POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 9 sierpnia 2013 @ 09:50 redakcja

Z przyjemnością informujemy, że znacząco poszerza się krąg czytelników „Echa Świdwina”. W ostatnim czasie dołączył do nas Ambasador dr Piotr Świtalski, który przy okazji omawiania z Prezesem Adamem Marszałkiem planów współpracy dotyczącej konfe-rencji naukowej w Strasburgu stwierdził, że wielką fanką „Echa” jest jego małżonka Anna. Panu Ambasadorowi towarzyszył mieszkający na stałe w Szwajcarii syn Michał.

 

Piątek, 9 sierpnia 2013 @ 08:56 redakcja

Podczas okresu wakacyjnego w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu odbyło się kolejne już spotkanie dotyczące czasopisma „Historia Slavorum Occidentis”. Jest to jeden z naszych młodszych półroczników naukowych, którego pierwszy numer ukazał się pod koniec 2011 roku. Swoją tematyką obejmuje kwestie zarówno historyczne, jak i współczesne odnoszące się do obszaru Słowiańszczyzny Zachodniej. Publikowane teksty autorów głównie z Polski i Czech mają na celu zacieśnienie współpracy naukowców z tych krajów. Podczas spotkania omawiano także perspektywy nawiązania kontaktu z naukowcami ze Słowacji i z Niemiec.
W spotkaniu uczestniczyli: Redaktor Naczelny „Historii Slavorum Occidentis” prof. dr hab. Józef Dobosz, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes dr Adam Marszałek oraz Sekretarz półrocznika redaktor Maciej Majewski.

 

Czwartek, 8 sierpnia 2013 @ 11:44 redakcja

Konsul honorowy Mołdawii w Toruniu Jan Mrozowski podjął obiadem przebywających w Polsce na zaproszenie Wydawnictwa Adam Marszałek państwa Natalię i Oktawiana Milewskich. W trakcie spotkania rozmawiano o konieczności nawiązania ściślejszych stosunków pomiędzy Polską a Mołdawią.

<<  W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Aleksander Dybiński, redaktor Wojciech Karpiński oraz dr Adam Marszałek.

 

 

 

 

 

Konsul Jan Mrozowski wręczył dr Natalii Milewskiej powołanie na członka Rady Naukowej prestiżowego czasopisma „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. >>
 

Czwartek, 8 sierpnia 2013 @ 09:32 redakcja

W lipcu przebywał w Polsce jeden z najzdolniejszych pianistów amerykańskich młodego pokolenia Daniel Szefer. W trakcie pobytu w naszym kraju przez kilka dni gościł w podtoruńskich Łysomicach.

W rezydencji właścicieli Marszałek Publishing Group przez kilka godzin dziennie grał na pianinie, z czego byli zadowoleni nie tylko gospodarze, ale również wielu przebywających tam gości. Z inicjatywy prezes Haliny Marszałek podążył śladami Fryderyka Chopina do Szafarni i Turzna. W obu znajdujących się tam pałacach dał krótkie koncerty.

 

 

Po występie w należącym do państwa Predenkiewiczów Pałacu Romantycznym w Turznie uznanie dla talentu młodego pianisty i życzenia dalszych sukcesów złożyli mu wybitny znawca muzyki, dyrygent i wychowawca wielu artystów i pedagogów, prof. Roman Grucza oraz prof. Grażyna Faber z Kolonii w Niemczech.

W pałacowym saloniku po wysłuchanym koncercie kawą i białym winem podjął gości jego gospodarz Rafał Predenkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Roman Grucza z małżonką Genowefą, prof. Grażyna Faber, inż. Gerhard Leitmann z Niemiec, prof. Lidia Smentek i prof. Andy Hess z Nashville, Prezes Halina Marszałek, Daniel Szefer z towarzyszącą mu mamą Jolantą oraz Rafał Predenkiewicz i menager Pałacu Romantycznego Karina Grucza.
 

Wtorek, 6 sierpnia 2013 @ 08:24 redakcja

W 1993 roku nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka zatytułowana Łobżenica. Pejzaż miasta i okolicy autorstwa Profesorów Andrzeja Mietza i Jana Pakulskiego. Inicjatorem wydania tej obszernej pracy był ówczesny Burmistrz Edward Starszak. W 2014 roku Łobżenica będzie obchodziła piękny jubileusz 700-lecia swego istnienia. Obecny burmistrz pozyskał poparcie członków Zarządu oraz Rady Miasta dla projektu wydania wspomnianej monografii w nowej, uzupełnionej o materiał ilustracyjny formie.
Omówieniu zasad przygotowania edycji służyło spotkanie Burmistrzów z Prezesem Adamem Marszałkiem, które pod koniec lipca miało miejsce w siedzibie Urzędu Miasta Łobżenicy. Nowe wydanie monografii będzie uzupełnione o dodatkowy tom, na który złożą się wspomnienia i relacje ludzi związanych z Łobżenicą.
 

