NAJNOWSZY NUMER
Copyright 2017 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved, sklad@marszalek.com.pl
Celem pisma jest przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku nauk kognitywnych. Ponieważ w Polsce w wielu ośrodkach rodzą się różnego rodzaju inicjatywy zmierzajace do podejmowania kognitywnych wątków pozostajacych na styku wielu dyscyplin naukowych, pragniemy stanowić płaszczyznę scalajacą te istotne poczynania. Chcemy także wypełnić luki na rynku wydawniczym i przyczynić się do jednoczenia poczynań środowisk ekspertów zainteresowanych rozwojem kognitywistyki.
Celem naszym jest też przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku nauk kognitywnych. Uważamy, że edukacja oparta na ideałach humanizmu, powszechnie wykorzystujaca media w tym przede wszytskim komputery, musi bazować na tym dorobku. Wzrastajace znaczenie wiedzy o oddziaływaniu mediów na wszelkie procesy edukacyjne ma istotny wpłwy na przeobrażenia cywilizacyjne we współczesnych społeczeństwach informacyjnych. Dlatego drugim ważnym wątkiem podejmowanym na łamach pisma są media i ich związek z naukami kognitywistycznymi. 
Pismo ma charakter teoretyczno-badawczy oraz popularno-naukowy.
Na jego łamach prezentowane są:
• Najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej;
• Artykuły przeglądowe prezentujące wyniki badań w tym zakresie;
• Informacje dotyczące programów nauczania z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej oraz eksperymentalnych programów edukacyjnych;
• Recenzje książek i ważniejszych publikacji poświęconych problemom kognitywistyki i edukacji medialnej;
• Informacje o warsztatach naukowych, szkołach i konferencjach w dyscyplinach nauki związanych z naukami o poznaniu. 
Ze względu na interdyscyplinarny charakter kognitywistyki przyjęliśmy, że podstawowymi działami pisma będą:
• Edukacja medialna;
• Filozofia umysłu;
• Lingwistyka poznawcza;
• Neurobiologia i neuropsychologia;
• Psychologia poznawcza;
• Sztuczna inteligencja.
Przyjęcie takiej konwencji nie oznacza, że zamierzamy ograniczyć się do wymienionych powyżej zagadnień. Jesteśmy otwarci również na inne, wskazane przez czytelników, obszary tematyczne wiążące się z naukami kognitywnymi. Mamy nadzieję, że nasze pismo zaktywizuje wiele środowisk (nie tylko akademickich) i stanie się miejscem wymiany pogladów i stanowisk wszytkich zainteresowanych prezentowaną problematyką.
MISJA
Wydawnitwo Adam Marszałek
Adres redakcji:
ul. Lubicka 44,
87-100 Toruń, tel. 56  664 22 36
Sekretarz: Szymon Gumienik 
Redaktor: Lidia Pokrzycka