Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
LOGISTYKA
Data: 18-20 maja 2016 r.
(środa, czwartek, piątek)
Miejsce: Toruń

Uprzejmie informujemy, że obrady plenarne odbędą się w Sali Wielkiej Dworu
Artusa, natomiast spotkania panelowe tradycyjnie w Urzędzie Marszałkowskim,
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu", Urzędzie Miejskim oraz Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki.


Dla uczestników III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zarezerwowano
miejsca noclegowe w następujących hotelach:

- Hotel Polonia
- Hotel Gromada
- Hotel B&B
- Hotel Retman
- Hotelik w Centrum

Wszystkie hotele mieszczą się w obrębie Starego Miasta.


Opłata kongresowa:
420 zł (bez noclegu)
500 zł (1 nocleg)
600 zł (2 noclegi)

Opłaty należy dokonać w ciągu dwóch tygodni po potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia przez organizatorów, nie później jednak niż do 8 kwietnia 2016 roku.
Wpłaty należy dokonać na poniższe konto:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
BZWBK o. Toruń
16 1500 1751 1217 5003 8726 0000
z dopiskiem: /Kongres Azjatycki/ imię i nazwisko uczestnika

Opłata kongresowa obejmuje:
- wyżywienie,
- udział w bankiecie,
- materiały kongresowe,
- koszt publikacji referatu w monografii zbiorowej.
Opłata kongresowa nie obejmuje:
- kosztów podróży do i z Torunia,
- kosztów indywidualnego transportu na terenie Torunia,
- kosztów wizowych,
- kosztów dodatkowych noclegów,
- ubezpieczenia.

Noclegi:
Organizatorzy zapewniają noclegi w hotelach dwu- i trzygwiazdkowych,
w pokojach jedno- i dwuosobowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielenia pokoi jednoosobowych
gościom i zasłużonym uczestnikom według niejawnego klucza.
English
III MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie