Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
ORGANIZATORZY
Organizatorami I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego są:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Główny organizator Kongresu. Założone w 1996 r. i reaktywowane w 2006 r. pod
kierownictwem dr. Adama Marszałka. Celem odrodzonego Towarzystwa jest
rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji i Pacyfiku poprzez publikację
książek i roczników, a także organizację seminariów, konferencji i wystaw.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski od lat wspierał organizację Konferencji, między innymi
poprzez udostępnianie nowoczesnych i wygodnych sal konferencyjnych w głównej
siedzibie w samym centrum Torunia. Urząd konsekwentnie udziela wsparcia
finansowego temu przedsięwzięciu, dzięki czemu jest ono jedną z najtańszych dla
uczestnika Konferencji w Polsce.

Urząd Miasta Torunia
Urząd udostepnia eleganckie pomieszczenia w swojej zabytkowej siedzibie,
wspiera Kongres finansowo, a także uczestniczy częściowo w kosztach wydania
książek pokongresowych, dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć obciążenie
prelegentów. Dzięki pomocy Urzędu Miasta organizujemy dodatkowe atrakcje
kulturalne.


Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Fundacja działa na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym
w szczególności kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami
azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wspiera
działanie na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, szczególnie rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające
tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze
międzynarodowym.

Centrum Badań Wschodnich
Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo-badawczą,
koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej. Przedmiotem
naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi Polski, państwa
Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony określane jako Bliski i
Daleki Wschód.
Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym
publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej.Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK

Macierzysty Wydział Kierownik Naukowej Konferencji dr hab. Joanny Marszałek-
Kawy był jednym z pierwszych współorganizatorów siedmiu Konferencji
poprzedzających Kongres. W jego murach odbywały się pierwsze sesje, stąd także
wywodzą się studenci-wolontariusze, bez których pomocy żadna z konferencji nie
mogłaby się odbyć. Również przy okazji Kongresu liczymy na ich zaangażowanie.Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa
kierownik naukowy kogresu
kawadj@box43.pl
Adiunkt w Katedrze Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
                                   więcej

Zainteresowania naukowe
Parlamentaryzm europejski
Szeroko pojęta problematyka azjatycka
System polityczny RP
Systemy konstytucyjne państw świata
Nieuczciwa konkurencja
Samorząd terytorialny
Unia Europejska

Zainteresowania prywatne
Taniec, polityka, podróże,
kino europejskie, literatura
(w szczególności iberoamerykańska),
jazz, fado
dr Robert Gawłowski
sekretarz kongresu
tel. 507 160 134
robertgawlowski@o2.pl
Doktor nauk humanistycznych
z zakresu nauk o polityce. Zainteresowania badawcze związane z administracją publiczną, a w szczególności samorządem terytorialnym
oraz polityką publiczną.

mgr Karolina Skonieczka
sekretarz kongresu
karolina@marszalek.com.pl
Redaktor Wydawnictwa Adam Marszałek. Sekretarz m.in. serii wydawniczych „Biblioteka Azji i Pacyfiku” oraz „Biblioteka Operowa”. Asystentka Prezesa ds. Międzynarodowych, w szczególności odpowiedzialna za kontakty z partnerami chińskimi. Zainteresowania: języki i kultura krajów Dalekiego Wschodu, muzyka, estetyka współczesna, filozofia nauki.
mgr Joanna
Piechowiak-Lamparska
sekretarz kongresu
joanna_piechowiak@wp.pl
Z wykształcenia politolożka, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
zastępca redaktora naczelnego periodyku „The Copernicus Journal of Political Studies”, sekretarz kwartalnika „Kultura
i Edukacja”. 
Zainteresowania naukowe to przede wszystkim obszar polityki zagranicznej Polski oraz sytuacja państw kaukaskich.
Absolwentka politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz doktorantka w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim teorię stosunków międzynarodowych, problematykę aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz zagadnienie "międzyrządowego liberalizmu" Unii Europejskiej w procesie podejmowania przez nią decyzji.
sekretarz kongresu
tel. 662 041 910
ewakaja@gmail.com
mgr Ewa Kaja
mgr Patryk Wawrzyński
sekretarz kongresu
patryk.wawrzynski@gmail.com
Asystent na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, doktorant z zakresu nauk politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, członek redakcji
The Copernicus Journal
of Political Studies”.
Zajmuje się badaniem skuteczności polityki historycznej, pamięci kulturowej, mitologii politycznej oraz tożsamości państw w polityce międzynarodowej po 2001 roku. Prywatnie miłośnik psów i kibic piłki nożnej.
English
I MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI