POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Środa, 21 listopada 2012 @ 11:14 redakcja

Podczas Szóstego Wszechrosyjskiego Kongresu Politologicznego (22–24 listopada 2012 roku), w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych – MGIMO (Prospect Vernadskogo 76) 23 listopada 2012 roku o godzinie 14.00, odbędzie się promocja książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek.
W promocji udział wezmą: Prezes Wydawnictwa – dr Adam Marszałek, Wiceprezes Wydawnictwa – dr Joanna Marszałek-Kawa oraz autorzy, m.in. prof. Aleksander Lipatow i dr hab. Iwona Massaka.

Poniedziałek, 19 listopada 2012 @ 10:32 redakcja

Kapituła Konkursu im. Profesora Czesława Mojsewicza na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej przyznała Wydawnictwu Adam Marszałek wyróżnienie za wybitne zasługi w krzewieniu wiedzy politologicznej w 2011 roku.

 

Piątek, 16 listopada 2012 @ 14:47 redakcja

Prof. Marceli Kosman od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Adam Marszałek. Jest autorem książek: Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego, Współczesne Niemcy i przestrzeń europejska. Wybrane zagadnienia oraz Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990–2002). Należy również do grona stałych recenzentów naszej Oficyny.
Z okazji 70-lecia urodzin, 50-lecia pracy naukowej i twórczej oraz zakończenia pracy zawodowej w UAM ukazała się specjalna publikacja, a Wydawnictwo uhonorowało Profesora dyplomem.
 

Fot. Andrzej Piechocki

Czwartek, 15 listopada 2012 @ 14:32 redakcja

Miło nam poinformować, że zapoczątkowane wiosną zeszłego roku spotkania z młodymi czytelnikami odbywają się w Wydawnictwie regularnie. 15 listopada br. gościliśmy klasę I A wraz z wychowawczynią mgr Ewą Łomotowską ze Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja” z Torunia. Pierwszaki zapoznały się z procesem powstawania książki – od maszynopisu przez redagowanie, projektowanie okładki, drukowanie, na kolportażu skończywszy.
 
 

Środa, 14 listopada 2012 @ 14:04 redakcja

Dnia 13 listopada w toruńskiej Galerii 44 zorganizowano Jubileusz Profesora Tadeusza Godlewskiego, obchodzącego 70. rocznicę urodzin wybitnego politologa i wychowawcy wielu pokoleń specjalistów w dziedzinie nauk politycznych, połączony z wręczeniem Dostojnemu Jubilatowi i Jego Małżonce oprawionych w skórę egzemplarzy księgi Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku, publikacji będącej hołdem i podziękowaniem dla tego wybitnego uczonego. Redaktorami naukowymi publikacji są prof. Danuta Karnowska i prof. Jarosław Nocoń.
Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych z różnych części Polski, przedstawiciele wojska oraz władz Torunia. m.in. Andrzej Jasiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który wręczył profesorowi Godlewskiemu List Gratulacyjny Prezydenta Michała Zaleskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również Zbigniew Derkowski, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miasta Torunia, prof. Roman Bäcker, Dziekan WPiSM UMK i prof. Janusz Golinowski, Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Humanistycznego UKW.
Nie zabrakło również mniej oficjalnych akcentów, np. miniwywiadu prof. Noconia z Jubilatem i toastów na cześć Profesora. Oczywiście wszyscy czekali na wystąpienie Głównego Bohatera wieczoru, który z wrodzoną sobie skromnością przedstawił drogę naukową.

czytaj dalej...

Poniedziałek, 12 listopada 2012 @ 14:00 redakcja

Pod koniec października zakończył pracę na stanowisku Wiceministra Spraw Zagranicznych Egidius Meilunas. Ten znakomity dyplomata przez okres 6 lat pełnił funkcję Ambasadora Litwy w Polsce, natomiast od 17 listopada br. obejmie funkcję Ambasadora Litwy w Japonii. Z okazji zakończenia pracy w Polsce i litewskim MSZ Konsul Honorowy Litwy w Toruniu wydał na cześć Egidiusa Meilunasa oraz towarzyszącej mu Galiny Šuškevičienė uroczysty obiad, w trakcie którego władze miasta, były Rektor Uniwersytetu Andrzej Radzimiński, wydawca kilkudziesięciu książek o tematyce litewskiej Adam Marszałek podkreślili ogromny wkład ministra w dzieło polepszania stosunków polsko-litewskich.

W obiedzie uczestniczyli także: Konsul Honorowy Litwy w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, prof. Andrzej Radzimiński, dr Adam Marszałek, redaktor Jacek Kiełpiński, insp. Kazimierz Stafiej, Wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz, Prezydent Michał Zaleski, Przewodniczący Rady Miasta Marian Frąckiewicz, reprezentująca MSZ Litwy Galina Šuškevičienė oraz Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski.

 

Piątek, 9 listopada 2012 @ 13:19 redakcja


Dr Adam Marszałek, Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, został uhonorowany Złotym Medalem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Mateja Bela prof. Beatę Kosovą. Wśród odznaczonych był również redaktor naczelny „The New Educational Review” prof. Stanisław Juszczyk. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 29 października 2012 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. 

 

Piątek, 26 października 2012 @ 14:53 redakcja

Prezes dr Adam Marszałek wydał uroczystą kolację na cześć JE Xu Jiana, któremu towarzyszyli radca ds. kultury Wu Guang oraz II sekretarz Ambasady Li Ben

W spotkaniu również uczestniczyli: dyrektor Centrum Badań Wschodnich Joanna Marszałek-Kawa, konsul honorowy Litwy Jerzy Bańkowski, prezes Mirosława Gajek, gospodyni spotkania Halina Marszałek, komendant miejski Policji w Toruniu Antoni Stramek z Małżonką, były rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński, pełnomocnik Zarządu Województwa Grzegorz Borek, asystentka Prezesa Karolina Skonieczka oraz kierownik Centrum Kultury Chińskiej Maciej Szatkowski.

Piątek, 26 października 2012 @ 14:30 redakcja

  pięknej sali Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się promocja podręczników do nauki języka chińskiego zatytułowanych Panorama chińskiej kultury. W wypełnionej po brzegi sali miejsca zajęli: marszałek województwa Piotr Całbecki, dyrektor Departamentu Kultury Zbigniew Derkowski, a także kilkuset przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki oraz studenci. Gościem honorowym spotkania był JE Xu Jian, któremu towarzyszyła radca ds. kultury Wu Guang, Uniwersytet reprezentowała prorektor prof. Danuta Dziawgo. Przemawiali: prof. Andrzej Radzimiński, kierownik Centrum Kultury Chińskiej Maciej Szatkowski oraz prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. Jerzy Boehlke.

 

Czwartek, 25 października 2012 @ 11:19 redakcja

W dniu 25 października br. nasze Wydawnictwo odwiedził ambasador ChRL JE Xu Jian. W trakcie spotkania z prezesem dr. Adamem Marszałkiem zostały omówione plany współpracy wydawniczej na 2013 rok. Pan Ambasador podkreślił duży wkład Wydawnictwa Adam Marszałek w proces wzajemnego poznawania się społeczeństw polskiego i chińskiego.
W spotkaniu wzięły również udział radca ds. kultury Wu Guang oraz dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak.

Strona: 1, ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 z 84