The largest scientific publishing house in Poland. Founded in 1990

Jentkiewicz2019.jpg

NOWA SERIA WYDAWNICZA

W ostatnim czasie naszą ofertę wzbogaciła książka pt. „Cyberodpowiedzialność”, inicjująca nową serię wydawniczą Prawo Cyberprzestrzeni. Autorką tego obszernego opracowania, a jednocześnie pomysłodawczynią i redaktor naukową Serii jest Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. To przedsięwzięcie wydawnicze jest odpowiedzią na gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni. Ma uświadomić czytelnikom – codziennym użytkownikom sieci – że zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z najpoważniejszych wyzwań w dzisiejszym świecie, a odpowiedzialność za nie spoczywa na wszystkich członkach społeczeństwa informacyjnego. Wśród zagadnień poruszanych w publikacjach znajdzie się również skuteczność działań administracji publicznej i regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania cyberprzestrzeni.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart