POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 3 stycznia 2014 @ 13:31 redakcja

Goszczący w Wydawnictwie prezes KST UNIBAX Mateusz Kurzawski omówił z menadżerem naszej oficyny dr. Danielem Kawą warunki współpracy sponsorskiej na 2014 rok. Dr Daniel Kawa pogratulował Prezesowi zdobycia wicemistrzostwa Polski przez toruńskich żużlowców oraz pozyskania do drużyny na nadchodzący sezon Emila Sajfutdinowa i Oskara Fajfera.


 

Poniedziałek, 30 grudnia 2013 @ 14:05 redakcja

Tradycyjnie już pod koniec roku Wydawnictwo Adam Marszałek odwiedza wielu jego współpracowników i przyjaciół. Tym razem byli to m.in.: pułkownik Witold Antosik, generał Marian Dering, prezes Wiktor Sieradzki, Roman Dziergowski oraz przybyły nieco później wybitny uczony, ksiądz profesor Janusz Mariański, których uwieczniliśmy na tradycyjnej fotografii pod portretami.

 

 

Piątek, 20 grudnia 2013 @ 15:40 redakcja

Dnia 17 grudnia br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism punktowanych. Miło nam poinformować, że punktacja obowiązująca od 2013 roku jest dla wydawanych przez nas periodyków bardzo korzystna. Część utrzymała wysoką punktację, jak: „Kultura i Edukacja”, „The New Educatiomnal Review” czy „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Wiele wzmocniło swoją pozycję, jak na przykład: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, „The Peculiarity of Man”, „Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecast”, „Italica Wratislaviensia”, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Kilka czasopism zadebiutowało w wykazie, jak: „Nowa Polityka Wschodnia”, „Edukacja Międzykulturowa” czy „Colloquia Communia”. W najbliższym czasie kolejne nasze młode periodyki będą mogły ubiegać się o obecność na liście ministerialnej, ponieważ zaczną spełniać wymogi formalne. Są to: „Studia Orientalne”, „The Copernicus Journal of Political Studies” czy „International Forum for Education”.
 

Wtorek, 17 grudnia 2013 @ 13:40 redakcja

Po raz kolejny Polskie Towarzystwo Geopolityczne zorganizowało konkurs na najlepszą książkę z dziedziny polityki globalnej – Książka Geopolityczna Roku 2012. Do pierwszego etapu zakwalifikowano 50 najciekawszych pozycji, wśród których znalazło się 12 książek opublikowanych naszym nakładem:


 

Jin Canrong, Odpowiedzialność wielkiego mocarstwa. Chińska perspektywa.

Paweł Kost, Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991–2010.

Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny (red.), Granice i ich pokonywanie na obszarze niemiecko-polsko-rosyjskim.

Wojciech Kotowicz, Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne.

Dariusz S. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973–1999. Konflikty – interwencje – bezpieczeństwo.

Igor Lyubashenko, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej.

Joanna Marszałek-Kawa (red.), W kierunku azjatyckiego przywództwa.

Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski (red.), Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa.

Marcin Olejnik, Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiady z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych i politycznych przeprowadzone w latach 2010–2011.

Aneta Pazik, Między pragmatyzmem a idealizmem. Polityka europejska gen. Charles'a de Gaulle'a w latach 1958–1969.

Alicja Stępień-Kuczyńska, Maciej Potz, Michał Słowikowski (red.), Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Krzysztof Walaszczyk, Środkowy Wschód w latach II wojny światowej. Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie.
 


W drugim etapie, do którego zakwalifikowano 10 książek, na 5. miejscu znalazła się praca pod redakcją dr hab. Joanny Marszałek-Kawy zatytułowana W kierunku azjatyckiego przywództwa. Mamy nadzieję, że również w tym roku nasze książki zyskają uznanie jurorów tego konkursu.
 

 

 

Piątek, 13 grudnia 2013 @ 15:26 redakcja

Jego Ekscelencja Michał Łabenda, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Baku, spotkał się z Jego Magnificencją Kamalem Abdullą, rektorem Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, i wziął udział w zorganizowanej przez studentów Centrum Języka i Kultury Polskiej tego uniwersytetu prezentacji Baśni azerbejdżańskich. Baśnie te ukazały się po polsku nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Inicjatywa ich wydania pojawiła się na spotkaniu w Baku rektora Kamala Abdulli z prezesem Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem.
Na pamiątkowej fotografii znaleźli się ambasador Michał Łabenda, rektor prof. Kamal Abdulla, dyrektor Centrum prof. Miła Talybowa oraz studentki – autorki tłumaczenia: Sabina Gasanova, Kamala Kerimova, Naila Machmudova, Zara Mutallibova, Konul Radżabova, Nigar Safarova, Lala Szachsuvarova, Vafa Valijeva. W spotkaniu uczestniczyli również: prorektor do spraw międzynarodowych prof. Sahiba Kafarova, kierownik Wydziału Międzynarodowego Anna Bayramova, dziekani doc. Adil Radżabov i doc. Kamran Chadżyjev, kierownicy katedr doc. Sevda Achundova i doc. Sabina Tanryverdiyeva, oraz prof. Akszyn Aliyev i prof. Galib Barchalov.
 