Piątek, 2 sierpnia 2013 @ 14:39 redakcja

Twórczyni i Prezes Wydawnictwa Kulawa Koza Zuzanna Kawa odnotowała kolejne sukcesy. Pod koniec czerwca otrzymała dyplom ukończenia I roku studiów na Uniwersytecie Dziecięcym UMK. Zwyciężyła w konkursie znajomości języka angielskiego oraz zajęła 10. lokatę w Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Polskiego, w którym startowało kilkanaście tysięcy dzieci.
W trakcie imprezy podsumowującej rok nauki dyrektor najlepszej szkoły podstawowej w Toruniu, w której naukę pobiera Zuzanna, stwierdził, że w kończącym się roku szkolnym 2012/2013 największe sukcesy z całej szkoły odniosła właśnie Zuzia.
Redakcja „Echa Świdwina” gratuluje Pani Prezes i życzy kolejnych sukcesów szkolnych i wydawniczych.

Czwartek, 1 sierpnia 2013 @ 13:20 redakcja

Z krótką wizytą bawiła w Łysomicach grupa byłych i obecnych prezesów różnych organizacji i instytucji. Byli wśród nich: Tadeusz Garczyński, Krzysztof Mikulski, Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Żor i Ryszard Ulicki. Spotkanie uświetnił krótki recital młodego amerykańskiego pianisty Daniela Szefera, któremu w podróży do Polski towarzyszyła mama Jolanta. W roli gospodyni wystąpiła także prezes Halina Marszałek.


 

Środa, 31 lipca 2013 @ 13:42 redakcja

W tym tygodniu kilkukrotnie gościliśmy w Wydawnictwie małżeństwo uczonych z Mołdawii, zamieszkałe w Rumunii, o polskich korzeniach. Pan Octavian Milewski, przedstawiciel Międzynarodowej Fundacji Wspierania Współpracy i Partnerstwa Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego i jego żona, dr Natalia Milewski, wykładająca na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Uniwersytetu w Bukareszcie z zainteresowaniem słuchali o projektach Prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka. Spotkania zaowocowały powołaniem Państwa Milewskich do rad naukowych czasopism i serii wydawniczych publikowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek, a także kilkoma propozycjami książkowymi związanymi ze współpracą Mołdawii i Rumunii z Polską, bliską sercu naszych gości.
 

Środa, 31 lipca 2013 @ 11:24 redakcja

Na posiedzeniu Rady Dyrektorów firm tworzących Marszałek Holding podjęto jednogłośnie decyzję o powołaniu nowej firmy pod nazwą Marszałek Publishing Group. Ma ona zastąpić działający do tej pory Marszałek Holding. Dokonana zmiana wynika z chęci dookreślenia w nazwie głównego obszaru działania tworzących ją firm, wśród których dominują oficyny wydawnicze. Obecnie w skład Marszałek Publishing Group wchodzą:
– Wydawnictwo Adam Marszałek,
– Dom Wydawniczy DUET,
– Wydawnictwo Naukowe GRADO,
– Firma Wydawniczo-Handlowa MADO,
– Europejskie Centrum Edukacyjne,
– Time Marszałek Group.


Chęć ścisłej współpracy z Marszałek Publishing Group zadeklarowały także:
– Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza,
– Centrum Badań Wschodnich,
– Towarzystwo Azji i Pacyfiku.
Funkcję Prezesa MPG objął dr Adam Marszałek.

Wtorek, 30 lipca 2013 @ 14:00 redakcja

Siedzibę Wydawnictwa odwiedzili przedstawiciele Wydziału Prawa Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi. Dziekan prof. Daulet Laikovich Baideldinov, który przewodniczył delegacji, był pod wrażeniem osiągnięć Wydawnictwa na polu zacieśniania współpracy między Polską a krajami Kaukazu i wyraził nadzieję na aktywny udział swojej macierzystej uczelni w kolejnych projektach Wydawnictwa dotyczących tego obszaru. Efektem rozmów z Prezesem dr. Adamem Marszałkiem i Redaktor Naczelną Justyną Brylewską było podpisanie umowy o współpracy.
 

Strona: 1, ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 z 83