Nowa Polityka Wschodnia” jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym, powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem. Pismo jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich.

Zamierzeniem Rady Naukowej i Redaktor Naczelnej jest publikacja tekstów z zakresu historii, ekonomii, kultury i sztuki, politologii oraz szeroko rozumianej geografii.
Na czele „Nowej Polityki Wschodniej” stoi prof. zw. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa - jako redaktor naczelna - wspierana przez międzynarodową Radę Naukową; sekretarzem jest Maciej Majewski.
„Nowa Polityka Wschodnia” jest półrocznikiem; jej pierwszy numer ukazał się w 2011 roku.
Misja Nowej Polityki Wschodniej
Copyright 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved. e-mail: sklad@marszalek.com.pl
Nowa punktacja czasopism

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasze czasopismo znajdujące się w wykazie czasopism naukowych (część B) poprawiło swoje notowania i ma teraz 6 punktów.
Aktualizowano: 6 lipca 2018 r.
NAJNOWSZY NUMER
VIII Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 września 2021 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartosz@marszalek.com.pl).
Zapraszamy na nową stronę czasopisma:
czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/npw