REDAKCJA
Rada Naukowa

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc
. (Pardubice) - przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń) - wiceprzewodniczący
prof. dr hab Christoph Augustynowicz (Wien)
prof. dr hab. Antoni Barciak (Katowice)
dr Darius von Güttner-Sporzyński (Melbourne)
prof. dr hab. Aleksandr Musin (Sankt Petersburg)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
(Praha)
dr hab. Stanisław Pijaj (Kraków)
prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lviv)

Zespół redakcyjny


prof. dr hab. Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - redaktor naczelny
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha) - z-ca redaktora naczelnego
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) - z-ca redaktora naczelnego
doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Pardubice)
dr hab. Michał Kara, prof. IAE PAN (Polska Akademia Nauk, Poznań)
dr hab. Damian Szymczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - sekretarz
dr hab. Marzena Matla, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - sekretarz
Mgr Jan Pešina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - sekretarz
Mgr. Patrik Kunec, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) - sekretarz
ISSN: 2084-1213
Copyright © 2012 by Wydawnictwo Adam Marszalek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl