POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 24 maja 2013 @ 14:48 redakcja

Miło nam Państwa poinformować, że 24 maja br. po burzliwych obradach Redakcje kwartalnika „Kultura i Edukacja” i Wydawnictwa Adam Marszałek wyłoniły zwycięzcę VII edycji konkursu na najlepszą książkę podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji. Laureatem została Natalia Krzyżanowska za publikację Kobiety w (polskiej) sferze publicznej (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012).

Dyskusje jury. Od lewej:
dr hab. Arkadiusz Karwacki,
prof. dr hab. Adam Grzeliński,
mgr Justyna Brylewska
(w zastępstwie dr. Daniela Kawy),
prof. dr hab. Ryszard Borowicz,
dr Agnieszka Jeran, mgr Joanna Piechowiak-Lamparska.

 

Autorka jest adiunktem w Katedrze Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; z wykształcenia socjolog i filozof. Zwycięska książka koncentruje się na sferze publicznej i obecności w niej kobiet po 1989 roku. W kompetentnie opracowanej warstwie metodologicznej publikacja wpisuje się z jednej strony w interdyscyplinarną dziedzinę dyskursu, ściślej – w część tej dziedziny, którą określa się mianem Krytycznej Analizy Dyskursu, a z drugiej – w tradycję myśli i studiów feministycznych.

Autorce gratulujemy!

Poniedziałek, 20 maja 2013 @ 15:13 redakcja

Kierownik naukowy konferencji Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy dr hab. Joanna Marszałek-Kawa – podczas otwarcia obrad – zauważyła, że liczba uczestników, a w związku z tym również liczba zgłoszonych referatów, wzrosła dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Cieszy również fakt, że rokrocznie zwiększa się liczba zagranicznych gości.

 

 

Jeden z patronów konferencji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki podkreślił z zadowoleniem, że działalność Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Centrum Badań Wschodnich w znakomity sposób popularyzuje region, i obiecał wsparcie dla idei przekształcenia konferencji azjatyckich w Międzynarodowy Kongres Azjatycki.

 

Jako pierwszy z dyplomatów uczestniczących w konferencji wystąpił Jego Ekscelencja Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Wystąpienie zatytułowane Sharing the Chinese Dream with the World spotkało się z dużym zainteresowaniem prawie 300 uczestniczących w obradach plenarnych uczonych z kraju i zagranicy.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Piątek, 17 maja 2013 @ 11:23 redakcja

JE Patricia Ann V. Paez, Ambasador Filipin w Polsce, spełniła pierwszy toast na bankiecie kończącym pierwszy pracowity dzień VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy. Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji. Pani Ambasador pogratulowała organizatorom konferencji wielkiego rozmachu przedsięwzięcia oraz wysokiego poziomu naukowego prezentowanych referatów. W jej przekonaniu sukces wynika z wielkiego zaangażowania kierownika naukowego prof. Joanny Marszałek-Kawy. JE Patricia Ann V. Paez zadeklarowała swój udział w VIII konferencji azjatyckiej. Obiecała również zaprosić na przyszłoroczną konferencję filipińskich tancerzy, których występy umilą czas uczestnikom bankietu.

 

Poniedziałek, 13 maja 2013 @ 15:35 redakcja

Od ponad dwudziestu lat trwa owocna współpraca Akademii Obrony Narodowej z Wydawnictwem Adam Marszałek. Jej efektem było wydanie kilkudziesięciu książek z zakresu szeroko rozumianej problematyki wojskowej. Jednym z największych orędowników tej współpracy był i jest wieloletni dziekan i prorektor AON płk prof. dr hab. Adam Tomaszewski.
W czasie ostatniej wizyty prof. Tomaszewski zaproponował Wydawnictwu Adam Marszałek opublikowanie swojej książki zatytułowanej Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami. Ta inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony Prezes Joanny Marszałek-Kawy i Dyrektor Iwony Nadolskiej-Bartosiak.

 

Poniedziałek, 13 maja 2013 @ 13:10 redakcja

Na Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom rozwoju współczesnego Azerbejdżanu. Uczestniczyła w niej delegacja Wydawnictwa Adam Marszałek, w skład której weszli: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, dr Adam Marszałek, prof. Andrzej Radzimiński oraz Zuzanna Kawa. Za stołem prezydialnym zasiedli: prof. Kamal Abdulla, JM Rektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, prof. Y.M. Mahmudov, Prezes Azerbejdżańskiej Akademii Nauk oraz dr Adam Marszałek.

