POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Wtorek, 5 marca 2013 @ 13:00 redakcja

Od kilkunastu lat trwa współpraca firm skupionych w Marszałek Holding z litewskimi partnerami. O perspektywach dotyczących wspólnych projektów Prezes Adam Marszałek rozmawiał z konsul Litwy w Warszawie Daliją Ignatavičiūtė.

 


 

Poniedziałek, 4 marca 2013 @ 14:13 redakcja

Pierwszy okrągły jubileusz istnienia obchodzi kierowany przez prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka kwartalnik „The New Educational Review”. Minęło już 10 lat, odkąd periodyk zaistniał na rynku wydawniczym – jego pierwszy numer ukazał się bowiem w grudniu 2003 roku, przy okazji spotkania dziekanów i rektorów Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetu Ostravskiego w Ostrawie. Światowe ośrodki naukowe potwierdzają bezprecedensową periodyczność TNER. Wśród osób, które przesłały na ręcę redaktora naczelnego pisma gratulacje z okazji jubileuszu, znajduje się JM Rektor UMB Dr.h.c. prof. PH.Dr. Beata Kosová.
 

Piątek, 1 marca 2013 @ 10:36 redakcja

W czasie spotkania w Warszawie z Prezesem Adamem Marszałkiem z dużą sympatią wspominała swą wizytę w Toruniu JE Martha Chavarri-Dupuy, Ambasador Peru w Polsce. Jej szczególne zainteresowanie wzbudzają książki poświęcone krajom Ameryki Łacińskiej, których sporo znajduje się w ofercie Wydawnictwa Adam Marszałek. Najnowszym projektem z tej dziedziny jest wydawane w języku hiszpańskim czasopismo „Sztuka Ameryki Łacińskiej”.

 

Piątek, 1 marca 2013 @ 10:34 redakcja

W ostatnim dniu lutego odwiedził Wydawnictwo, w towarzystwie redaktor Moniki Sieradzkiej, dyrektor Jacek Snopkiewicz z Telewizji Polskiej. Ten wybitny twórca – filmowiec, reporter, scenarzysta, pisarz i wykładowca akademicki – jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Sztuki Faktu, którego pierwsza edycja odbędzie się w dniach 9–11 kwietnia w Toruniu. Do ulokowania tej świetnie zapowiadającej się imprezy w Toruniu namówił dyrektora Snopkiewicza prezes Adam Marszałek.
Uczestniczący w spotkaniu Krystian Kubjaczyk – dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej – zapewnił o dużym wsparciu władz Torunia dla tego przedsięwzięcia. Dyrektor Jacek Snopkiewicz omówił z Prezesem możliwości poszerzenia formuły Festiwalu o nowe inicjatywy związane z wydawaniem książek. Rozważano również koncepcję umiędzynarodowienia tej imprezy.

 

Piątek, 1 marca 2013 @ 10:32 redakcja

Chargé d’Affaires Uzbekistanu w Polsce Ikrom Nazarov rozmawiał z dr. Adamem Marszałkiem na temat VII Międzynarodowej Konferencji Azjatyckiej zatytułowanej Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy. Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji. Szczególne zainteresowanie Ambasadora wzbudziły referaty poświęcone Azji Centralnej, a przede wszystkim Uzbekistanowi.


 

Poniedziałek, 25 lutego 2013 @ 15:29 redakcja

Od niedawna Ambasadorem Czarnogóry w Polsce jest doświadczony dyplomata Ramiz Bašić. W przeszłości pełnił on między innymi funkcję wiceministra spraw zagranicznych Czarnogóry. W Polsce Ramiz Bašić został ambasadorem po raz drugi. Wcześniej był ambasadorem nieistniejącego już państwa Serbia i Czarnogóra. W trakcie pełnienia tej funkcji ściśle współpracował z Wydawnictwem Adam Marszałek, czego efektem było wspólne wydanie takich książek jak Gwiazda Dawida czy też Jerzy Czarny (Kara Georgi). Ambasador Bašić wyraził chęć odnowienia współpracy.
 

Poniedziałek, 25 lutego 2013 @ 15:23 redakcja

Po przeprowadzonych w Wydawnictwie negocjacjach dotyczących warunków wydania nowej książki prof. Grażyny Krzyminiewskiej ich uczestnicy spotkali się w słynnej toruńskiej restauracji „Jan Olbracht” na obiedzie, w trakcie którego Pani Profesor dyskutowała o swym projekcie z profesorami Ryszardem Borowiczem oraz Kazimierzem Pająkiem. Profesorowie skosztowali również kilku rodzajów warzonego w tym lokalu piwa.

 

Poniedziałek, 25 lutego 2013 @ 15:02 redakcja

Na jednym z przyjęć dyplomatycznych w Warszawie doszło do spotkania Jego Ekscelencji Xu Jiana, Ambasadora Chin w Polsce, z Prezesem Adamem Marszałkiem. Pan Ambasador żywo interesował się postępami prac nad tworzeniem Time Marszałek Group.

 

 
 

Piątek, 22 lutego 2013 @ 11:10 redakcja

W ostatnim czasie bawił w Toruniu prof. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. O nowych projektach wydawniczych Profesor rozmawiał z Haliną Marszałek, Dyrektor Europejskiego Centrum Edukacyjnego, w toruńskiej restauracji „Szeroka 9”.

 

 
 

Czwartek, 21 lutego 2013 @ 10:49 redakcja

W dzień św. Walentego Wydawnictwo Adam Marszałek odwiedził Profesor Marek Szulakiewicz. Przyczyna jego wizyty była jednak ściśle naukowa – na spotkaniu z Prezesem Adamem Marszałkiem, Dyrektor Wydawnictwa Iwoną Nadolską-Bartosiak i redaktorem Szymonem Gumienikiem Profesor omówił sprawy związane z radami naukowymi czasopism oraz serii wydawniczych należących do Wydawnictwa. Spośród kilkunastu serii i 17 czasopism szczególną uwagę poświęcono półrocznikom „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz „Colloquia Communia”. Rady naukowe wszystkich czasopism ukazujących się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, które będą powołane na lata 2013–2015, zostaną przedstawione po konsultacjach ze współpracującymi z Wydawnictwem uczonymi do końca marca br.

Strona: 1, ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 z 83