Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
PUBLIKACJE
English
Poniżej prezentujemy dotychczas wydane monografie naukowe powstałe w
oparciu o dorobek siedmiu Międzynarodowych Konferencji Naukowych
poświęconych Azji. Wszystkie książki zostały opublikowane nakładem
Wydawnictwa Adam Marszałek. Planujemy kontynuować tradycję tych publikacji
również w ramach Kongresu Azjatyckiego.
VII. Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy
VI. Dylematy współczesnej Azji
V. Czy XXI wiek należy do Azji?
IV. Współczesna Azja. Polityka, Bezpieczeństwo, Gospodarka i Kultura
III. Oblicza państwowości azjatyckiej.
Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne
II. Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie
I. Azja - polityka, gospodarka, system polityczny
I MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI