NAJNOWSZY NUMER
Copyright 2017 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved, sklad@marszalek.com.pl
Wydawnitwo Adam Marszałek
Adres redakcji:
ul. Lubicka 44,
87-100 Toruń, tel. 56  664 22 36
Sekretarz: Szymon Gumienik 
Redaktor: Marek Sokołowski
Licznik odwiedzin: 2805
Aktualizowano: 7 kwietnia 2017 r.
VI Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Pani Prezes nadzwyczajnym profesorem
8.10.2015 r.

24 września 2015 roku w Collegium Maximum odbyła się uroczystość
wręczenia nominacji i gratulacji nowym profesorom na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas spotkania z rąk rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna dr
hab. Joanna Marszałek-Kawa otrzymała nominację na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.
Gratulujemy naukowego awansu.
Profesor Saidov w Wydawnictwie
9.10.2015 r.

Na zaproszenie prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanny
Marszałek-Kawy 2 października z wizytą w Toruniu przebywał wybitny
uzbecki uczony prof. Akmal Saidov - dyrektor Instytutu ds. Praw Człowieka
Republiki Uzbekistanu. Dyrektorowi Saidovowi towarzyszył JE Ikrom
Nazarov - ambasador Uzbekistanu w Polsce. W wyniku przeprowadzonych
rozmów, w których uczestniczyli ceniony znawca Azji Centralnej prof.
Tadeusz Bodio z Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelna
Wydawnictwa Adam Marszałek Justyna Brylewska, uzgodniono zasady
współpracy w zakresie wspólnie wydawanych w Polsce i Uzbekistanie
książek naukowych, poetyckich oraz literatury dziecięcej. Ustalono także
kwestie dotyczące współpracy przy edycji czasopism naukowych.
AKTUALNOŚCI
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 14-17 V 2019 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Kingi Sołowiej(kinga@marszalek.com.pl).