POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 22 czerwca 2012 @ 15:16 redakcja

O planach dystrybucji swojej książki Sacrum czasoprzestrzeni – reinterpretacja – kontrowersje – świat wartości z redaktorem Maciejem Majewskim rozmawiał autor ks. dr Henryk Nadrowski z Poznania.
Publikacja to cenna praca o charakterze interdyscyplinarnym, która podejmuje wielowątkowe kwestie spotkania się, a raczej swego rodzaju dialogu trzech rzeczywistości: saeculum, sacrum oraz profanum. Sacrum kościelne stanowi wiodący wątek publikacji. Najwięcej uwagi poświęcił Autor jego pojmowaniu oraz interpretacji w kontekście czasu i przestrzeni.

Wtorek, 19 czerwca 2012 @ 15:24 redakcja

Wybitny pedagog prof. Wojciech Maliszewski wraz z wybitnym lekarzem Danutą Pawłowską z Toronto w towarzystwie prezes Europejskiego Centrum Edukacyjnego Haliny Marszałek zaczytują się w swej ulubionej gazecie – „Echu Świdwina”. Teraz już wiedzą: kto, gdzie, kiedy…

Wszystkich zapalonych czytelników informujemy, że najnowszy numer ukaże się już wkrótce...

 

Poniedziałek, 18 czerwca 2012 @ 15:12 redakcja

W Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Prezes Adam Marszałek oraz Radca ds. kultury ChRL w Polsce Wu Guang podpisali umowę o współpracy w wydaniu dwóch podręczników do nauki języka chińskiego dla polskich uczniów i studentów. Dotychczas taki podręcznik ukazał się dla studentów znających język angielski. Oba podręczniki w wersji papierowej będą wyposażone w wersję cyfrową, która pomoże w nauce poprawnej wymowy.

 

Czwartek, 31 maja 2012 @ 13:48 redakcja

Pod koniec maja w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie profesora Jacka Knopka z Prezesem Adamem Marszałkiem, w którym uczestniczyła również redaktor Edyta Peszyńska. Biorący w nim udział zgodnie uznali, że dużym sukcesem okazało się powołanie serii Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich oraz opublikowanie w krótkim czasie trzech tomów. Kolejne dwie publikacje zaplanowano na rok 2013. Prezes Wydawnictwa powołał Profesora Knopka na funkcję Redaktora Naukowego Serii. Pan Profesor był główny inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. W związku z tym zasadne jest, by przejął merytoryczną opiekę nad książkami wchodzącymi w skład Serii.
Dotychczas w Serii ukazały się: Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej, Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej.

 

Środa, 30 maja 2012 @ 13:24 redakcja

W ostatnich dniach redaktor Wydawnictwa Adam Marszałek Judyta Węgłowska, odpowiedzialna za edycję książek chińskich, przekazała pracę nad czterema publikacjami – Zakazane Miasto, Hutongi w Pekinie, Kaligrafia chińska oraz Przewodnik po AnhuiDanielowi Kawie, który został powołany na stanowisko redaktora naczelnego Time Marszałek Group. W najbliższych miesiącach ta nowo powołana firma podejmie się wielu działań zarówno na rynku wydawniczym, jak i medialnym w Polsce. Jej centrala mieści się w podtoruńskich Łysomicach.

Poniedziałek, 21 maja 2012 @ 11:25 redakcja

W dniu 17 maja br. w reprezentacyjnym budynku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Maximum odbyło się uroczyste otwarcie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dylematy współczesnej Azji”. Otwierając konferencję, kierownik naukowa dr Joanna Marszałek-Kawa podkreśliła, że jest to największe spotkanie naukowe w kraju osób interesujących się problematyką azjatycką. Na obradach plenarnych, a także podczas paneli wygłoszono 130 referatów, którym towarzyszyła dyskusja. Wśród gości mogliśmy dostrzec m.in. senatora RP dr. Piotra Zientarskiego oraz ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce Jego Ekscelencję Murada Ali. Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika reprezentowali rektor UMK JM prof. Andrzej Radzimiński oraz dziekan WPiSM prof. Roman Bäcker.        

GALERIA ZDJĘĆ >>>

Czwartek, 17 maja 2012 @ 14:33 redakcja

Z czterodniową wizytą przebywał w Toruniu rektor Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, prof. Vladimir Nifadiev. Towarzyszyli mu: wiceprezes Kirgiskiej Akademii Nauk prof. Władimir Płoskih, prorektor ds. kształcenia prof. Kumen Isakow, prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Leila Sydykow. W trakcie pobytu goście odbyli wiele rozmów, w efekcie których ustalono zacieśnienie współpracy pomiędzy Wydawnictwem Adam Marszałek i Centrum Badań Wschodnich a Uniwersytetem Słowiańskim.

Środa, 16 maja 2012 @ 14:14 redakcja

Na początku maja gościliśmy w Wydawnictwie szefową chińskiej agencji prasowej Xinhua Han Mei, która z towarzyszącym jej Li Zengwei przygotowuje materiał ukazujący związki Wydawnictwa Adam Marszałek z chińskimi partnerami. W trakcie pobytu w Toruniu chińscy goście spotkali się z dyrektor Wydawnictwa Naukowego GRADO dr Joanną Marszałek-Kawą oraz Zuzanną i Marianną.

 

Wtorek, 15 maja 2012 @ 14:30 redakcja

W dniu 5 maja br. w Polskiej Szkole Sobotniej działającej w Oslo odbyła się kolejna promocja książek autorstwa prof. Edwarda Olszewskiego. Pierwsza z nich nosiła tytuł Polacy w Norwegii 1940–2010, a druga Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo. 20 lat w służbie Polonii i Polski. W spotkaniu uczes-tniczyło ponad stu Polaków. W części artystycznej wystąpiła grupa kilkudziesięciu dzieci z programem poświęconym Konstytucji 3 maja. Nad całością sprawnie zorganizowanej imprezy czuwała dyrektor Hanna Sand wraz z małżonkiem Bjørnem Sandem, który sprawował pieczę nad stroną techniczną przedsięwzięcia.

Poniedziałek, 14 maja 2012 @ 14:13 redakcja

W dniu 4 maja br. w Polskim Centrum Kultury w Oslo odbyła się promocja książki wybitnego uczonego prof. Edwarda Olszewskiego zatytułowanej Polacy w Norwegii 1940–2010. Jej organizatorem był niezwykle aktywny szef Związku Polaków w Norwegii Bogdan Kulas. Imprezę uświetnił występ zespołu muzycznego, który dodatkowo wzmocniła reprezentująca Wydawnictwo Zuzanna Kawa.

 

 

Strona: 1, ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 z 79