W trakcie konferencji wygłoszono ponad 100 referatów, których autorzy pochodzili z trzydziestu krajów. Prezes Joanna Marszałek-Kawa mówiła o zmieniającej się roli parlamentów w państwach postkomunistycznych, dr Adam Marszałek omówił polsko-azerbejdżańską współpracę wydawniczą, a prof. Andrzej Radzimiński scharakteryzował funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Czwartek, 9 maja 2013 @ 15:03 redakcja

W dniu 3 maja Jego Ekscelencja Ambasador RP w Azerbejdżanie Mieczysław Łabenda wydał przyjęcie z okazji polskiego święta narodowego. Wśród ponad dwustu zaproszonych gości byli: Prezes Marszałek-Holding dr Adam Marszałek, Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-Kawa, członek Rady Naukowej Centrum Badań Wschodnich prof. Andrzej Radzimiński oraz pomysłodawczyni dziecięcej oficyny wydawniczej „Kulawa koza” Zuzanna Kawa. Po części oficjalnej Ambasador z uwagą i zainteresowaniem wysłuchał informacji Prezesów o współpracy wydawniczej z azerbejdżańskimi partnerami oraz o decyzji Prezes prof. Joanny Marszałek-Kawy sfinansowania pobytów stażowych dla dwóch studentów Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego w toruńskim Wydawnictwie.

Środa, 8 maja 2013 @ 12:10 redakcja

Najlepszy polski muzyk bluesowy, lider „Nocnej zmiany bluesa”, Sławek Wierzcholski podpisywał w Wydawnictwie swą najnowszą płytę, która niedługo trafi do jego amerykańskich fanów, oraz rozmawiał z Dyrektor Iwoną Nadolską-Bartosiak o planowanym wydaniu publikacji poświęconej wspaniałej kapeli, której jest liderem od początku jej istnienia.

 

 

Poniedziałek, 6 maja 2013 @ 13:15 redakcja

W trakcie pobytu delegacji Wydawnictwa Adam Marszałek w Baku dużą sympatią zapałali do siebie JM Rektor Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, wybitny pisarz i uczony, Kamal Abdulla oraz Prezes Wydawnictwa Kulawa Koza Zuzanna Kawa. W gabinecie Pana Rektora zostały omówione sprawy dotyczące edycji bajek azerbejdżańskich w Polsce.

 


 

Piątek, 26 kwietnia 2013 @ 15:29 redakcja

Przebywające w połowie kwietnia z wizytą w Kirgistanie Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek dr hab. Joanna Marszałek-Kawa oraz Dyrektor Generalna Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej dr h.c. Dorota Ottmann podpisały umowy o współpracy między Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim a Wydawnictwem Adam Marszałek i Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną. W uroczystości sygnowania dokumentów uczestniczyli senatorowie uczelni, Radca Ambasady Polskiej w Astanie Mieczysław Łapanowski, Konsul Honorowy RP w Biszkeku Alexander Zlatkin i Prezes Stowarzyszenia Polaków w Kirgistanie Zenona Ślązak-Biegalijew.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulacje z okazji podpisania umów składa sygnatariuszom Prezes Stowarzyszenia Polaków w Kirgistanie Zenona Ślązak-Biegalijew.

Po zakończeniu ceremonii Rektor Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego Vladimir I. Nifadiev w asyście prorektorów obdarował Joannę Marszałek-Kawę i Dorotę Ottmann kirgiskimi specjałami.

 

Środa, 24 kwietnia 2013 @ 09:23 redakcja

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka Edwarda Olszewskiego Fryderyk Chopin i Thomas Dyke Acland Tellefsen. Polsko-norweskie więzi muzyczne odkrywa pianistka Małgorzata Jaworska z Krakowa i norweskiego Arendal.
Wydanie książki zbiegło się w czasie z otrzymaniem przez Małgorzatę Jaworską 7 kwietnia 2013 roku tytułu „Wybitnego Polaka Roku” mieszkającego w Norwegii.
Małgorzata Jaworska mieszka w Norwegii od 1984 roku. Została doceniona za promowanie twórczości norweskiego kompozytora oraz ucznia Fryderyka Chopina – Thomasa Tellefsena.
Była to trzecia edycja finału organizowanego z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy ze stowarzyszeniem The Young Polish Norwegian Professionals Association – UCI. Ambasada RP w Oslo objęła patronat honorowy nad konkursem.
Dnia 3 czerwca w Warszawie zostanie wybrany „Wybitny Polak” w etapie ogólnoświatowym, do którego zakwalifikowali się laureaci wybrani przez kapitułę norweską oraz laureaci innych regionalnych konkursów.

 

Strona: 1, ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 z 83