Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
PUBLIKACJE
English
Uczestników Kongresu Azjatyckiego zapraszamy do publikowania swoich tekstów w czasopismach ukazujących się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek i zajmujących się problematyką międzynarodową i azjatycką.
VII. Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy
VI. Dylematy współczesnej Azji
V. Czy XXI wiek należy do Azji?
IV. Współczesna Azja. Polityka, Bezpieczeństwo, Gospodarka i Kultura
III. Oblicza państwowości azjatyckiej.
Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne
II. Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie
I. Azja - polityka, gospodarka, system polityczny
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Poniżej prezentujemy dotychczas wydane monografie naukowe powstałe w oparciu o dorobek Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego oraz siedmiu Międzynarodowych Konferencji Naukowych poświęconych Azji. Wszystkie książki zostały opublikowane nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Planujemy kontynuować tradycję tych publikacji również w ramach Kongresu Azjatyckiego.
I Międzynarodowy Kongres Azjatycki