Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
KONGRES
Zaproszenie do udziału w Kongresie

Miło nam poinformować, że w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który
będzie największym wydarzeniem naukowym w Europie poświęconym szeroko
rozumianej problematyce azjatyckiej weźmie udział ponad 400 osób. Kontynuując
wieloletnią tradycję konferencji badaczy zajmujących się współczesną Azją,
pragniemy zachęcić do udziału w żywej oraz interdyscyplinarnej dyskusji. W polu
zainteresowania Kongresu znajdują się następujące zagadnienia:


- Dyplomacja azjatycka;
- Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich;
- Stosunki USA z państwami azjatyckimi w pierwszej dekadzie XXI wieku;
- Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi;

- Rozwój ekonomiczny Azji;
- Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich;
- Polityka gospodarcza w krajach azjatyckich;
- Ekspansja państw azjatyckich na rynku globalnym;
- Współpraca gospodarcza Azji i Europy;

- System wartości w państwach azjatyckich - tradycja, nowoczesność;
- Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej;
- Tradycja i współczesność w Azji;
- Problemy społeczne w Azji;

- Kultura i edukacja w państwach Azji i Pacyfiku;
- Współczesna sztuka azjatycka;

- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich;
- Mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku;

- Administracja i samorząd terytorialny w państwach Azji;

- Turystyka w państwach Azji;
- Film i teatr w państwach Azji;
- Medycyna alternatywna w państwach Azji;
- Systemy medialne w państwach azjatyckich.

Uwaga:
Organizatorzy przewidują możliwość wygłaszania referatów w języku polskim,
rosyjskim lub angielskim.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, usunięcia lub dodania nowych
tematów w zależności od charakteru napływających zgłoszeń.

Uwaga dla firm:
Biznesmenów zapraszamy przede wszystkim do udziału w merytorycznej części
Kongresu, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.
Przedstawicieli firm zainteresowanych rozstawieniem stoiska promocyjnego na
terenie Kongresu prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami w celu ustalenia
warunków.
II  MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Toruń, 21-22 V 2015
English
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI