POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Wtorek, 6 sierpnia 2013 @ 08:24 redakcja

W 1993 roku nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka zatytułowana Łobżenica. Pejzaż miasta i okolicy autorstwa Profesorów Andrzeja Mietza i Jana Pakulskiego. Inicjatorem wydania tej obszernej pracy był ówczesny Burmistrz Edward Starszak. W 2014 roku Łobżenica będzie obchodziła piękny jubileusz 700-lecia swego istnienia. Obecny burmistrz pozyskał poparcie członków Zarządu oraz Rady Miasta dla projektu wydania wspomnianej monografii w nowej, uzupełnionej o materiał ilustracyjny formie.
Omówieniu zasad przygotowania edycji służyło spotkanie Burmistrzów z Prezesem Adamem Marszałkiem, które pod koniec lipca miało miejsce w siedzibie Urzędu Miasta Łobżenicy. Nowe wydanie monografii będzie uzupełnione o dodatkowy tom, na który złożą się wspomnienia i relacje ludzi związanych z Łobżenicą.
 

Piątek, 2 sierpnia 2013 @ 14:39 redakcja

Twórczyni i Prezes Wydawnictwa Kulawa Koza Zuzanna Kawa odnotowała kolejne sukcesy. Pod koniec czerwca otrzymała dyplom ukończenia I roku studiów na Uniwersytecie Dziecięcym UMK. Zwyciężyła w konkursie znajomości języka angielskiego oraz zajęła 10. lokatę w Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Polskiego, w którym startowało kilkanaście tysięcy dzieci.
W trakcie imprezy podsumowującej rok nauki dyrektor najlepszej szkoły podstawowej w Toruniu, w której naukę pobiera Zuzanna, stwierdził, że w kończącym się roku szkolnym 2012/2013 największe sukcesy z całej szkoły odniosła właśnie Zuzia.
Redakcja „Echa Świdwina” gratuluje Pani Prezes i życzy kolejnych sukcesów szkolnych i wydawniczych.

Czwartek, 1 sierpnia 2013 @ 13:20 redakcja

Z krótką wizytą bawiła w Łysomicach grupa byłych i obecnych prezesów różnych organizacji i instytucji. Byli wśród nich: Tadeusz Garczyński, Krzysztof Mikulski, Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Żor i Ryszard Ulicki. Spotkanie uświetnił krótki recital młodego amerykańskiego pianisty Daniela Szefera, któremu w podróży do Polski towarzyszyła mama Jolanta. W roli gospodyni wystąpiła także prezes Halina Marszałek.


 

Środa, 31 lipca 2013 @ 13:42 redakcja

W tym tygodniu kilkukrotnie gościliśmy w Wydawnictwie małżeństwo uczonych z Mołdawii, zamieszkałe w Rumunii, o polskich korzeniach. Pan Octavian Milewski, przedstawiciel Międzynarodowej Fundacji Wspierania Współpracy i Partnerstwa Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego i jego żona, dr Natalia Milewski, wykładająca na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Uniwersytetu w Bukareszcie z zainteresowaniem słuchali o projektach Prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka. Spotkania zaowocowały powołaniem Państwa Milewskich do rad naukowych czasopism i serii wydawniczych publikowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek, a także kilkoma propozycjami książkowymi związanymi ze współpracą Mołdawii i Rumunii z Polską, bliską sercu naszych gości.
 

Środa, 31 lipca 2013 @ 11:24 redakcja

Na posiedzeniu Rady Dyrektorów firm tworzących Marszałek Holding podjęto jednogłośnie decyzję o powołaniu nowej firmy pod nazwą Marszałek Publishing Group. Ma ona zastąpić działający do tej pory Marszałek Holding. Dokonana zmiana wynika z chęci dookreślenia w nazwie głównego obszaru działania tworzących ją firm, wśród których dominują oficyny wydawnicze. Obecnie w skład Marszałek Publishing Group wchodzą:
– Wydawnictwo Adam Marszałek,
– Dom Wydawniczy DUET,
– Wydawnictwo Naukowe GRADO,
– Firma Wydawniczo-Handlowa MADO,
– Europejskie Centrum Edukacyjne,
– Time Marszałek Group.


Chęć ścisłej współpracy z Marszałek Publishing Group zadeklarowały także:
– Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza,
– Centrum Badań Wschodnich,
– Towarzystwo Azji i Pacyfiku.
Funkcję Prezesa MPG objął dr Adam Marszałek.

Wtorek, 30 lipca 2013 @ 14:00 redakcja

Siedzibę Wydawnictwa odwiedzili przedstawiciele Wydziału Prawa Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi. Dziekan prof. Daulet Laikovich Baideldinov, który przewodniczył delegacji, był pod wrażeniem osiągnięć Wydawnictwa na polu zacieśniania współpracy między Polską a krajami Kaukazu i wyraził nadzieję na aktywny udział swojej macierzystej uczelni w kolejnych projektach Wydawnictwa dotyczących tego obszaru. Efektem rozmów z Prezesem dr. Adamem Marszałkiem i Redaktor Naczelną Justyną Brylewską było podpisanie umowy o współpracy.
 

Poniedziałek, 29 lipca 2013 @ 15:18 redakcja

26 lipca br. gościł w Wydawnictwie dr Karol Kościelniak. Razem z redaktor naczelną mgr Justyną Brylewską omawiali kwestie związane z serią „Historia Militaris”, której uczony z Poznania jest sekretarzem. Miło nam poinformować, że do planu wydawniczego zostały wpisane dwie nowe publikacje. Postanowiono także rozszerzyć skład rady naukowej o członków z zagranicy i innych ośrodków naukowych. Pamiątkowa fotografia została wykonana w Dziale Marketingu w towarzystwie kierownik Katarzyny Szczutkowskiej, która dba o promocję serii.

Piątek, 12 lipca 2013 @ 14:47 redakcja

Na początku lipca łysomicką siedzibę Wydawnictwa Adam Marszałek najechała grupa pięćdziesięciu świdwinian dowodzona przez Dorotę Lewandowską, Janusza Nikipirowicza i księdza Piotra Woźniaka. Inicjatorami „desantu” byli redaktor naczelna „Echa Świdwina” Elżbieta Wielgosz oraz jej mąż Janusz. Członkami grupy byli nauczyciele, którzy swój rajd po Polsce rozpoczęli od Częstochowy, a następnie przez Warszawę dojechali do Łysomic.
W trakcie krótkiego spotkania świdwinianie zadali Prezesowi Adamowi Marszałkowi wiele pytań dotyczących działalności Wydawnictwa. Prezes ze szczególną atencją witał swojego dawnego nauczyciela – dyrektora świdwińskiej „Dwójki” – Zbigniewa Piastuna.

Wtorek, 9 lipca 2013 @ 15:08 redakcja

O prezydencji Litwy w Unii Europejskiej oraz wspólnych planach wydawniczych Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė, Ambasador Republiki Litewskiej w Warszawie, rozmawiała z Prezesem Marszałek Holding dr. Adamem Marszałkiem, i jego asystentką Karoliną Skonieczką. W trakcie spotkania omówiono warunki wydania w Polsce jednego z wybitnych współczesnych litewskich poetów. Ponadto Pani Ambasador życzliwie odniosła się do propozycji złożonej przez przedstawicieli Wydawnictwa dotyczącej kolejnego wydania książki Stosunki Polsko-Litewskie wczoraj i dziś, w którym to projekcie w większym stopniu niż poprzednio będą uczestniczyli litewscy autorzy.
 

Piątek, 5 lipca 2013 @ 11:48 redakcja

W lipcu 2013 roku Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało Pisma wybrane wybitnego męża stanu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Zbiór ten składa się z ośmiu tomów różnej objętości, w których zostały zawarte przemyślenia Autora dotyczące nie tylko przeszłości, ale również współczesności.
W naszym przekonaniu wydanie tych prac w 90. rocznicę urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego było konieczne. Nie tylko ze względu na Jubileusz, ale także dlatego, że współczesne media prezentują głównie poglądy przeciwników Generała, nie dając mu szans przedstawienia swojego punktu widzenia.

Książki można nabyć w naszej księgarni internetowej.
 

Strona: 1, ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 z 81