CURRENT NUMBER
Copyright 2017 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved, sklad@marszalek.com.pl
Wydawnitwo Adam Marszałek
Address:
ul. Lubicka 44,
87-100 Toruń, tel. 56  664 22 36
Editorial Assistant: Szymon Gumienik 
Chief Editor: Lidia Pokrzycka
O PRZYSZŁOŚCI
„KOGNITYWISTYKI I MEDIÓW W EDUKACJI”
21.03.2017 r.

W ostatnim czasie w Wydawnictwie Adam Marszałek odbyło się
kolejne spotkanie dotyczące zmian w Redakcji półrocznika
„Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Tym razem szczególną uwagę
poświęcono części kognitywistycznej pisma, za którą będą
odpowiedzialne prof. Urszula Żegleń oraz dr Anita Pacholik-
Żuromska z Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wraz z sekretarzem KiMwE
Szymonem Gumienikiem omówiono propozycje nowych kandydatów
do Rady Naukowej (z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych),
współpracę instytucjonalną, m.in. z Polskim Towarzystwem
Kognitywistycznym, oraz nowe działy tematyczne pisma.
O KOGNITYWISTYCE RAZ JESZCZE
12.06.2017 r.

Na początku czerwca odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju
półrocznika „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. W gościnnych murach
Zajazdu Staropolskiego redaktor naczelna prof. Lidia Pokrzycka, zastępca
redaktor naczelnej dr Anita Pacholik-Żuromska oraz sekretarz Szymon
Gumienik omówili budowę strony internetowej czasopisma, jego działy
medialne i kognitywistyczne oraz strukturę artykułów i proces
recenzowania. Edycja pierwszego numeru pisma po zmianach planowana
jest na przełom czerwca i lipca bieżącego roku.
NEWS
[1] [2]