Wtorek, 10 grudnia 2013 @ 14:23 redakcja

Na Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim odbyło się spotkanie promocyjne, zorganizowane przez tamtejsze Centrum Języka i Kultury Polskiej, z okazji wydania w Polsce Baśni azerbejdżańskich. W spotkaniu uczestniczyli rektor Uniwersytetu prof. Kamal Abdullayev, prof. Mila Talibova wraz ze studentami polonistyki, zaś za pośrednictwem internetu – prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek.
W trakcie kilkunastominutowej rozmowy Prezes przyjął podziękowania i gratulacje z okazji publikacji zbioru Baśni... oraz Fatimy – pierwszego tytułu wydanego w formie poręcznej książeczki zawierającej również wersję azerbejdżańską, a także zapowiedział kolejny tytuł. Będzie to baśń O Deszdemirze. Prezes zaprosił prof. Abdullayeva do udziału w I Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który odbędzie się w Toruniu w dniach 15–16 maja 2014 r. i zaproponował zorganizowanie, w ramach imprez towarzyszących, prezentacji wydanej kilka lat temu po polsku powieści Zaginiony rękopis, której autorem jest rektor Abdullayev, a której wznowienie planowane jest w najbliższych miesiącach.

 

Poniedziałek, 9 grudnia 2013 @ 13:44 redakcja

W dniach 5–6 grudnia 2013 roku w Ostromecku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Administracja publiczna w projektach politycznych, zorganizowana przez Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza i Centrum Badań Wschodnich we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek. Patronatem medialnym przedsięwzięcie objęły Radio PiK oraz gazety „Poza Toruń”, „Poza Bydgoszcz” i „Tylko Toruń”. W skład komitetu organizacyjnego weszli prof. Danuta Plecka, kierownik naukowy konferencji, oraz Zuzanna Osmólska i Paweł Jaroniak – sekretarze.
 

Piątek, 6 grudnia 2013 @ 15:09 redakcja

Po pięknej gali wręczenia Splendorów, która miała miejsce w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, odbył się tradycyjny bankiet. Uczestniczyli w nim m.in. redaktor Magdalena Sitek z kieleckiej rozgłośni Polskiego Radia, prezes Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Michał Jagodziński, rozpoczynająca swą karierę radiową w toruńskiej studenckiej rozgłośni radiowej, a obecnie prowadząca popularne audycje w I Programie Polskiego Radia redaktor Danuta Dykowska, laureat Honorowego Wielkiego Splendora z 2010 roku Adam Marszałek, reżyser Waldemar Modestowicz oraz wybitny aktor teatralny, filmowy i radiowy Arkadiusz Bazak.
 

Czwartek, 5 grudnia 2013 @ 08:43 redakcja

W trakcie wizyty w Ambasadzie Czarnogóry w Warszawie prezes dr Adam Marszałek omówił z Jego Ekscelencją Ramizem Bašićiem zasady współpracy kulturalnej Marszałek Publishing Group z Republiką Czarnogóry. Prezes zaproponował wydanie dwóch książek – jedną z nich są opowiadania współczesnego czarnogórskiego pisarza, drugą zaś zbiór sztuk teatralnych.


 

Piątek, 29 listopada 2013 @ 14:48 redakcja

Szanowni Państwo,

administracja publiczna, tak samorządowa, jak i rządowa, zakres jej kompetencji, a także profesjonalizm urzędników stanowią problem bardzo często poruszany w sferze publicznej. Po przełomie 1989 roku pojawiły się różnorodne koncepcje rozstrzygnięcia dylematów związanych ze skutecznym i profesjonalnym działaniem administracji publicznej. Wyrażane one były zarówno w wypowiedziach polityków, działaczy społecznych, ale także w projektach programowych partii politycznych, jak i faktycznie podejmowanych decyzjach dotyczących problemu.
Administracja publiczna to nie tylko machina biurokratyczna, ale przede wszystkim rozwiązania prawne, instytucjonalne, które pozwalają obywatelom na życie w „przyjaznym państwie”. Administracja publiczna to także element metapolityki, czyli rozwiązań wynikających z politycznych reguł gry czy dobrych obyczajów, rządzących nie tylko sferą polityki, ale także przestrzenią publiczną.
Wskazane powyżej problemy skłoniły nas, aby kolejny raz spojrzeć na administrację publiczną i dylematy z nią związane z różnych perspektyw poznawczych: politologicznej, socjologicznej, historycznej czy normatywno-prawnej. Dlatego zachęcamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej, drugiej edycji naszej konferencji podejmującej problem administracji publicznej. Tym razem jednak proponujemy temat Administracja publiczna w projektach politycznych. Jednocześnie nie chcąc ograniczać perspektywy poznawczej, nie proponujemy Państwu szczegółowych obszarów badania problemu, a jedynie zachęcamy do uruchomienia wyobraźni naukowej i wskazania w różnych obszarach, jak zarysowuje się horyzont badawczy.
Miejscem konferencji jest pałac w Ostromecku koło Bydgoszczy.

Strona: 1, ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 z 86