POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 8 marca 2013 @ 13:57 redakcja


 

Piątek, 8 marca 2013 @ 12:43 admin marszałek

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się tom poezji wybranych Thomasa Stearnsa Eliota pt. Szepty nieśmiertelności. Przekładu utworów jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku dokonał Krzysztof Boczkowski, który poświęcił temu zadaniu kilkadziesiąt lat swojego życia. Nie tylko jednak przetłumaczył najważniejsze teksty autora Ziemi jałowej, ale dodatkowo opatrzył je autorskimi komentarzami i objaśnieniami, napisanymi ze znawstwem, wnikliwością i szczególnego rodzaju wrażliwością poetycką. Dzięki temu czytelnik na pewno bez problemu zrozumie treści zawarte w utworach Eliota, a może i pokusi się o własne interpretacje. Szepty nieśmiertelności to – jak pisze Wacław Sadkowski – „Wspaniały przekład poezji T.S. Eliota. Najlepszy jaki istnieje w języku polskim”.

 

Czwartek, 7 marca 2013 @ 14:46 redakcja

Dwadzieścia lat temu nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się obszerna monografia pt. Łobżenica. Portret miasta i okolicy autorstwa Jana Pakulskiego i Andrzeja Mietza. Dwutysięczny nakład cieszył się wielkim powodzeniem. Z okazji 700. rocznicy lokacji miasta jego obecny burmistrz Eugeniusz Cerlak postanowił opublikować drugie, uzupełnione wydanie książki. Wraz z byłym burmistrzem Łobżenicy – inicjatorem wydania pierwszego – Edwardem Starszakiem spotkał się redaktor naczelną Wydawnictwa Justyną Brylewską w celu omówienia spraw związanych z procesem wydawniczym.
 

Czwartek, 7 marca 2013 @ 08:24 redakcja

Dziś (7.03.) na Zamku Świdwińskim odbędzie się impreza jubileuszowa z okazji wydania 150. numeru „Echa Świdwina”. Towarzyszyć jej będzie promocja książki Zbigniewa Grochowskiego pt. Historia Świdwina. 500 zadań i rozwiązań.


 

 
 

Środa, 6 marca 2013 @ 09:50 redakcja

W dniu 4 marca 2013 roku na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej kierownika redakcji prawnej Daniela Kawy pt. Polska prasa opiniotwórcza wobec Niemiec w latach 2001–2005. Jej promotorem był prof. dr hab. Roman Bäcker, a recenzentami prof. dr hab. Ralph Schattkowsky z UMK oraz prof. dr hab. Jacek Sobczak z SWPS w Warszawie.
W uroczystym obiedzie po udanej obronie w „Zajeździe Staropolskim” uczestniczyli m.in. profesorowie: Michał Strzelecki, Joanna Marszałek-Kawa, Roman Bäcker, Tadeusz Godlewski, Ralph Schattkowsky, Dorota Michaluk, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus, Iwona Massaka, Elżbieta Alabrudzińska, prezes Halina Marszałek, nowy Doktor Daniel Kawa oraz jego rodzice: Krystyna i Bronisław Kawowie.

 
 

Wtorek, 5 marca 2013 @ 14:22 redakcja

„Echo Świdwina” objęło patronatem medialnym jubileuszowe XX Forum Gospodarcze organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Temat przewodni tegorocznego Forum brzmiał: Transgraniczne więzi systemowe – Pieniądz. W trakcie jego trwania Wydawnictwo Adam Marszałek zaprezentowało najnowsze publikacje związane z problematyką gospodarczą. Szczególnym zainteresowaniem Uczestników i Gości Forum cieszyła się praca zbiorowa pod redakcją dr. Jacka Janiszewskiego zatytułowana Zielona energia, zielone domy – nowe wyzwania dla Polski. Nie zabrakło znanych osobistości ze świata nauki, polityki i biznesu, takich jak: Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski oraz poseł Maciej Wydrzyński.
 

Wtorek, 5 marca 2013 @ 13:00 redakcja

Od kilkunastu lat trwa współpraca firm skupionych w Marszałek Holding z litewskimi partnerami. O perspektywach dotyczących wspólnych projektów Prezes Adam Marszałek rozmawiał z konsul Litwy w Warszawie Daliją Ignatavičiūtė.

 


 

Poniedziałek, 4 marca 2013 @ 14:13 redakcja

Pierwszy okrągły jubileusz istnienia obchodzi kierowany przez prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka kwartalnik „The New Educational Review”. Minęło już 10 lat, odkąd periodyk zaistniał na rynku wydawniczym – jego pierwszy numer ukazał się bowiem w grudniu 2003 roku, przy okazji spotkania dziekanów i rektorów Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetu Ostravskiego w Ostrawie. Światowe ośrodki naukowe potwierdzają bezprecedensową periodyczność TNER. Wśród osób, które przesłały na ręcę redaktora naczelnego pisma gratulacje z okazji jubileuszu, znajduje się JM Rektor UMB Dr.h.c. prof. PH.Dr. Beata Kosová.
 

Piątek, 1 marca 2013 @ 10:36 redakcja

W czasie spotkania w Warszawie z Prezesem Adamem Marszałkiem z dużą sympatią wspominała swą wizytę w Toruniu JE Martha Chavarri-Dupuy, Ambasador Peru w Polsce. Jej szczególne zainteresowanie wzbudzają książki poświęcone krajom Ameryki Łacińskiej, których sporo znajduje się w ofercie Wydawnictwa Adam Marszałek. Najnowszym projektem z tej dziedziny jest wydawane w języku hiszpańskim czasopismo „Sztuka Ameryki Łacińskiej”.

 

Piątek, 1 marca 2013 @ 10:34 redakcja

W ostatnim dniu lutego odwiedził Wydawnictwo, w towarzystwie redaktor Moniki Sieradzkiej, dyrektor Jacek Snopkiewicz z Telewizji Polskiej. Ten wybitny twórca – filmowiec, reporter, scenarzysta, pisarz i wykładowca akademicki – jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Sztuki Faktu, którego pierwsza edycja odbędzie się w dniach 9–11 kwietnia w Toruniu. Do ulokowania tej świetnie zapowiadającej się imprezy w Toruniu namówił dyrektora Snopkiewicza prezes Adam Marszałek.
Uczestniczący w spotkaniu Krystian Kubjaczyk – dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej – zapewnił o dużym wsparciu władz Torunia dla tego przedsięwzięcia. Dyrektor Jacek Snopkiewicz omówił z Prezesem możliwości poszerzenia formuły Festiwalu o nowe inicjatywy związane z wydawaniem książek. Rozważano również koncepcję umiędzynarodowienia tej imprezy.

 

Strona: 1, ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 z 81