Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

„The New Educational Review” (ISSN 1732-6729) został założony w 2003 r. przez dziekanów trzech wydziałów pedagogicznych uniwersytetów: Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redakcja czasopisma mieści się na Uniwersytecie Śląskim, a redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk z Instytutu Pedagogiki UŚ. Kwartalnik, wydawany periodycznie przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, jest jedynym znakomitym przykładem pomyślnie instytucjonalizującej się współpracy naukowej krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz uniwersytetów z całego świata. Od 2006 r. periodyk znajduje się na liście czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, któremu wtedy przyznano 6 pkt., a od 2009 r. już 9 punktów. To jedyne w Europie Środkowej międzynarodowe czasopismo pedagogiczne jest od 2008 r. indeksowane na Thomson Reuters Journal Master List w Filadelfii ( ). Od 2007 r. kwartalnik znajduje się w amerykańskiej bazie naukowych czasopism pełnotekstowych EBSCO, a od 2007 r. cytowania artykułów publikowanych w „The New Educational Review” są indeksowane w Social Sciences Citation Index w USA.

Na łamach naszego kwartalnika publikowane są artykuły z uniwersytetów z całego świata, o czym można przekonać się przeglądając elektroniczne wersje poszczególnych tomów na stronie internetowej: www.educationalrev.us.edu.pl. Publikowanie artykułów w naszym czasopiśmie pozwala polskim pracownikom naukowo-dydaktycznym osiągać punkty MNiSW oraz budować swój dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym, spełniając kryteria stawiane habilitantom oraz kandydatom do tytułu naukowego profesora.

Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, redaktor naczelny

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart