Copyright © 2012 by Wydawnictwo Adam Marszalek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
AKTUALNOŚCI
Szanowni Państwo,
Informujemy, że zbieramy teksty do numerów czasopisma „Historia Slavorum Occidentis” na
2020 rok. Jak zwykle chętnie przyjmujemy: artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje, sprawozdania
oraz komunikaty.
Materiały i propozycje prosimy przesyłać na adresy:
doboszjozef@hotmail.com, mmatlam@poczta.onet.pl lub biszkopt@amu.edu.pl


Redakcja przypomina, że „Historia Slavorum Occidentis” znajduje się w wykazie czasopism
naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w kwartalniku autor
otrzymuje 40 punktów.
Ponadto nasze czasopismo jest umieszczone w kilku bazach referencyjnych: BazHum, Central
and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus International Journals Master
List, ICI World of Journals, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(CEJSH) oraz POL-index.
ISSN: 2084-1213
Aktualizowano: 28 października  2019 r.
Licznik odwiedzin: 329
Prezes i dyplomaci
18.02.2014 r.

O I Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim organizowanym przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Wydawnictwo Adam Marszałek pod patronatem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego i prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, prezes Marszałek Publishing Group Adam Marszałek rozmawiał z ambasadorami: Chin - Xu Jianem, Rumunii - Ovidiu Drangą, Malty - Pierre’em Clive’em Agiusem oraz Czarnogóry - Ramizem Bašićiem.
O współpracy wydaniczej w Ostrawie
2.06.2014 r.

Pod koniec maja na Uniwersytecie w Ostrawie doszło do spotkania dziekana Wydziału Pedagogicznego doc. mgr. Tomáša Jarmara, Ph.D., z prezesem Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem. Dotyczyło ono dotychczasowej współpracy wydawniczej z Wydziałem Pedagogicznym, której głównym efektem jest wydawany od kilkunastu lat anglojęzyczny kwartalnik „The New Educational Review”.
W związku z wysoką oceną dotychczasowej współpracy uzgodniono jej rozszerzenie o wydawanie czasopisma „Krakowskie Studia Małopolskie”, które od 2015 roku zostanie przekształcone w półrocznik.
W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Jarosław Kłaczkow, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej dr Józef Szymeczek oraz sekretarz Redakcji „The New Educational Review” dr Alena Seberová.
Czeski najazd na Poznań
2.04.2015 r.

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się
promocja trzech książek czeskich autorów. Organizatorem spotkania byli dziekan Wydziału prof. Tadeusz
Wallas oraz znakomity historyk i politolog, znawca problematyki czeskiej prof. Marceli Kosman.
Promowano publikacje prof. Jaroslava Pánka pt. Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych, prof.
Petra Vorela pt. Od srebrnego talara do światowego dolara. Narodziny talara i jego droga w europejskim i
światowym obiegu pieniężnym XVI-XX wieku oraz dr. Romana Barona pt. Ambasadorowie wzajemnego
zrozumienia. Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XXI w.). W spotkaniu
promocyjnym uczestniczył również prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek, który podkreślił
wysoki poziom książek oraz ogromną kompetencję ich autorów.
Spotkanie w konsulacie
3.06.2014 r.

W ostatnich dniach maja delegacja Wydawnictwa Adam Marszałek gościła w Czechach. Jednym z ważniejszych punktów pobytu było spotkanie z Anną Olszewską, konsul generalną RP w Ostrawie. Pani Konsul wyraziła radość z faktu nawiązywania współpracy Marszałek Publishing Group z czeskimi partnerami. W czasie długiej i miłej rozmowy poinformowała prezesa Adama Marszałka oraz towarzyszących mu Mirosławę Gajek, Halinę Marszałek, Jarosława Kłaczkowa i Józefa Szymeczka o działaniach podejmowanych przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek
podpisał z rektorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi Galymem Mutanovem umowę o
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i Wydawnictwem Adam Marszałek. Przewiduje ona
wprowadzenie w życie nowych form współpracy m.in.: wzajemne konsultacje, a także publikacje artykułów,
raportów i innych materiałów naukowych, organizację stażu dla studentów Kazachskiego Narodowego
Uniwersytetu oraz wspólne działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Kazachstanu w
Polsce Yerik Utembayev, senator RP Piotr Benedykt Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz I zastępca
rektora prof. Burkitbayev Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu na II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na trzecią dekadę maja
2015 roku, nabierają tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka w
Kazachstanie swój udział w obradach zapowiedzieli uczeni z Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich
wniosek przyspieszymy również rejestrację uczestników Kongresu. Wszystkich Państwa zainteresowanych
szeroko rozumianą problematyką azjatycką serdecznie zapraszamy na stronę internetową:
www.kongresazja.pl
Promocje w Szczecinie
22.09.2014 r.
W trakcie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie Wydawnictwo Adam Marszałek we
współpracy z Zarządem Głównym PTH zaprezentowało monografię autorstwa prof. Tadeusza Pawła
Rutkowskiego, zatytułowaną Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i
materiały, oraz najnowszą książkę czeskiego historyka prof. Jaroslava Pánka pt. Czechy a Polska na
progu czasów nowożytnych. W podróży do Polski towarzyszyli autorowi profesorowie: Petr Vorel, prof. Jiří
Kocian oraz dr Roman Baron, uwiecznieni na pamiątkowej fotografii z prezesem Adamem Marszałkiem.
Migracje w Wydawnictwie
24.09.2014 r.
Dnia 24 września br. naszą oficynę odwiedzili poznańscy uczeni: prof. Maciej Franz oraz dr Karol
Kościelniak. Tematem spotkania z redaktor naczelną Wydawnictwa Adam Marszałek Justyną Brylewską
było wydanie kolejnych dwóch - VII i VIII - tomów pt. Migracje. Podróże w dziejach. Starożytność i
średniowiecze oraz Migracje. Podróże w dziejach. Nowożytność i współczesność w niezwykle cennej i
utrwalonej w polskiej historiografii serii „Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego”.
Rozmowom przysłuchiwał się ks. Mikołaj Hajduczenia, którego publikacja pt. Cerkiew św. Mikołaja ukaże
się niebawem.
Opisała Kulerskich i obroniła habilitację
15.10.2014 r.
W dniu 14 października 2014 roku dr Teresa Astramowicz-Leyk obroniła na Wydziale Politologii i Studiów
Międzynarodowych UMK pracę habilitacyjną, w której opisała postaci trzech znamienitych Mazurów: Wiktora
(seniora), Witolda i Wiktora (juniora) Kulerskich. Recenzentami pracy byli uwiecznieni na fotografii
profesorowie: Edward Olszewski, Andrzej Sakson oraz Henryk Samsonowicz i Witold Wojdyło z
Torunia.
Wśród osób wspierających habilitantkę byli również: dyrektor Instytutu Nauk Politycznych jej macierzystego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Arkadiusz Żukowski, prof. Janusz Małłek oraz mąż Wiktor
Marek Leyk.
O przyszłości czasopism
08.01.2015 r.
W dniu 8 stycznia br. odbyło się zebranie redaktorów pracujących nad publikowanymi przez naszą oficynę
czasopismami naukowymi. Miło nam poinformować, że ich liczba systematycznie wzrasta. Obecnie
wydajemy już 25 tytułów. Na spotkaniu omawiano plany rozwoju periodyków, ich umiędzynarodowienia i
pozyskania międzynarodowych partnerów. Mamy już sukcesy z tym związane. Pan Prezes Adam Marszałek
gratulował współpracy redakcji „Kultury i Edukacji” z China Renmin Press, „The Copernicus Journal of
Political Studies” z Uniwersytetem Anahuac z Mexico City i „Nowej Polityki Wschodniej” z Uniwersytetem z Al-
Farabi.
Napisali podręcznik o bezpieczeństwie
23.01.2015 r.
Dużą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się kierunki
studiów związanych z bezpieczeństwem. W skali kraju
prowadzone są one w blisko 100 uczelniach. Jednak do tej
pory studenci nie mogli korzystać z jednego podręcznika.
Lukę tę postanowili wypełnić znakomici specjaliści związani z
Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, profesorowie: Andrzej
Dawidczyk, Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski
oraz nieobecny na fotografii Rafał Bolesław Kuc z Uczelni
Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w
Warszawie, którzy złożyli Wydawnictwu Adam Marszałek
propozycję edycji takiego podręcznika.
Dziekan Tadeusz Wallas w towarzystwie prof. Macieja Walkowskiego oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisława Sulowskiego.
Licznie na konferencji był reprezentowany Uniwersytet Gdański, z którego profesorami: Jarosławem Noconiem, Tadeuszem Dmochowskim, Bogdanem Chrzanowskim oraz Andrzejem Gąsiorowskim na wspólnej fotografii uwieczniliśmy wywodzącego się ze Szczecinka prof. Bogdana Koszela.
Tradycyjnie już Wydawnictwo Adam Marszałek na specjalnie przygotowanym stoisku zaprezentowało sto nowości, o których prof. Teresie Sasińskiej-Klas i prof. Renacie Podgórzańskiej opowiadała dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak.
W Słubicach o Europie XXI wieku
9.02.2015 r.

Jak co roku w lutym odbyła się w Słubicach organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana Europa w XXI wieku. Jej pomysłodawcą i
głównym organizatorem jest prof. Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
wspierany przez dr hab. Magdalenę Musiał-Karg i mgr Małgorzatę Piszczelak-Napierkowską.
English version
VI Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 20-22 V 2020 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).