Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
AKTUALNOŚCI
English
III MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Zaproszenie do udziału w Kongresie
19.10.2015 r.

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Chcemy, aby stał się on największym wydarzeniem naukowym w Europie poświęconym szeroko rozumianej problematyce azjatyckiej. Planujemy, że weźmie w nim udział ponad 400 osób. Merytoryczna część Kongresu obędzie się w dniach 19-20 maja 2016 roku, natomiast cykl imprez towarzyszących rozpocznie się w dniu poprzedzającym Kongres, czyli 18 maja. Kontynuując wieloletnią tradycję konferencji naukowych skupiających badaczy zajmujących się współczesną Azją, pragniemy zachęcić do udziału w żywej i interdyscyplinarnej dyskusji.
Doktor Marceli Burdelski pierwszym uczestnikiem Kongresu
26.10.2015 r.

Od kilku lat trwa rywalizacja o to, kto jako pierwszy zarejestruje się jako uczestnik naszego Kongresu. Listę I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego otworzyła dr Anna Wróbel, a II Kongresu - prof. dr hab. Janusz Korol. Natomiast jako pierwszego uczestnika III Kongresu zarejestrowano znanego badacza Korei i Chin dr. Marcelego Burdelskiego.
Uzbekistan gościem honorowym
III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
27.10.2015 r.

Od zakończenia tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego jego organizatorzy prowadzili rozmowy z przedstawicielami placówek dyplomatycznych wielu państw azjatyckich. W ich efekcie podjęto decyzję, że gościem honorowym III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego będzie Republika Uzbekistanu. W czasie spotkania w Ambasadzie Uzbekistanu chargé d’affaires tego państwa JE Ikrom Nazarov poinformował prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka, że oprócz wystąpień uczonych z Uzbekistanu podczas Kongresu zostaną zaprezentowane kuchnia oraz sztuka ludowa tego kraju. Ponadto - tradycyjnie już - w ramach minifestiwalu filmów azjatyckich zostanie pokazany obraz produkcji uzbeckiej.
Pierwsze zagraniczne zgłoszenie
28.10.2015 r.

Jako pierwsza z zagranicznych uczestników III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zgłosiła się profesor Sevda Akhundova, która już od kilku lat aktywnie uczestniczy w obradach Kongresu.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania swoich wystąpień na III Międzynarodowy Kongres Azjatycki także w języku rosyjskim. Jednocześnie informujemy, że panel rosyjskojęzyczny odbędzie się wyłącznie po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

Zachęcamy i zapraszamy!
Organizatorzy


Уважаемые Дамы и Господа!

Мы хотим Вас пригласить, чтобы Вы приняли участие в русскоязычной панели III Международного Азиатского Конгресса.
Надо подчеркнуть, что такая панель пройдёт только тогда, когда у нас будет соответствующее количество желателей, чтобы принять в ней участие.

Приглашаем!
Организаторы
Ambasador Hasanov na Kongresie Azjatyckim
27.11.2015 r.

W czasie wizyty w Toruniu JE Hasan Hasanov Ambasador Republiki
Azerbajdżanu w Polsce spotkał się w Urzędzie Miasta z prezesem
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem, który w
obecności prezydenta Torunia Michała Zaleskiego wręczył Mu
zaproszenie na III Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Ambasador
zapowiedział  swój udział w tym ważnym wydarzeniu naukowo-
kulturalno-biznesowym.
Minister Waszczykowski patronem
Kongresu
17.12.2015 r.

Dnia 8 grudnia 2015 roku minister spraw
zagranicznych Witold Waszczykowski objął
patronatem honorowym III Międzynarodowy
Kongres Azjatycki. Dzięki życzliwości Pana
Ministra to ważne wydarzenie naukowo-
kulutralno-biznesowe w znaczący sposób
podniosło swoją rangę.
O Indiach na Kongresie
14.01.2016 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie kierownik
naukowej III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. Joanny
Marszałek-Kawy oraz sekretarz Kongresu Karoliny Targus z dr
Dorotą Kamińską-Jones z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitną znawczynią kultury Indii.
Decyzją prof. Joanny Marszałek-Kawy dr Dorota Kamińska-Jones
podejmie się opieki nad naukową częścią Kongresu poświęconą
przeszłości i współczesności Indii. Kultura tego kraju wzbudza
powszechne zainteresowanie w Europie i na świecie, czego przejawem
jest chociażby coraz większa liczba zgłoszeń na Kongres referatów
poświęconych tej problematyce.
Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
Bliski Wschód na Kongresie Azjatyckim
25.01.2016 r.

Bardzo efektywna była rozmowa redaktorów Macieja Majewskiego i
Karoliny Targus z dr Magdaleną Lewicką - kierownik Pracowni
Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
współorganizatorki II Międzynarodowego Sympozjum „Polityka i
społeczeństwo w świecie islamu”. Sekretarz III Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego poinformowała Panią Doktor o objęciu
patronatem tego wydarzenia przez Centrum Badań Wschodnich oraz
Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Dr Lewicka wyraziła chęć aktywnego
udziału w Kongresie, deklarując jednocześnie gotowość do
poszerzenia problematyki bliskowschodniej w jego programie.
Rektor z Prezesem o Kongresie Azjatyckim
16.02.2016 r.

Dnia 9 lutego doszło do spotkania JM prof. dr. hab. Andrzeja
Tretyna, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z dr.
Adamem Marszałkiem, prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
Głównym tematem rozmowy było omówienie stanu przygotowań do
III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego Towarzystwo
jest głównym organizatorem. Pan Rektor wyraził zadowolenie z
udziału w tym wydarzeniu licznej grupy uczonych z ważnych
azjatyckich ośrodków naukowych. Jego Magnificencja wraz z
ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim,
marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem
Całbeckim oraz prezydentem miasta Torunia Michałem Zaleskim
objęli honorowy patronat nad Kongresem.
W toruńskim Dworze Artusa prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa dokonała oficjalnego otwarcia III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W tym największym i najważniejszym w Europie spotkaniu ludzi nauki, kultury i polityki wzięło udział ponad 400 uczestników z Polski i kilkunastu innych państw. Witając przybyłych gości, wśród których było kilkudziesięciu dyplomatów, kierownik naukowa Kongresu podziękowała za objęcie patronatu nad tym wydarzeniem ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu, wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, prezydentowi miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu oraz rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzejowi Tretynowi.
Szanowni Państwo,

mając na uwadze profil naukowy Międzynarodowych Kongresów Azjatyckich (wcześniej międzynarodowych azjatyckich konferencji naukowych) i otwarcie jego organizatorów na inicjatywę poszerzenia zakresu tematycznego tych spotkań o kolejne zagadnienia i nowe obszary geograficzne, w tym region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, chciałabym zaprosić Państwa do współtworzenia bloku poświęconego problemom politycznym, społecznymi i gospodarczym państw tego regionu. Tegoroczny, III Międzynarodowy Kongres Azjatycki, jest dziesiątą już edycją corocznego spotkania naukowców zainteresowanych problematyką azjatycką i zgodnie z zamierzeniem organizatorów ma stać się największym wydarzeniem naukowym w Europie poświęconym tej tematyce. Moim zaś dążeniem jest nie tylko zasygnalizowanie, ale i omówienie w szerokim spektrum tematów i zagadnień, kontekstów i odniesień, problemów politycznych, społecznych i gospodarczych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, włączając w ten region nie tylko państwa świata arabskiego, ale także Turcję, Iran czy Izrael. Zapraszam do grona referentów orientalistów, w tym przede wszystkim arabistów, turkologów, iranistów, hebraistów i islamologów, a także politologów, socjologów, religioznawców i kulturoznawców oraz wszystkich tych, których zainteresowania badawcze oscylują wokół wymienionych zagadnień.
Żadnych wątpliwości nie budzi dziś bowiem fakt, że wydarzenia i zmiany zachodzące na różnych płaszczyznach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej stają się determinantą sytuacji geopolitycznej, społeczno-kulturowej i gospodarczej nie tylko państw tego regionu, ale i regionów sąsiednich, wydarzenia te odbijają się echem na innych kontynentach, a ich reperkusje sięgają daleko poza region, wywierając zasadniczy wpływ na rozwój świata w XXI wieku. Mam nadzieję, że Kongres będzie okazją do przedstawienia przynajmniej części tych zagadnień, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych, do wskazania nowych trendów i tematów obecnych w naukowym dyskursie na temat polityki, społeczeństwa i gospodarki Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

dr Magdalena Lewicka
Kierownik Pracowni Języka
i Kultury Arabskiej,
UMK w Toruniu
Z ambasadorem Iwaszkiewiczem o III Kongresie
19.02.2016

W połowie lutego br. ambasador RP w Uzbekistanie i Tadżykistanie Piotr Iwaszkiewicz spotkał się z prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanną Marszałek-Kawą, która poinformowała go o przebiegu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador wyraził zadowolenie z faktu, że gościem honorowym Kongresu będzie Uzbekistan. Pani Prezes, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika naukowego Kongresu, przekazała Panu Ambasadorowi zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Szanowni Państwo
10.03.2016

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego tworzą listę osób prowadzących panele tematyczne. Powstaje ona na podstawie konsultacji prowadzonych przez kierownik naukową Kongresu prof. dr hab. Joannę Marszałek-Kawę z osobami, które zadeklarowały udział w Kongresie, a także w wyniku indywidualnych inicjatyw uczestników. W niektórych przypadkach moderatorzy określili już profil swojego panelu, a pozostali zrobią to w najbliższej przyszłości.
Tematyka poszczególnych paneli zostanie uszczegółowiona i opisana w programie, który organizatorzy opublikują w maju. Jesteśmy otwarci na kolejne zgłoszenia i sugestie na temat paneli, które powinny znaleźć się w programie Kongresu.
Rozmowy o Kongresie Azjatyckim
11.03.2016
Coraz bardziej zaawansowane są przygotowania do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, który odbędzie się w dniach 18-20 maja br. W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek dotychczasowy stan prac przy organizacji wydarzenia ocenili: wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz, któremu towarzyszył Bartosz Waliszewski, dyrektor Wydawnictwa Iwona Nadolska-Bartosiak oraz sekretarz Kongresu Karolina Targus. W trakcie rozmów ustalono, że wszystkie imprezy będą miały miejsce w obiektach znajdujących się w ścisłym centrum Torunia. Na miejsce obrad Kongresu wyznaczono: Dwór Artusa, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta oraz Centrum Badań Wschodnich.
Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie
Przygotowują Kongres Azjatycki
17.03.2016
Coraz większego tempa nabierają przygotowania do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 roku w Toruniu. W połowie marca odbyło się kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego Kongresu, w trakcie którego jego kierownik naukowa prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa z sekretarzami Ahmetem Burakiem, Karoliną Targus, Natalią Gburzyńską, Katarzyną Amrozy oraz wspomagającymi Kongres przedstawicielami studentów Aleksandrą Hoppe i Martą Wojciechowską omówiła stan przygotowań do tego ważnego dla miasta wydarzenia naukowego, kulturalnego i gospodarczego. Zdaniem prof. Joanny Marszałek-Kawy należy się spodziewać, że w Kongresie weźmie udział ponad 300 osób z całego świata.
Uzbeccy artyści na Kongresie Azjatyckim
21.03.2016
W dniu 16 marca br. prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z ambasadorem Republiki Uzbekistanu w Polsce Bakhromem Babaevem. Tematem rozmowy była ocena stanu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie w tym roku Uzbekistan. Ambasador Babaev zadeklarował udział Ambasady w przygotowaniu programu kulturalnego, w ramach którego zostaną wyświetlone dwa filmy, wystąpią artyści ludowi, a także zostanie zaprezentowana kuchnia Uzbekistanu.
Dyplomaci i biznesmeni na Kongresie
23.03.2016
W słynnej warszawskiej restauracji Rozdroże prezes dr Adam Marszałek spotkał się z ambasadorem Przemysławem Marcem, prezesem firmy Instal Andrzejem Grygo oraz jego doradcą Andrzejem Annusewiczem. Spotkanie było poświęcone przygotowaniom do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Uczestniczący w nim panowie podkreślili konieczność wprowadzenia do programu tego wydarzenia tematów ekonomicznych. Za ważny uznali udział w Kongresie nie tylko uczonych, ale także osób działających na co dzień w gospodarce w wymiarze międzynarodowym.
BANGLADESZ NA KONGRESIE AZJATYCKIM
26.04.2016

Dnia 8 kwietnia br. w Ambasadzie Ludowej Republiki Bangladeszu w Warszawie odbyło się spotkanie JE Mahfuzura Rahmana, Ambasadora Bangladeszu w Polsce, z Karoliną Targus, sekretarz III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador potwierdził swoją obecność na Kongresie oraz aktywny udział w jego obradach plenarnych, które odbędą się w toruńskim Dworze Artusa 19 maja 2016 roku. Dzięki Panu Ambasadorowi uczestnicy Kongresu będą mogli obejrzeć film produkcji bangladeskiej podczas minifestiwalu filmów azjatyckich w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu dostarczy również wszystkim prelegentom materiały prezentujące historię, współczesność oraz kulturę Bangladeszu.
Obrady plenarne prowadzili prof. dr hab. Krzysztof Pałecki oraz ambasador Krzysztof Szumski.
SUKCES III MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO
30.05.2016
W imieniu ministra spraw zagranicznych przemowę wygłosił Marcin Tatarzyński.

Głos zabrali również: wicewojewoda Józef Ramlau, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn.