POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Środa, 16 maja 2012 @ 14:14 redakcja

Na początku maja gościliśmy w Wydawnictwie szefową chińskiej agencji prasowej Xinhua Han Mei, która z towarzyszącym jej Li Zengwei przygotowuje materiał ukazujący związki Wydawnictwa Adam Marszałek z chińskimi partnerami. W trakcie pobytu w Toruniu chińscy goście spotkali się z dyrektor Wydawnictwa Naukowego GRADO dr Joanną Marszałek-Kawą oraz Zuzanną i Marianną.

 

Wtorek, 15 maja 2012 @ 14:30 redakcja

W dniu 5 maja br. w Polskiej Szkole Sobotniej działającej w Oslo odbyła się kolejna promocja książek autorstwa prof. Edwarda Olszewskiego. Pierwsza z nich nosiła tytuł Polacy w Norwegii 1940–2010, a druga Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo. 20 lat w służbie Polonii i Polski. W spotkaniu uczes-tniczyło ponad stu Polaków. W części artystycznej wystąpiła grupa kilkudziesięciu dzieci z programem poświęconym Konstytucji 3 maja. Nad całością sprawnie zorganizowanej imprezy czuwała dyrektor Hanna Sand wraz z małżonkiem Bjørnem Sandem, który sprawował pieczę nad stroną techniczną przedsięwzięcia.

Poniedziałek, 14 maja 2012 @ 14:13 redakcja

W dniu 4 maja br. w Polskim Centrum Kultury w Oslo odbyła się promocja książki wybitnego uczonego prof. Edwarda Olszewskiego zatytułowanej Polacy w Norwegii 1940–2010. Jej organizatorem był niezwykle aktywny szef Związku Polaków w Norwegii Bogdan Kulas. Imprezę uświetnił występ zespołu muzycznego, który dodatkowo wzmocniła reprezentująca Wydawnictwo Zuzanna Kawa.

 

 

Piątek, 11 maja 2012 @ 14:03 redakcja

Po raz kolejny gościli w Wydawnictwie Adam Marszałek norwescy profesorowie Harald Nilsen i Roald Larsen, którzy wraz z opiekującym się ich książkami redaktorem Maciejem Majewskim omawiali proces wydawniczy.

 

 

  

Wtorek, 24 kwietnia 2012 @ 09:46 redakcja

Z kilkudniową wizytą bawiła w Toruniu delegacja prestiżowego Wydawnictwa Uniwersytetu Ludowego z Pekinu.  Efektem przeprowadzonych rozmów z kierownictwem Wydawnictwa Adam Marszałek było podpisanie kolejnych umów o wspólnych przedsięwzięciach wydawniczych, które zaowocują wydaniem w Polsce dwóch tytułów The Choice of China oraz The Future of China.

Umowę podpisali prezes China Renmin University Press prof. He Yaomin oraz prezes dr Adam Marszałek. W uroczystości uczestniczyli również: przewodniczący delegacji, prorektor Uniwersytetu Ludowego prof. Wang Liming, wiceprezes China Renmin University Press Meng Chao, Liu Guangyu, Liu Yehua, Meng Xuhao, Tian Guohua, Lu Yongan, Pan Weilin, Wei Wen. Wydawnictwo Adam Marszałek reprezentowali: dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak, Justyna Brylewska, Judyta Węgłowska oraz Daniel Kawa.

 

Poniedziałek, 23 kwietnia 2012 @ 13:25 redakcja

W trakcie pobytu w Baku delegacja Wydawnictwa Adam Marszałek została przyjęta przez JE Michała Łabendę, Ambasadora RP w Azerbejdżanie. Pan Ambasador wyraził zadowolenie z nawiązanych przez Wydawnictwo kontaktów oraz uznanie dla publikowanych książek. Obiecał również swe wsparcie dla podejmowanych działań.

PROMOCJE W BAKU

 

W dniach 16–17 kwietnia odbyły się w Baku promocje książek Kamala Abdulli pt. Zaginiony rękopis oraz Vilayata Guliyeva pt. Polscy Tatarzy w Azerbejdżanie. W spotkaniach uczestniczyli uczeni oraz studenci Uniwersytetu Słowiańskiego.

 

 

 

Czwartek, 22 marca 2012 @ 12:17 redakcja

W Warszawie odbyło się spotkanie prezesa dr Adama Marszałka z Jego Ekscelencją Muradem Ali, ambasadorem Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce. W trakcie spotkania jego uczestnicy omówili plany współpracy pomiędzy ambasadą Pakistanu a Wydawnictwem Adam Marszałek. Przewidują one m.in. udział Pana Ambasadora w planowanej 17–18 maja konferencji zatytułowanej „Dylematy współczesnej Azji”. W ubiegłym roku Pan Ambasador wygłosił bardzo ciekawy wykład poświęcony systemowi edukacji w Pakistanie. Na obecnej konferencji jego wykład będzie dotyczył sytuacji wewnętrznej w Pakistanie oraz w Azji. W spotkaniu uczestniczyli także radca Zulfiqar Younas oraz asystentka prezesa ds. międzynarodowych, redaktor Judyta Węgłowska.

Poniedziałek, 19 marca 2012 @ 09:14 redakcja

W Galerii 44 odbyła się promocja książki autorstwa wybitnego współczesnego historyka i politologa prof. Edwarda Olszewskiego zatytułowanej Polacy w Norwegii 1940–2010. To opasłe, liczące ponad 750 stron, dzieło pięknie zredagowała Edyta Peszyńska, która rozpoczynając imprezę promocyjną, przywitała autora i przybyłych gości. Postać autora oraz zawartość książki przedstawił znawca tematu prof. Janusz Małłek.

 

Poniedziałek, 12 marca 2012 @ 15:41 redakcja

W warszawskim Klubie Księgarza 8 marca 2012 r. odbyła się zorganizowana przez Wydawnictwo Adam Marszałek oraz „Res Humanę” promocja książki pt. Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce autorstwa prof. Danuty Waniek. Spotkanie prowadził Zdzisław Słowik, o współpracy z Panią Profesor mówił dr Adam Marszałek, natomiast treść publikacji i postać Autorki zaprezentowały panie prof. Magdalena Środa oraz Barbara Labuda. W wypełnionej po brzegi sali było można spotkać wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki. Barbara Labuda podkreśliła ogromną kompetencję Autorki, wynikającą z jednej strony z wiedzy nabytej podczas studiów na uniwersytetach warszawskim i wiedeńskim, z drugiej zaś z pracy w polskim parlamencie, a także Kancelarii Prezydenta RP. Orzeł i krucyfiks to kolejna książka Danuty Waniek, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, poprzednią była publikacja Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym.

 

Piątek, 24 lutego 2012 @ 15:38 redakcja

Pod koniec roku 2011 nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się pierwszy numer nowego półrocznika zatytułowanego „Nowa Polityka Wschodnia”. Zamierzeniem Rady Naukowej i Redaktor Naczelnej jest publikacja tekstów o charakterze interdyscyplinarnym – z zakresu historii, ekonomii, kultury i sztuki, politologii oraz szeroko rozumianej geografii.
Do końca marca zbierane będą materiały do drugiego numeru czasopisma, zaś do numeru trzeciego do końca czerwca. Poza artykułami naukowymi „Nowa Polityka Wschodnia” prowadzi również działy sprawozdań i recenzji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Strona: 1, ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 z 76