Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 roku

W dniach 19-21 września 2012 r. odbył się w Poznaniu II Ogólnopolski Kongres Politologiczny pod patronatem wydawniczym Wydawnictwa Adam Marszałek. Nasze stoisko z książkami cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród odwiedzających byli: wybitny uczony prof. Eugeniusz Zieliński, szef olsztyńskiej politologii prof. Arkadiusz Żukowski oraz młodzi uczeni z Warszawy, wśród nich dr Andżelika Mirska, współredaktorka opublikowanej niedawno przez naszą oficynę pracy zbiorowej pt. Demokratyczna modernizacja sfery publicznej.

Na pamiątkowej fotografii znajdują się także pracownicy Wydawnictwa: redaktor naczelna Justyna Brylewska oraz specjalista ds. sprzedaży Monika Rebelak.

Dziekan prof. Tadeusz Wallas, główny organizator i twórca Kongresu, z dużym zainteresowaniem czyta kolejne numery „Echa Świdwina”.

Wśród uczestników Kongresu prym wiedli autorzy Wydawnictwa, a jednocześnie członkowie władz krajowych i światowych PTNP i IPSA: dr Artur Filipowicz, prezes PTNP prof. Roman Bäcker, wiceprezes IPSA prof. Teresa Sasińska-Klas oraz członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów prof. Andrzej Antoszewski. Wspólną fotografię zrobili sobie z uczonymi świdwinianie – Monika Kaczor i Krzysztof Wielgosz.

Jednym z najważniejszych gości był wybitny rosyjski politolog, wiceprezes IPSA prof. Mikhail Ilyin, który przy stoisku Wydawnictwa Adam Marszałek rozmawiał z profesorami: Alicją Stępień-Kuczyńską, Marcelim Kosmanem oraz Zenonem Treińskim.

Stronę kulinarną Kongresu wspaniale zabezpieczyła firma dr. Seifu Gebru, któremu dziękowali wybitni politolodzy Krzysztof Pałecki i Wawrzyniec Konarski.

Silnym świdwińskim akcentem był niezwykle aktywny prof. Maciej Walkowski, który dzielnie wspierał poczynania swojego szefa dziekana prof. Tadeusza Wallasa.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart