Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
KONGRES
Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
Kongres będzie miał charakter interdyscyplinarny, jednak skupi się przede
wszystkim na osiagnięciach nauk humanistycznych. W związku z tym mile widziany
będzie każdy referat związany z jednym z poniższych tematów:

- Dyplomacja azjatycka;
- Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich;
- Stosunki USA z państwami azjatyckimi w pierwszej dekadzie XXI wieku;
- Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi;

- Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich;
- Polityka gospodarcza w krajach azjatyckich;
- Ekspansja państw azjatyckich na rynku globalnym;
- Współpraca gospodarcza Azji i Europy;

- System wartości w państwach azjatyckich - tradycja, nowoczesność;
- Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej;
- Tradycja i współczesność w Azji;
- Problemy społeczne w Azji;

- Kultura i edukacja w państwach Azji i Pacyfiku;
- Współczesna sztuka azjatycka;

- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich;
- Mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku;

- Administracja i samorząd terytorialny w państwach Azji;

- Systemy medialne w państwach azjatyckich.

Uwaga:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, usunięcia lub dodania nowych
tematów w zależności od charakteru napływających zgłoszeń.

Uwaga dla firm:
Biznesmenów zapraszamy przede wszystkim do udziału w merytorycznej części
Kongresu, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.
Przedstawicieli firm zainteresowanych rozstawieniem stoiska promocyjnego na
terenie Kongresu prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami w celu ustalenia
warunków.
I  MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Toruń, 15-16 V 2014
English
I MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI