POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Poniedziałek, 3 grudnia 2012 @ 15:10 redakcja

 

Prowadzący od wielu lat działalność biznesową w Polsce chiński przedsiębiorca Chang Mar wydał w swojej restauracji obiad na cześć skladającego wizytę w Polsce prof. Hu Dongbo, który wyraził zainteresowanie współpracą z Wydawnictwem Adam Marszałek. W obiedzie uczestniczyli rownież: przyjaciółka Gospodarza Kasia oraz profesorowie Jadwiga i Marek Szulakiewiczowie.

 
 

 

Piątek, 30 listopada 2012 @ 11:58 redakcja

W dniu 29 listopada br. gościła w siedzibie Wydawnictwa znana dziennikarka litewskiej Telewizji Ruta Ribačiauskiene. Celem wizyty była rozmowa na temat polsko-litewskiej współpracy wydawniczej. Wywiad ukaże się w najbliższym czasie w litewskiej Telewizji. Szczególne zainteresowanie pani redaktor Ruty Ribačiauskiene wzbudziły książki i czasopisma o tematyce litewskiej.

 

Piątek, 30 listopada 2012 @ 09:46 redakcja

Z przyjemnością informujemy, że książka dr. hab. Tomasza A. Sikorskiego pt. O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989), wydana nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek (wyd. II, 2012), otrzymała nagrodę KLIO III stopnia w kategorii monografii naukowej w 2012 roku. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas otwarcia XXI Targów Książki Historycznej, 29 listopada 2012 roku o godzinie 12.00.
Nie jest to pierwsza nagroda przyznana tej książce. Wcześniej praca otrzymała nagrodę Czytelników w 

konkursina najlepszą książkę poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX wieku (im. Oskara Haleckiego), organizowanym przez IPN, TVP i Polskie Radio w 2011 roku, oraz nagrodę premiera za „wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego” w 2012 roku. 
Z przyjemnością po raz kolejny gratulujemy Autorowi tak świetnej pracy i życzymy dalszych sukcesów wydawniczych. Chętnych do nabycia książki zapraszamy na stronę internetową Wydawnictwa.
Obecnie w sprzedaży jest drugie wydanie książki, poprawione i rozszerzone.

 

Wtorek, 27 listopada 2012 @ 13:23 redakcja

W czasie pobytu w Moskwie Dyrektor Centrum Badań Wschodnich Joanna Marszałek-Kawa spotkała się z Ministrem Jarosławem Książkiem – zastępcą Ambasadora RP w Moskwie, który wyraził swoje poparcie dla wszelkich działań Centrum zmierzających do zacieśniania współpracy polsko-rosyjskiej i zadeklarował daleko idącą pomoc.

 

 

Poniedziałek, 26 listopada 2012 @ 14:47 redakcja

W dniach 22–24 listopada br. odbył się VI Wszechrosyjski Kongres Politologiczny, w którym wzięło udział trzydzieści delegacji Towarzystw Naukowych. Jedną z najliczniejszych grup była delegacja Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, której przewodniczył prof. dr hab. Roman Bäcker – Prezes Towarzystwa. W jej skład wchodzili również: prof. Teresa Sasińska-Klas – Wiceprezydent IPSA, dr Adam Marszałek – stały Członek Zarządu Głównego PTNP, dr Joanna Marszałek-Kawa – Dyrektor Centrum Badań Wschodnich oraz prof. Iwona Massaka – Członek Rady Naukowej „Nowej Polityki Wschodniej”.

czytaj dalej...

Środa, 21 listopada 2012 @ 11:14 redakcja

Podczas Szóstego Wszechrosyjskiego Kongresu Politologicznego (22–24 listopada 2012 roku), w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych – MGIMO (Prospect Vernadskogo 76) 23 listopada 2012 roku o godzinie 14.00, odbędzie się promocja książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek.
W promocji udział wezmą: Prezes Wydawnictwa – dr Adam Marszałek, Wiceprezes Wydawnictwa – dr Joanna Marszałek-Kawa oraz autorzy, m.in. prof. Aleksander Lipatow i dr hab. Iwona Massaka.

Poniedziałek, 19 listopada 2012 @ 10:32 redakcja

Kapituła Konkursu im. Profesora Czesława Mojsewicza na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej przyznała Wydawnictwu Adam Marszałek wyróżnienie za wybitne zasługi w krzewieniu wiedzy politologicznej w 2011 roku.

 

Piątek, 16 listopada 2012 @ 14:47 redakcja

Prof. Marceli Kosman od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Adam Marszałek. Jest autorem książek: Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego, Współczesne Niemcy i przestrzeń europejska. Wybrane zagadnienia oraz Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990–2002). Należy również do grona stałych recenzentów naszej Oficyny.
Z okazji 70-lecia urodzin, 50-lecia pracy naukowej i twórczej oraz zakończenia pracy zawodowej w UAM ukazała się specjalna publikacja, a Wydawnictwo uhonorowało Profesora dyplomem.
 

Fot. Andrzej Piechocki

Czwartek, 15 listopada 2012 @ 14:32 redakcja

Miło nam poinformować, że zapoczątkowane wiosną zeszłego roku spotkania z młodymi czytelnikami odbywają się w Wydawnictwie regularnie. 15 listopada br. gościliśmy klasę I A wraz z wychowawczynią mgr Ewą Łomotowską ze Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja” z Torunia. Pierwszaki zapoznały się z procesem powstawania książki – od maszynopisu przez redagowanie, projektowanie okładki, drukowanie, na kolportażu skończywszy.
 
 

Środa, 14 listopada 2012 @ 14:04 redakcja

Dnia 13 listopada w toruńskiej Galerii 44 zorganizowano Jubileusz Profesora Tadeusza Godlewskiego, obchodzącego 70. rocznicę urodzin wybitnego politologa i wychowawcy wielu pokoleń specjalistów w dziedzinie nauk politycznych, połączony z wręczeniem Dostojnemu Jubilatowi i Jego Małżonce oprawionych w skórę egzemplarzy księgi Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku, publikacji będącej hołdem i podziękowaniem dla tego wybitnego uczonego. Redaktorami naukowymi publikacji są prof. Danuta Karnowska i prof. Jarosław Nocoń.
Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych z różnych części Polski, przedstawiciele wojska oraz władz Torunia. m.in. Andrzej Jasiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który wręczył profesorowi Godlewskiemu List Gratulacyjny Prezydenta Michała Zaleskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również Zbigniew Derkowski, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miasta Torunia, prof. Roman Bäcker, Dziekan WPiSM UMK i prof. Janusz Golinowski, Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Humanistycznego UKW.
Nie zabrakło również mniej oficjalnych akcentów, np. miniwywiadu prof. Noconia z Jubilatem i toastów na cześć Profesora. Oczywiście wszyscy czekali na wystąpienie Głównego Bohatera wieczoru, który z wrodzoną sobie skromnością przedstawił drogę naukową.

czytaj dalej...

Strona: 1, ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 z 82