Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
PUBLIKACJE
English
III MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Poniżej prezentujemy dotychczas wydane monografie naukowe powstałe w oparciu o dorobek Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego oraz siedmiu Międzynarodowych Konferencji Naukowych poświęconych Azji. Wszystkie książki zostały opublikowane nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Planujemy kontynuować tradycję tych publikacji również w ramach Kongresu Azjatyckiego.
Uczestników Kongresu Azjatyckiego zapraszamy do publikowania swoich tekstów w czasopismach ukazujących się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek i zajmujących się problematyką międzynarodową i azjatycką.
Publikacja referatów III Kongresu

Szanowni Państwo,
przypominamy, że uczestnicy III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
zainteresowani publikacją swoich wystąpień, w książkach będących pokłosiem
tego wydarzenia mogą nadsyłać teksty w formie artykułu naukowego na adres:
maciej@marszalek.com.pl
Warunkiem zamieszczenia artykułu w książce jest dostarczenie go w terminie do
31 sierpnia 2016 roku w formie zgodnej ze wszystkimi wymaganiami
redakcyjnymi dostępnymi na naszej stronie, wraz ze skanem podpisanego
oświadczenia o oryginalności pracy i o tym, że praca nie uczestniczy aktualnie w
innym postępowaniu wydawniczym.
W nagłówku listu proszę dodać informację: III Kongres - publikacja

Wszelkie pytania w sprawie publikacji prosimy kierować do redaktora
prowadzącego tomów pokongresowych Macieja Majewskiego, na wskazany
powyżej adres.

Wymagania redakcyjne można pobrać tutaj:
Polskojęzyczne
Angielskojęzyczne
Rosyjskojęzyczne

UWAGA: Wymagania redakcyjne dla tekstów w języku polskim, angielskim i
rosyjskim nie są identyczne.
Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie
VII. Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy
VI. Dylematy współczesnej Azji
V. Czy XXI wiek należy do Azji?
IV. Współczesna Azja. Polityka, Bezpieczeństwo, Gospodarka i Kultura
III. Oblicza państwowości azjatyckiej.
Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne
II. Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie
I. Azja - polityka, gospodarka, system polityczny
I Międzynarodowy Kongres Azjatycki