Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
AKTUALNOŚCI
English
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Aktualizacja 22.07.2014

Ambasador Kazachstanu na Kongresie

Pierwszym zagranicznym dyplomatą wysokiej rangi, który zgłosił chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim jest JE Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem z dużym uznaniem wyrażał się o dotychczasowym dorobku siedmiu konferencji naukowych i I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizowanego przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W spotkaniu Pana Prezesa z Ambasadorem brali również udział: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP senator dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz radca ambasady Denis Yessentayev.
Aktualizacja 28.07.2014

Wiceprezes TPPCh pomaga w organizacji Kongresu

Miło nam poinformować, że chęć uczestnictwa w organizacji II Kongresu Azjatyckiego wyraził w imieniu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej I wiceprezes Marcin Wielondek. Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek wstępnie zaakceptował tę propozycję, ponieważ TPPCh uczestniczyło w organizacji konferencji naukowych, które poprzedziły organizowane obecnie kongresy.
Z ambasadorem Łabendą o Kongresie
6.10.2014 r.

Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z byłym ambasadorem Polski w Azerbejdżanie Michałem Łabendą, który w Departamencie Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialny za wymianę akademicką. Ambasador Łabenda zaoferował daleko idącą pomoc przy organizacji II Kongresu Azjatyckiego.
Pierwsze zgłoszenie na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki
5.09.2014 r.

Miło nam poinformować, że jako pierwszy uczestnik Kongresu zgłosił się znany ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Janusz Korol, który wygłosi referat związany z ekonomiką Kazachstanu.
II Kongres promuje region
4.09.2014 r.

Dnia 4 września 2014 roku w siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono ramy współpracy dotyczącej organizacji II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W spotkaniu uczestniczyli pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Międzynarodowych Grzegorz Borek, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek, kierownik naukowy Kongresu i dyrektor Centrum Badań Wschodnich dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz Karolina Targus, sekretarz Kongresu. Ustalono, że 5 września 2014 roku ruszy rejestracja uczestników Kongresu. Zaplanowano cykl imprez towarzyszących, których celem  jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego. Podkreślono także potrzebę wpisania Kongresu na mapę wydarzeń naukowo-kulturalnych regionu.
Uczeni z Kazachstanu na II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.

Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na trzecią dekadę maja 2015 roku, nabierają tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka w Kazachstanie swój udział w obradach zapowiedzieli uczeni z Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany.
Ambasador Azerbejdżanu na Kongresie
10.09.2014 r.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim przyjął JE Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Także w ubiegłym roku przedstawiciele tego kraju uczestniczyli w I Kongresie, a problematykę Azerbejdżanu poruszyła w swoim referacie prof. Sevda Achundova.
Chargé d'affaires Uzbekistanu na Kongresie
12.09.2014 r.

Chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu w Polsce JE Ikrom Nazarov jest kolejnym gościem honorowym, który przyjął zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Ambasador podkreśla zainteresowanie, jakim cieszy się to wydarzenie wśród dyplomatów akredytowanych w Polsce.
Pierwsi zagraniczni goście
II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
16.09.2014 r.

Informujemy, że pierwszymi zagranicznymi uczestnikami Kongresu, którzy zarejestrowali się w ostatnim czasie poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.kongresazja.pl/rejestracja.html, są profesor Osmańskiego Uniwersytetu w Indiach Vijaya Kumaar Babu Avadhanula oraz kleryk Diecezji Rzymskokatolickiej Karachi w Pakistanie mgr Shahid Anwar.
JE Xu Jian na Kongresie
2.10.2014 r.

W trakcie uroczystego bankietu, który odbył się w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej, JE Xu Jian przyjął zaproszenie prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. W przeszłości Pan Ambasador wielokrotnie odwiedzał Toruń na nasze zaproszenie, uczestnicząc m.in. w promocji książek wydanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek oraz w konferencjach naukowych. Uwiecznieni na fotografii ambasador Kazachstanu Yerik Utembaev oraz ambasador Pakistanu Khalid H. Memon również zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym Kongresie, a wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich wyraził zainteresowanie tym wydarzeniem.
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
Prezes i sekretarz u dyrektora Grzegorzewskiego
6.10.2014 r.

Dnia 2 października 2014 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku Filipa Grzegorzewskiego z prezesem Marszałek Publishing Group Adamem Marszałkiem, który przedstawił stan przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dyrektor Grzegorzewski z uznaniem odniósł się do działań podjętych przez Marszałek Publishing Group Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz współpracujące z nimi instytucje i wyraził chęć udziału w Kongresie.
Minister Schetyna patronem Kongresu
7.10.2014 r.

Dnia 30 września 2014 roku minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna objął patronatem honorowym II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Dzięki życzliwości Pana Ministra to ważne wydarzenie naukowo-kulutralno-biznesowe w znaczący sposób podniosło swoję rangę.
W spotkaniu uczestniczyła również sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina Targus. Zdaniem dyrektora Filipa Grzegorzewskiego na szczególną uwagę zasługują działania zmierzające do jeszcze większego umiędzynarodowienia Kongresu, czego przejawem ma być udział w nim przedstawicieli nauki i biznesu takich państw, jak: Birma, Kambodża czy Fidżi.
JE dr Khalid Memon na I Kongresie Azjatyckim
Ambasador Pakistanu będzie gościem Kongresu
14.10.2014 r.

Po raz drugi na Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim będziemy gościć JE dr. Khalida Memona, ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu. Tak jak w ubiegłym roku wygłosi on wykład poświęcony pozycji tego kraju na arenie międzynarodowej.
Dyrektor Sulowski chce organizować Kongres
23.10.2014 r.

Dnia 23 października 2014 roku odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stanisławem Sulowskim. W jego trakcie dyrektor Sulowski wyraził zainteresowanie współorganizowaniem II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dokładny plan współdziałania przygotuje uczestnicząca w spotkaniu sekretarz Kongresu Karolina Targus.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
27.10.2014 r.

W Ambasadzie Kazachstanu odbyło się spotkanie JE Yerika Utembayeva z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adamem Marszałkiem. Głównym tematem rozmów była organizacja II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego Kazachstan będzie gościem honorowym. W trakcie rozmów uzgodnione zostały zasady udziału kazachskich uczonych w Kongresie. Pan Ambasador zadeklarował gotowość wzbogacenia programu kulturalnego Kongresu przez prezentację kazachskiej kuchni, występ zespołu ludowego oraz zorganizowanie wystawy poświęconej współczesnemu Kazachstanowi.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski patronem
II Międzynarodowego Kongresu Ajatyckiego

29.10.2014 r.

Dnia 24 października 2014 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes objęła patronatem honorowym II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To szczególne wyróżnienie w znaczny sposób podniosło rangę organizowanego przez nas przedsięwzięcia.
Termin składania tekstów pokongresowych przedłużony
17.11.2014 r.

Informujemy, że kierownik naukowy Kongresu prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa przedłużyła termin przesyłania tekstów pokongresowych do 31 grudnia 2014 roku.
Konferencja prasowa PAP o Kongresie
18.11.2014 r.

W dniu 17 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona orędziu prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbayeva o gospodarczych, kulturalnych i naukowych kontaktach Polski z Kazachstanem. W spotkaniu uczestniczyli: JE Ambasador Republiki Kazachstanu Yerik Utembayev, były premier Kazimierz Marcinkiewicz, dyrektor Pol-Motu Marek Pol oraz prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek, który poinformował zebranych o II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, potwierdzając fakt, że jego głównym gościem będzie Kazachstan. Ambasador Yerik Utembayev podziękował za wysiłek Towarzystwa Azji i Pacyfiku, wkładany w organizację Kongresu, oraz zapowiedział udział w nim uczonych, artystów i biznesmenów z Kazachstanu.
Ambasador Filipin po raz kolejny na Kongresie
27.11.2014 r.

Jest nam miło poinformować Państwa, że Ambasador Filipin JE Patricia Ann V. Paez będzie po raz trzeci gościem  II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pani Ambasador poinformowała o tym w oficjalnym liście 26 listopada 2014 roku. Jest to już szósty dyplomata wysokiej rangi, który oficjalnie zgłosił chęć udziału w Kongresie.
Ponad 50 zgłoszeń kongresowych
16.12.2014 r.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy już 53 zgłoszenia na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Pod nr. 50 zarejestrowaliśmy wybitnego uczonego - znawcę problematyki Azji Centralnej, a zwłaszcza Kazachstanu - prof. dr. hab. Piotra Grochmalskiego, kierownika Katedry Europeistyki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Senator Zientarski na Kongresie
17.12.2014 r.

Systematycznie zwiększa się liczba gości honorowych II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W ostatnim czasie swój udział w tym wydarzeniu potwierdził senator RP dr Piotr B. Zientarski, który od kilku lat interesuje się problematyką azjatycką i organizuje w Senacie RP m.in. polsko-kazachstańskie seminaria naukowe.

Rośnie liczba zgłoszeń kongresowych
13.01.2015 r.

Z przyjemnością informujemy autorów, czytelników i sympatyków Wydawnictwa Adam
Marszałek, że swój udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, którego jesteśmy
współorganizatorami, w sposób formalny zadeklarowało już ponad 70 osób. Grupę tę tworzy
64 uczonych, w tym wielu ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, 6
ambasadorów państw azjatyckich, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Filip Grzegorzewski oraz senator RP Piotr B. Zientarski.
Ambasadorowie deklarujący udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim: JE Erik
Utembajew, ambasador Republiki Kazachstanu; JE Hasan Hasanov, ambasador Republiki
Azerbejdżanu; JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu; JE Xu Jian,
ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie; JE Khalid H. Memon, ambasador
Islamskiej Republiki Pakistanu oraz JE Patricia Ann V. Paez, ambasador Republiki Filipin.
Tines myśli o Kongresie
26.01.2015 r.

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego wieżowca siedzibie firmy TINES odbyło się
spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama Marszałka i pełnomocnika Zarządu ds.
Rozwoju Eksportu TINES CAPITAL GROUP Mieczysława Łapanowskiego. W rozmowie, w
której w pewnych fragmentach uczestniczyli także prof. Jacek Sobczak i dyrektor Sławomir
Nowicki, omówiono wstępne warunki udziału przedstawicieli firmy TINES w II
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Znający doskonale państwa azjatyckie Mieczysław
Łapanowski, który spędził wiele lat na placówkach dyplomatycznych pełniąc ostatnio m.in.
funkcję zastępcy ambasadora RP w Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił wagę i znaczenie
Kongresu dla polskich uczonych i ludzi biznesu.
Studenci UMK pomagają przy Kongresie
29.01.2015 r.

Zwiększa się liczba osób pragnących zaangażować się w organizację II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. W ostatnim czasie chęć pomocy w przygotowaniu tego ważnego
przedsięwzięcia wyrazili studenci i doktoranci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
Natalia Gburzyńska, Daniel Urbański, Piotr Graczyk, Ewelina Wojciechowska, Katarzyna
Tutakowska, Patrycja Rutkowska, Anna Kupniewska, Zuzanna Osmólska, Katarzyna Amrozy,
Marlena Kuźmicka, Maryanna Prokop, Natalia Ciszewska, Mikołaj Rusiński, Emilia Mrozińska,
Marta Szychowska, Ilona Malinowska, Paula Pawłowska, Małgorzata Małek, Natalia
Olszanecka, Agnieszka Jabłońska, Joanna Błaszczak oraz Michał Święchowicz.
Kolejny gość honorowy
4.02.2015 r.

Nie tylko rośnie liczba uczestników merytorycznych II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, ale zwiększa się
także lista gości honorowych tego wydarzenia. Jako kolejny
swoją chęć udziału wyraził pan Przemysław Marzec z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przeszłości pełnił on
funkcję ambasadora w państwach Ameryki Południowej.
Prezydent Michał Zaleski na Kongresie
10.02.2015 r.

We wszystkich dotychczasowych konferencjach i w I Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
uczestniczył prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który zawsze obejmował patronatem
honorowym to ważne wydarzenie. Tak będzie i w tym roku. Organizatorzy - jak zawsze -
dołożą starań, aby w trakcie Kongresu zaprezentować walory naszego pięknego Torunia
polskim i zagranicznym gościom.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
12.02.2015 r.

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom
do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Profesor Joanna Marszałek-Kawa,
kierownik naukowy wydarzenia, wraz z sekretarzami - Karoliną Targus oraz Alicją Stańco-
Wawrzyńską - skoncentrowały się na zagadnieniach logistycznych. Ustalono zarówno
sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników, jak i opracowaniem listy
oraz kalendarza poszczególnych wystąpień. W drugiej części spotkania skoncentrowano się
na ocenie procesu wydawniczego 9 tomów publikacji, będących pokłosiem I edycji Kongresu,
który odbył się w Toruniu w maju ubiegłego roku. W przekonaniu prof. Joanny Marszałek-Kawy
prace redakcyjne i recenzyjne zostaną zakończone w lutym, a wszystkie tomy ukażą się
drukiem już w marcu br.
Marszałek z Marszałkiem o Kongresie
2.03.2015 r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotra Całbeckiego z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem
Marszałkiem. Głównym tematem rozmów był stan przygotowań do II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Marszałek Piotr Całbecki - od wielu lat honorowy patron kolejnych
konferencji oraz kongresów azjatyckich - wysoko ocenił dotychczasowe dokonania
Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz innych instytucji wspierających to wielkie przedsięwzięcie,
nad którym opiekę naukową od dziewięciu lat sprawuje prof. Joanna Marszałek-Kawa.
Jednocześnie potwierdził swój osobisty udział w obradach części plenarnej.
Z Przewodniczącym o Kongresie
9.03.2015 r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przewodniczącego Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera z prezesem Towarzystwa Azji i
Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że Międzynarodowy
Kongres Azjatycki jest bardzo ważną imprezą gromadzącą uczonych, biznesmenów i ludzi
kultury z wielu państw świata. Jednocześnie odgrywa ona znacząca rolę w promowaniu
województwa kujawsko-pomorskiego. Ryszard Bober przyjął zaproszenie kierownika
naukowego Kongresu, prof. Joanny Marszalek-Kawy, do udziału w tej imprezie.
Kazachski bankiet w Zajeździe Staropolskim
29.05.2015 r.
Jedną z imprez rozpoczynających II Międzynarodowy Kongres Azjatycki była kolacja wydana przez JE Yerika Utembayeva, ambasadora Kazachstanu, oraz dr. Adama Marszałka, prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Goście delektowali się daniami kuchni kazachskiej, takimi jak: manty, plov i samsa, przygotowanymi przez kucharzy ambasady. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dania z przepysznej baraniny. Uczestnicy mieli również możliwość podziwiania tańców narodowych tego kraju oraz wysłuchania pięknych pieśni. W kolacji wzięło udział wielu zagranicznych gości oraz JE Manasvi Srisodapol, ambasador Tajlandii.
Spotkanie w Magistracie
20.03.2015 r.

W toruńskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie wiceprezydenta Torunia Zbigniewa
Fiderewicza z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Obaj
panowie, dyrektor Departamentu Kultury UM Zbigniew Derkowski, asystent wiceprezydenta
Anita Murawska oraz sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina
Targus omówili stan przygotowań tego ważnego projektu. Rozmawiano również o
konieczności właściwej organizacji bogatego zestawu imprez towarzyszących, wśród których
znajdą się projekcje filmów azjatyckich, występy zespołów artystycznych z państw
azjatyckich, pokazy kuchni kazachskiej oraz prezentacja wypieku toruńskich pierników.
300. ZGŁOSZENIE
02.04.2015 r.

Dnia 1. kwietnia br. zarejestrowaliśmy 300. uczestnika naukowej części Kongresu. Jest nim dr
Joanna Rosłon-Żmuda z Uniwersytetu Gdańskiego. Łącznie lista oficjalnie zarejestrowanych
uczestników i gości liczy już 325 osoby..
Rejestracja zamknięta
10.04.2015 r.Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została zamknięta lista uczestników II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dla zainteresowanych zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby, które wyrażą chęć umieszczenia na niej swojego nazwiska, zostaną oficjalnie zarejestrowane w chwili, gdy któryś uczestnik wycofa się z udziału bądź gdy do 20 kwietnia nie dokona opłaty konferencyjnej.
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z
rektorem Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji prof. Abdumalikiem Djumanovem.
Przedmiotem rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do spraw narodowych
Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji Ibrahimov Zakirżanovicz, prof. Tadeusz
Bodio, prof. Octjabr Teszajev i dyrektor Szarka Atabek Gulyamov, było omówienie spraw
związanych z przygotowaniem II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor
zadeklarował udział w tym przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także
swoje uznanie dla działań podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek w zakresie
edycji książek i czasopism poruszających problematykę państw Azji Centralnej.
Wizyta dyrektor Joanny Dolęgi-Semczuk
14.04.2015 r.

W ostatnim czasie Wydawnictwo odwiedziła Joanna Dolęga-Semczuk. Z prezesem
Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adamem Marszałkiem omówiła warunki udziału firmy Henkell &
co. Vinpol w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Uzgodniono, że w trakcie trwania
Kongresu doświadczeni barmani zaprezentują najnowsze produkty firmy Henkell.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
16.04.2015 r.

W trakcie obiadu w warszawskiej restauracji Thai-Thai Jego Ekscelencja Yerik Utambayev,
ambasador Kazachstanu w Polsce, i dr Adam Marszałek, prezes Towarzystwa i Pacyfiku,
omówili stan przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Oprócz udziału w
części naukowej Kongresu uczonych z Ałmaty, Astany i Aktobe ambasador Utembayev
zapowiedział obecność przedstawicieli swej placówki w kulturalnej części spotkań. W planach
są prezentacja kuchni kazachskiej, wyświetlanie filmu czy też występy artystów ludowych
tego kraju.
Wojewoda Ewa Mes na Kongresie
17.04.2015 r.

W czasie spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy prezes
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek poinformował wojewodę Ewę Mes o stanie
przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pani Wojewoda, która objęła
nad nim patronat, potwierdziła swój udział w tym ważnym wydarzeniu. W spotkaniu
uczestniczyła również sekretarz Kongresu Karolina Targus.
Dobra ocena przygotowań do Kongresu
23.04.2015 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Prowadząca zebranie kierownik naukowy prof. dr
hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz sekretarze: Natalia Gburzyńska, Karolina Targus,
Katarzyna Tutakowska, Michał Dahl, Alicja Stańco-Wawrzyńska, Ewa Kaja,
uczestnicząca przez łącze internetowe, omówili stan przygotowań do naukowej części
Kongresu. Dokonali również aktualizacji programu kulturalnego, który przewiduje m.in.
projekcję filmów azjatyckich, degustację kuchni kazachskiej, tajskiej, występy zespołów itp.
Z ambasadorem Kluczkowskim
o Kongresie
5.05.2015 r.

O przygotowaniach do II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego oraz współpracy
Marszałek Publishing Group z uczelniami
kazachskimi rozmawiała prezes Wydawnictwa
Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-
Kawa z JE Jackiem Kluczkowskim,
Ambasadorem RP w Kazachstanie. Pan
Ambasador pogratulował Wydawnictwu Adam
Marszałek aktywności także w innych
państwach Azji Centralnej, takich jak:
Azerbejdżan, Uzbekistan czy Kirgistan. W
Jego przekonaniu doskonale służy to promocji
polskiej kultury i nauki w tej części świata. W
spotkaniu uczestniczyli także dr Adam
Marszałek oraz Beibars Beibituly z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Kazachstanu.
Ocenili stan przygotowań do II MKA
7.05.2015 r.

Dnia 6 maja br. w siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się kolejne
spotkanie komitetu organizacyjnego II Międzynarodowego Kongresu
Azjatyckiego. Zebranie prowadziła dr hab. Joanna Marszałek-Kawa -
kierownik naukowy II MKA.W obradach wzięli udział również: Prezes
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek, sekretarze Kongresu -
Karolina Targus, Alicja Stańco-Wawrzyńska, Natalia Gburzyńska, a także
przedstawiciele studentów Katarzyna Tutakowska oraz Michał Dahl. Na
zebraniu omówiono stan przygotowań do obrad naukowych Kongresu. W
związku z ustaleniami Organizatorów prosimy o przestrzeganie czasu wystąpień
(10-12 min.), a także zapisywanie ewentualnych prezentacji w formacie pliku
PDF.
Kazachstan na Kongresie
19.05.2015 r.

W dniu 15 maja 2015 roku odbyło się w Toruniu kolejne spotkanie
przygotowawcze do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Uczestniczyli
w nim sekretarz województwa Marek Smoczyk, dyrektor wydziału Sylwia
Tubielewicz-Olejnik, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek,
prezes Fundacji Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora
Czesława Mojsiewicza prof. dr hab. Krzysztof Mikulski oraz dyplomaci z
Ambasady Kazachstanu w Polsce Botagoz Saginbayeva oraz Amvaz
Kuzamanov. W czasie rozmów przedyskutowano udział kazachskich
dyplomatów i uczonych w Kongresie, szczególną uwagę poświęcono pokazowi
kuchni kazachskiej oraz występom artystycznym.
II MKA: Dzień Tajski i pokaz filmów
13.05.2015 r.

Trwają ostatnie konsultacje i ustalenia dotyczące II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Podczas wtorkowego spotkania omówiono kwestie
związane z Dniem Tajskim (Dom Muz, 20 maja, godz. 16.00) oraz z pokazem
filmów: filipińskiego, chińskiego, kazachskiego i pakistańskiego (CSW, 21 maja,
godz. 16.30-18.00; 22 maja 10.45-12.15; 12.30-14.00). Nad kształtem imprez
towarzyszących, na które serdecznie Państwa zapraszamy, czuwają między
innymi: dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek Iwona Nadolska-Bartosiak,
Katarzyna Szczutkowska, Edyta Chmielewska, Justyna Brylewska,
Karolina Targus, Daniel Kawa, Krzysztof Galus, Maciej Majewski, Natalia
Gburzyńska, Katarzyna Tutakowska i Michał Dahl.
Program Kongresu

Szanowni Państwo!
Informujemy, że program II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego jest
dostępny tutaj.
Echa po Kongresie
27.05.2015

II Międzynarodowy Kongres Azjatycki za nami. Dociera do nas wiele
pozytywnych opinii na jego temat i podziękowań. Nie ukrywamy, że jest nam
miło, iż Państwo doceniają naszą pracę. Wszystko po to, by wyjść naprzeciw
potrzebie wzajemnego zrozumienia i zacieśnienia kontaktów między Europą a
Azją. Poniżej publikujemy opinie przesłane do nas w formie pisemnej.

Przemysław Marzec, b. ambasador w państwach Ameryki Południowej (pdf)
Kongres ten był niezwykle ważnym wydarzeniem w relacjach między Polską a
państwami azjatyckimi. Potwierdził wysoki poziom współpracy polsko-
azjatyckiej we wszystkich dziedzinach i zarysował jej dynamiczną perspektywę
w zbliżających się latach.

Prof. dr hab. Zbigniew Wiktor (pdf)
Kongres był wielkim międzynarodowym wydarzeniem naukowym i politycznym,
o czym świadczyła duża liczba dyplomatów i VIP-ów…

Prof. Sevda Akhundova, Baku Slavic Univeristy (pdf)