTakt
SENs
dla aUTorów
aktUaLności
Licznik odwiedzin: 7212
VI MiędzynarodowyKongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 14-17 V 2019 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Kingi Sołowiej(kinga@marszalek.com.pl).