POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Czwartek, 6 czerwca 2013 @ 15:21 redakcja

O planach wydawniczych związanych z edycją półrocznika „Historia Slavorum Occidentis” rozmawiali w Łysomicach profesorowie: Krzysztof Mikulski, Petr Vorel, Jaroslav Pánek, oraz Mirosława Gajek, Halina Marszałek, dr Roman Baron i Prezes Adam Marszałek.
Uczestniczący w spotkaniu uczeni na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma zaproponowali prof. Józefa Dobosza z Poznania, ponadto wyrazili chęć udziału w przyszłorocznym kongresie azjatyckim, który zaplanowano na połowę maja.

 

Czwartek, 6 czerwca 2013 @ 11:23 redakcja

W ostatnim dniu maja dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak wręczyła dr. Józefowi Szymeczkowi, Prezesowi Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, powołania do Rad Serii „Regiony” oraz „Wybory – Demokracja – Polityka”.

 

 

 

Środa, 5 czerwca 2013 @ 13:51 redakcja

Stało się już tradycją, że w wiosenne dni Wydawnictwo Adam Marszałek odwiedzają przedszkolaki. Tym razem gościliśmy maluchy z toruńskiego przedszkola „Słoneczko”. „Tygryski” (fot. po lewej) i „Świerszczyki” (fot. po prawej) nad podziw grzecznie słuchały tego, co o arkanach wydawniczych mają im do powiedzenia Dyrektor Wydawnictwa Iwona Nadolska-Bartosiak, Redaktor Naczelna Justyna Brylewska oraz grafik Krzysztof Galus. Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia.


 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 3 czerwca 2013 @ 12:05 redakcja

W odbywającej się 27 maja br. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego promocji książki Anny Bieniaszewskiej pt. Toruński pejzaż żydowski obok miejscowych notabli wzięli także udział goście z zagranicy. Na fotografii (od prawej): Danuta i Andrzej Pawłowscy z Toronto, autorka Anna Bieniaszewska oraz redaktor Justyna Brylewska.

 

Poniedziałek, 3 czerwca 2013 @ 11:16 redakcja

Od kilku lat coraz bardziej zacieśnia się współpraca Wydawnictwa Adam Marszałek z uczelniami Azerbejdżanu oraz przedstawicielstwem tego kraju w Polsce. Przejawem dobrych relacji jest publikowanie prac uczonych i pisarzy azerbejdżańskich w Polsce oraz polskich autorów piszących o tym państwie, a także wzajemne odwiedziny.
W salach recepcyjnych warszawskiego hotelu Hilton Jego Ekscelencja Hasan A. Hasanow, Ambasador Azerbejdżanu w Polsce, wydał bank
iet z okazji święta narodowego tego kraju. Biorący w nim udział Prezes Adam Marszałek obdarował Ambasadora najnowszymi publikacjami dotyczącymi Azerbejdżanu.

W bankiecie uczestniczyli m.in. wybitni dziennikarze Stanisław Błaszczyk oraz Jacek Potocki, z którymi ciekawe dyskusje toczyły dr Agnieszka Bryc i redaktor Karolina Skonieczka.

 

 

Piątek, 24 maja 2013 @ 14:48 redakcja

Miło nam Państwa poinformować, że 24 maja br. po burzliwych obradach Redakcje kwartalnika „Kultura i Edukacja” i Wydawnictwa Adam Marszałek wyłoniły zwycięzcę VII edycji konkursu na najlepszą książkę podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji. Laureatem została Natalia Krzyżanowska za publikację Kobiety w (polskiej) sferze publicznej (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012).

Dyskusje jury. Od lewej:
dr hab. Arkadiusz Karwacki,
prof. dr hab. Adam Grzeliński,
mgr Justyna Brylewska
(w zastępstwie dr. Daniela Kawy),
prof. dr hab. Ryszard Borowicz,
dr Agnieszka Jeran, mgr Joanna Piechowiak-Lamparska.

 

Autorka jest adiunktem w Katedrze Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; z wykształcenia socjolog i filozof. Zwycięska książka koncentruje się na sferze publicznej i obecności w niej kobiet po 1989 roku. W kompetentnie opracowanej warstwie metodologicznej publikacja wpisuje się z jednej strony w interdyscyplinarną dziedzinę dyskursu, ściślej – w część tej dziedziny, którą określa się mianem Krytycznej Analizy Dyskursu, a z drugiej – w tradycję myśli i studiów feministycznych.

Autorce gratulujemy!

Poniedziałek, 20 maja 2013 @ 15:13 redakcja

Kierownik naukowy konferencji Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy dr hab. Joanna Marszałek-Kawa – podczas otwarcia obrad – zauważyła, że liczba uczestników, a w związku z tym również liczba zgłoszonych referatów, wzrosła dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Cieszy również fakt, że rokrocznie zwiększa się liczba zagranicznych gości.

 

 

Jeden z patronów konferencji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki podkreślił z zadowoleniem, że działalność Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Centrum Badań Wschodnich w znakomity sposób popularyzuje region, i obiecał wsparcie dla idei przekształcenia konferencji azjatyckich w Międzynarodowy Kongres Azjatycki.

 

Jako pierwszy z dyplomatów uczestniczących w konferencji wystąpił Jego Ekscelencja Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Wystąpienie zatytułowane Sharing the Chinese Dream with the World spotkało się z dużym zainteresowaniem prawie 300 uczestniczących w obradach plenarnych uczonych z kraju i zagranicy.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Piątek, 17 maja 2013 @ 11:23 redakcja

JE Patricia Ann V. Paez, Ambasador Filipin w Polsce, spełniła pierwszy toast na bankiecie kończącym pierwszy pracowity dzień VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy. Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji. Pani Ambasador pogratulowała organizatorom konferencji wielkiego rozmachu przedsięwzięcia oraz wysokiego poziomu naukowego prezentowanych referatów. W jej przekonaniu sukces wynika z wielkiego zaangażowania kierownika naukowego prof. Joanny Marszałek-Kawy. JE Patricia Ann V. Paez zadeklarowała swój udział w VIII konferencji azjatyckiej. Obiecała również zaprosić na przyszłoroczną konferencję filipińskich tancerzy, których występy umilą czas uczestnikom bankietu.

 

Poniedziałek, 13 maja 2013 @ 15:35 redakcja

Od ponad dwudziestu lat trwa owocna współpraca Akademii Obrony Narodowej z Wydawnictwem Adam Marszałek. Jej efektem było wydanie kilkudziesięciu książek z zakresu szeroko rozumianej problematyki wojskowej. Jednym z największych orędowników tej współpracy był i jest wieloletni dziekan i prorektor AON płk prof. dr hab. Adam Tomaszewski.
W czasie ostatniej wizyty prof. Tomaszewski zaproponował Wydawnictwu Adam Marszałek opublikowanie swojej książki zatytułowanej Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami. Ta inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony Prezes Joanny Marszałek-Kawy i Dyrektor Iwony Nadolskiej-Bartosiak.

 

Poniedziałek, 13 maja 2013 @ 13:10 redakcja

Na Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom rozwoju współczesnego Azerbejdżanu. Uczestniczyła w niej delegacja Wydawnictwa Adam Marszałek, w skład której weszli: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, dr Adam Marszałek, prof. Andrzej Radzimiński oraz Zuzanna Kawa. Za stołem prezydialnym zasiedli: prof. Kamal Abdulla, JM Rektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, prof. Y.M. Mahmudov, Prezes Azerbejdżańskiej Akademii Nauk oraz dr Adam Marszałek.

W trakcie konferencji wygłoszono ponad 100 referatów, których autorzy pochodzili z trzydziestu krajów. Prezes Joanna Marszałek-Kawa mówiła o zmieniającej się roli parlamentów w państwach postkomunistycznych, dr Adam Marszałek omówił polsko-azerbejdżańską współpracę wydawniczą, a prof. Andrzej Radzimiński scharakteryzował funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Strona: 1, ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 z 86