Gazeta promocyjna
Wydawnictwa Adam Marszałek
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Aktualności
Po zakończeniu uroczystości część uczestników spotkania zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Puszkina, stojącym przed budynkiem uniwersytetu w Biszkeku.
W uroczystości uczestniczył Radca Ambasady Polskiej w Astanie Mieczysław Łapanowski, który gratulując Prezesowi Adamowi Marszałkowi otrzymania zaszczytnego tytułu, stwierdził, że to wielkie osiągnięcie i nieszybko ktokolwiek inny będzie w stanie zasłużyć na taką nobilitację.
TYTUŁ DOCTORA HONORIS CAUSA DLA PREZESA

W dniu 10 kwietnia Prezes dr Adam Marszałek uzyskał zaszczytny tytuł Doctora honoris causa Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego w Biszkeku. Uczelnia ta jest uznawana za najlepszą nie tylko w Kirgistanie, ale w całej Azji Centralnej. Rektor Vladimir I. Nifadiev, wręczając w obecności członków Senatu to wielkie wyróżnienie, podkreślił ogromny wkład Prezesa w rozwój nauki oraz jej upowszechnianie nie tylko na terenie Polski i Europy, ale też Azji.
Po zakończeniu ceremonii Rektor Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego Vladimir I. Nifadiev w asyście prorektorów obdarował Joannę Marszałek-Kawę i Dorotę Ottmann kirgiskimi specjałami.
UMOWY W KIRGISTANIE

Przebywające w połowie kwietnia z wizytą w Kirgistanie Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz Dyrektor Generalna Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej dr h.c. Dorota Ottmann podpisały umowy o współpracy między Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim a Wydawnictwem Adam Marszałek i Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną. W uroczystości sygnowania dokumentów uczestniczyli senatorowie uczelni, Radca Ambasady Polskiej w Astanie Mieczysław Łapanowski, Konsul Honorowy RP w Biszkeku Alexander Zlatkin i Prezes Stowarzyszenia Polaków w Kirgistanie Zenona Ślązak-Biegalijew.
TRZECI MAJA W AMBASADZIE

W dniu 3 maja Jego Ekscelencja Ambasador RP w Azerbejdżanie Mieczysław Łabenda wydał przyjęcie z okazji polskiego święta narodowego. Wśród ponad dwustu zaproszonych gości byli: Prezes Marszałek-Holding dr Adam Marszałek, Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-Kawa, członek Rady Naukowej Centrum Badań Wschodnich prof. Andrzej Radzimiński oraz pomysłodawczyni dziecięcej oficyny wydawniczej „Kulawa koza” Zuzanna Kawa. Po części oficjalnej Ambasador z uwagą i zainteresowaniem wysłuchał informacji Prezesów o współpracy wydawniczej z azerbejdżańskimi partnerami oraz o decyzji Prezes prof. Joanny Marszałek-Kawy sfinansowania pobytów stażowych dla dwóch studentów Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego w toruńskim Wydawnictwie.
KONFERENCJA W BAKU

Na Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom rozwoju współczesnego Azerbejdżanu. Uczestniczyła w niej delegacja Wydawnictwa Adam Marszałek, w skład której weszli: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, dr Adam Marszałek, prof. Andrzej Radzimiński oraz Zuzanna Kawa. Za stołem prezydialnym zasiedli: prof. Kamal Abdulla, JM Rektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, prof. Y.M. Mahmudov, Prezes Azerbejdżańskiej Akademii Nauk oraz dr Adam Marszałek.
W trakcie konferencji wygłoszono ponad 100 referatów, których autorzy pochodzili z trzydziestu krajów. Prezes Joanna Marszałek-Kawa mówiła o zmieniającej się roli parlamentów w państwach postkomunistycznych, dr Adam Marszałek omówił polsko-azerbejdżańską współpracę wydawniczą, a prof. Andrzej Radzimiński scharakteryzował funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce.
OTWARCIE VII KONFEENCJI

Kierownik naukowy konferencji Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy dr hab. Joanna Marszałek-Kawa - podczas otwarcia obrad - zauważyła, że liczba uczestników, a w związku z tym również liczba zgłoszonych referatów, wzrosła dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Cieszy również fakt, że rokrocznie zwiększa się liczba zagranicznych gości.
Jeden z patronów konferencji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki podkreślił z zadowoleniem, że działalność Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Centrum Badań Wschodnich w znakomity sposób popularyzuje region, i obiecał wsparcie dla idei przekształcenia konferencji azjatyckich w Międzynarodowy Kongres Azjatycki.
Jako pierwszy z dyplomatów uczestniczących w konferencji wystąpił Jego Ekscelencja Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Wystąpienie zatytułowane Sharing the Chinese Dream with the World spotkało się z dużym zainteresowaniem prawie 300 uczestniczących w obradach plenarnych uczonych z kraju i zagranicy.
MAMY ZWYCIĘZCĘ!

Miło nam Państwa poinformować, że 24 maja br. po burzliwych obradach Redakcje kwartalnika „Kultura i Edukacja” i Wydawnictwa Adam Marszałek wyłoniły zwycięzcę VII edycji konkursu na najlepszą książkę podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji. Laureatem została Natalia Krzyżanowska za publikację Kobiety w (polskiej) sferze publicznej (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012).
Dyskusje jury. Od lewej:
dr hab. Arkadiusz Karwacki,
prof. dr hab. Adam Grzeliński,
mgr Justyna Brylewska
(w zastępstwie
dr. Daniela Kawy),
prof. dr hab. Ryszard Borowicz,
dr Agnieszka Jeran,
mgr Joanna
Piechowiak-Lamparska
Autorka jest adiunktem w Katedrze Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; z wykształcenia socjolog i filozof. Zwycięska książka koncentruje się na sferze publicznej i obecności w niej kobiet po 1989 roku. W kompetentnie opracowanej warstwie metodologicznej publikacja wpisuje się z jednej strony w interdyscyplinarną dziedzinę dyskursu, ściślej - w część tej dziedziny, którą określa się mianem Krytycznej Analizy Dyskursu, a z drugiej - w tradycję myśli i studiów feministycznych.
SPOTKANIE DWÓCH MARSZAŁKÓW

Na zaproszenie Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha krótką wizytę na Wiejskiej złożył Prezes Marszałek Holding dr Adam Marszałek. Panowie Marszałkowie rozmawiali na temat kontaktów polsko-azjatyckich. Marszałek Wenderlich podkreślił duże zaangażowanie toruńskiej oficyny w rozwijanie kontaktów z państwami azjatyckimi, popularyzowanie ich kultury oraz osiągnięć ekonomicznych.
FILIPIŃSKIE ŚWIĘTO

Z okazji 115. rocznicy uzyskania niepodległości przez Republikę Filipin JE Patricia Ann V. Paez, Ambasador Filipin w Polsce, wydała w warszawskiej restauracji Belvedere uroczysty bankiet, w którym wzięło udział kilkuset gości, a wśród nich przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki oraz dyplomaci zaprzyjaźnionych państw. Pani Ambasador wyróżniła Prezesa Marszałek Holding dr. Adama Marszałka, witając go imiennie i podkreślając bardzo dobre perspektywy współpracy. Rozmowie Prezesa z Panią Ambasador przysłuchiwali się Patryk Wawrzyński oraz redaktor Karolina Skonieczka.
Z dużym zainteresowaniem Pani Ambasador spotkał się najnowszy numer „Echa Świdwina”, w którym zamieszczono wiele materiałów dotyczących państw azjatyckich oraz udziału Pani Ambasador w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Azja w XXI wieku: dylematy, wyzwania, perspektywy
.
WNIKLIWY CZYTELNIK

W trakcie jednego ze spotkań dyplomatycznych redaktor Karolina Skonieczka zaprezentowała najnowszy numer „Echa Świdwina” Przewodniczącemu SLD, który zapewnił ją, że ten numer będzie przestudiowany równie dokładnie co wszystkie dotychczasowe.
PREZES U PREZYDENTA

Z dużym zainteresowaniem Prezydent Kwaśniewski przeglądał zawartość najnowszego numeru „Echa Świdwina”.
SPOTKANIE W AMBASADZIE
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Prezesa Marszałek Holding, dr. Adama Marszałka, z Radcą Kulturalnym Ambasady ChRL w Polsce, Panią Wu Guang. W trakcie spotkania został  omówiony kolejny wspólny projekt wydawniczy, którego inicjatorem była Ambasada, a którego przedmiotem będzie opublikowanie w Polsce książki promującej chińską sztukę współczesną. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarze: Pani Li Yinan i Pan Cheng Jie, a także asystentka Prezesa do spraw międzynarodowych, Karolina Skonieczka.
Duże zainteresowanie pracowników Ambasady wzbudził najnowszy numer dobrze im już znanego „Echa Świdwina”.
ARCYBISKUP Z PREZESAMI

