WAM
NPW
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dążymy do maksymalnego umiędzynarodowienia „Centrum Badań Wschodnich” poprzez zaproszenie do redakcji i zespołu recenzyjnego naukowców z możliwie wielu krajów.

Designed by sklad@marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek • All rights reserved
 
CENTRUM
BADAŃ
WSCHODNICH
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY