Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
ORGANIZATORZY
Organizatorami II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego są:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Główny organizator Kongresu. Założone w 1996 r. i reaktywowane w 2006 r. pod
kierownictwem dr. Adama Marszałka. Celem odrodzonego Towarzystwa jest
rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji i Pacyfiku poprzez publikację
książek i roczników, a także organizację seminariów, konferencji i wystaw.

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Fundacja działa na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym
w szczególności kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami
azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wspiera
działanie na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, szczególnie rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające
tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze
międzynarodowym.

Centrum Badań Wschodnich
Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo-badawczą,
koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej. Przedmiotem
naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi Polski, państwa
Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony określane jako Bliski i
Daleki Wschód.
Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym
publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski od lat wspierał organizację Konferencji, między innymi
poprzez udostępnianie nowoczesnych i wygodnych sal konferencyjnych w głównej
siedzibie w samym centrum Torunia. Urząd konsekwentnie udziela wsparcia
finansowego temu przedsięwzięciu, dzięki czemu jest ono jedną z najtańszych dla
uczestnika Konferencji w Polsce.

Urząd Miasta Torunia
Urząd udostepnia eleganckie pomieszczenia w swojej zabytkowej siedzibie,
wspiera Kongres finansowo, a także uczestniczy częściowo w kosztach wydania
książek pokongresowych, dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć obciążenie
prelegentów. Dzięki pomocy Urzędu Miasta organizujemy dodatkowe atrakcje
kulturalne.


Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego to najstarszy i największy
ośrodek politologiczny w Polsce. Powołany do życia w 1967 roku początkowo
funkcjonował w ramach Wydziału Filozofii, by 35 lat temu stać się największym z
instytutów w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Macierzysty Wydział Kierownik Naukowej Konferencji dr hab. Joanny Marszałek-
Kawy był jednym z pierwszych współorganizatorów siedmiu Konferencji
poprzedzających Kongres. W jego murach odbywały się pierwsze sesje, stąd także
wywodzą się studenci-wolontariusze, bez których pomocy żadna z konferencji nie
mogłaby się odbyć. Również przy okazji Kongresu liczymy na ich zaangażowanie.Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa
kierownik naukowy kogresu
kawadj@box43.pl
Adiunkt w Katedrze Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
                                   więcej

Zainteresowania naukowe
Parlamentaryzm europejski
Szeroko pojęta problematyka azjatycka
System polityczny RP
Systemy konstytucyjne państw świata
Nieuczciwa konkurencja
Samorząd terytorialny
Unia Europejska

Zainteresowania prywatne
Taniec, polityka, podróże,
kino europejskie, literatura
(w szczególności iberoamerykańska),
jazz, fado
English
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Sekretarz kongresu
karolina@marszalek.com.pl
Karolina Targus
Redaktor Wydawnictwa Adam Marszałek oraz asystentka prezesa ds. międzynarodowych, w szczególności odpowiedzialna za kontakty z chińskimi partnerami. Absolwentka brytyjskiego uniwersytetu (Buckinghamshire New University). Zainteresowania: literatura kryminalna i wojenna, teatr i sztuka współczesna, muzyka rockowa, awiacja i prawo lotnicze.
mgr Ewa Kaja
sekretarz kongresu
tel. 662 041 910
ewakaja@gmail.com
Doktorantka w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wieloletnia organizatorka i sekretarz toruńskich konferencji o Azji. Współredaktorka kilku książek. Zafascynowana procesem wydawniczym, typografią i edytorstwem. Miłośniczka podróży,
literatury współczesnej, dobrego jedzenia i jogi.
mgr Natalia Gburzyńska
sekretarz kongresu
natalia.gburzynska@op.pl
Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach filologia rosyjska (2013 r.) i stosunki międzynarodowe (2014 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczestniczka stażu językowego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Lektor języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Queen’s School oraz 3Way Dynamicznym Centrum Językowym.
Zainteresowania naukowe: pozycja Moskwy i Federacji Rosyjskiej we współczesnym świecie, dyplomacja, kampanie polityczne prowadzone w krajach Europy Wschodniej. Hobby: literatura rosyjska, kino współczesne, podróże, języki obce.
Realizuje prace doktorskie w naukach o mediach oraz naukach o bezpieczeństwie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z relacjami media-terroryzm oraz bezpieczeństwie w Republice Południowej Afryki. Jest doktorantką w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK w Toruniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, autorka kilku artykułów oraz dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; visiting scholar na University of Cape Town w RPA.
mgr Alicja
Stańco-Wawrzyńska

sekretarz kongresu