W czasie jednej z imprez towarzyszących festiwalowi Dwa Teatry w Sopocie o sytuacji w polskich mediach z Arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głodziem rozmawiali Prezesi: Marian Zalewski oraz dr Adam Marszałek.
STARSZE
ŚWIDWIŃSKI „DESANT NA WYDAWNICTWO”

Na początku lipca łysomicką siedzibę Wydawnictwa Adam Marszałek najechała grupa pięćdziesięciu świdwinian dowodzona przez Dorotę Lewandowską i Janusza Nikipirowicza. Inicjatorami desantu byli redaktor naczelna „Echa Świdwina” Elżbieta Wielgosz oraz jej mąż Janusz. Członkami grupy byli nauczyciele, którzy swój rajd po Polsce rozpoczęli od Częstochowy, a następnie przez Warszawę dojechali do Łysomic.
W trakcie krótkiego spotkania świdwinianie zadali Prezesowi Adamowi Marszałkowi wiele pytań dotyczących działalności Wydawnictwa. Prezes ze szczególną atencją witał swojego dawnego nauczyciela - dyrektora świdwińskiej „Dwójki” - Zbigniewa Piastuna.
CHIŃSKA MŁODZIEŻ CZYTA „ECHO”

Z wielką ciekawością najnowszy numer „Echa Świdwina” studiował Patryk Li, pochodzący z Pekinu uczeń liceum angielskiego w Warszawie. Szczególne jego zainteresowanie wzbudziły zamieszczone w nim wypowiedzi korespondenta „Renmin Ribao” Li Zengweia, prywatnie ojca Patryka.
AMBASADOR CZYTA „ECHO ŚWIDWINA”

Z przyjemnością informujemy, że znacząco poszerza się krąg czytelników „Echa Świdwina”. W ostatnim czasie dołączył do nas Ambasador dr Piotr Świtalski, który przy okazji omawiania z Prezesem Adamem Marszałkiem planów współpracy dotyczącej konferencji naukowej w Strasburgu stwierdził, że wielką fanką „Echa” jest jego małżonka Anna. Panu Ambasadorowi towarzyszył mieszkający na stałe w Szwajcarii syn Michał.
W KAZACHSTANIE CZYTAJĄ „ECHO”

Do grona nowych czytelników „Echa Świdwina” dołączyli profesorowie z Uniwersytetu w Ałmacie.
CZYTAMY „ECHO” Z REKTOREM MOCHNACZEWSKIM

Taką właśnie rozmowę prowadzili w Warszawie dr Adam Marszałek z właścicielem kilku szkół wyższych dr. Piotrem Mochnaczewskim.
„ECHO” ZYSKUJE NOWĄ CZYTELNICZKĘ

W Urzędzie Miasta Torunia nastąpiło pierwsze oficjalne spotkanie nowej Konsul Generalnej Chin w Gdańsku Liu Yuanyuan z Wiceprezydentem Torunia Zbigniewem Fiderewiczem. W wydarzeniu tym uczestniczył Prezes Marszałek Holding dr Adam Marszałek, który przedstawił Pani Konsul dorobek współpracy toruńskiej oficyny z chińskimi ośrodkami naukowymi i biznesowymi. Pani Liu z wielkim uznaniem wyraziła się o przedsięwzięciach Wydawnictwa, przypominając stare chińskie powiedzenie, zgodnie z którym nie wszędzie można pojechać, ale o wszystkim można przeczytać.
Oficjalna atmosfera spotkania nieco się rozluźniła dzięki życzliwości Pana Chang Mar, wieloletniego mieszkańca Torunia i właściciela znanej w Toruniu chińskiej restauracji Chang-lin.
Ufając mądrości dawnych Chińczyków, redaktor Karolina Skonieczka przekazała Pani Konsul najnowszy numer „Echa Świdwina”.
NOWSZE