POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 3 marca 2017 @ 14:48 Redakcja

Dużym sukcesem wydawniczym ostatnich miesięcy okazała się publikacja „Rozmowy nieoczywiste” autorstwa dziennikarza sportowego Tomasza Malinowskiego. Do dziś cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem naszych Czytelników. Trochę inną formę, ale – podobnie jak u poprzednika – wynikłą z reporterskich doświadczeń zaproponował Wydawnictwu Adam Marszałek wytrawny dziennikarz i wieloletni szef brodnickiego oddziału „Gazety Pomorskiej” Bogumił Drogorób. Jego zbiór krótkich opowiadań inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami oraz opowieściami ludzi, których spotykał na swej drodze, ukaże się w najbliższym czasie nakładem naszej oficyny. Opiekę redakcyjną nad książką będzie sprawował Szymon Gumienik, kierownik Redakcji Humanistycznej.

Czwartek, 2 marca 2017 @ 13:48 Redakcja

28 lutego 2017 r. w Wydawnictwie Adam Marszałek gościliśmy Ryszarda Kowalskiego, autora i pomysłodawcę książki „Cztery pory życia. Na Chełmionce” poświęconej Chełmińskiemu Przedmieściu – niezwykłej dzielnicy Torunia, dziś niestety w dużym stopniu pozbawionej już swojego oryginalnego charakteru i historycznej zabudowy. Publikacja ma charakter pamiętnika opowiadającego o życiu z Chełmionką w tle i w sercu, ubarwionego wycinkami z prasy i bogatym materiałem ilustracyjnym. Prace nad książką są już bliskie finalizacji. Z tej okazji Autor odwiedził Wydawnictwo z Małgorzatą Iwanowską-Ludwińską – znaną toruńską poetką, malarką i redaktorką przygotowywanego tomu – która wręczyła prezesowi dr. Adamowi Marszałkowi swój najnowszy obraz zatytułowany „Promień”.

Środa, 1 marca 2017 @ 13:22 Redakcja

W ostatnim czasie Wydawnictwo Adam Marszałek odwiedził Janusz Łukaszewski, który zaproponował naszej oficynie publikację swoich wspomnień i przemyśleń zamkniętych w jednym ośmiusetstronicowym tomie „Z odległej pamięci”. Czytelnicy mogą liczyć na pewno na pasjonującą lekturę, gdyż Janusz Łukaszewski jest jednym z tych, o których można powiedzieć, że wiele w swoim życiu widzieli i przeżyli. Urodził się na Kresach Wschodnich, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, był współorganizatorem i doradcą prawnym NSZZ „Solidarność”. [więcej]

Wtorek, 28 lutego 2017 @ 12:59 Redakcja

We wtorek, 21 lutego 2017 roku w Galerii 44 odbyło się kolejne spotkanie naukowców z kraju i zagranicy zorganizowane przez Redakcję Polish Political Science Yearbook - PPSY. Tym razem dyskusja dotyczyła wyzwań bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele licznych polskich ośrodków badawczych, którzy mogli zapoznać się również z pracą kolegów z Azerbejdżanu, Turcji, Węgier i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Seminarium dofinansowane zostało przez Miasto Toruń i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejne spotkanie - PPSY Seminar "Politics of International Trade and Investments" - poświęcone handlowi i inwestycjom międzynarodowym już 16 maja 2017 roku.

Piątek, 24 lutego 2017 @ 16:04 Redakcja

Bardzo interesujące i owocne spotkanie odbyli pod koniec lutego prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor UMK odpowiedzialny za sprawy współpracy międzynarodowej, i prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek. Jego głównym tematem były współpraca i wzajemne wspieranie się obu instytucji, przede wszystkim na rynkach azjatyckich. Za priorytetowe rozmówcy uznali pogłębienie współpracy z chińskimi partnerami oraz rozszerzenie jej na Kazachstan, Kirgistan, Azerbejdżan i Uzbekistan. Pan Rektor zadeklarował wsparcie władz uczelni dla IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.

Czwartek, 23 lutego 2017 @ 14:10 Redakcja

W 2016 roku zakończyły się kadencje Rad Naukowych większości czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Przy okazji ostatniego spotkania poświęconego zmianom w półroczniku „Kognitywistyka i Media w Edukacji” dr Adam Marszałek, prezes Marszałek Publishing Group, wręczył powołania na członków Redakcji trzech periodyków. Dr hab. Lidia Pokrzycka otrzymała nominację na redaktor naczelną i członka Rady Naukowej „Kognitywistyki i Mediów w Edukacji”, prof. Iwona Hofman – członka Rady Naukowej „Kognitywistyki i Mediów w Edukacji” oraz redaktora działu „Komunikacja Polityczna” rocznika „Polish Political Science Yearbook”, dr hab. Krystyna Leszczyńska – redaktora tematycznego „Nowej Polityki Wschodniej” oraz członka Rady Naukowej „Krakowskich Studiów Małopolskich”, natomiast prof. Zbigniew Karpus został zastępcą redaktora naczelnego „Polish Political Science Yearbook” oraz redaktorem tematycznym „Nowej Polityki Wschodniej”. Wszystkim nowym redaktorom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów tak naukowych, jak i wydawniczych.

Środa, 22 lutego 2017 @ 10:35 Redakcja

Rok 2017 jest początkiem nowej trzyletniej kadencji Rady Naukowej czasopisma „Reality of Politics”. Powołanie jako pierwszy otrzymał prof. Jarosław Piątek, który po raz kolejny został mianowany redaktorem naczelnym rocznika. Wręczenie dokumentu odbyło się podczas spotkania w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek, w którym uczestniczyli także Krzysztof Koman, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, oraz Karolina Targus, dyrektor Biura Time Marszałek Group.

 

Wtorek, 21 lutego 2017 @ 09:10 Redakcja

W ubiegłym roku zakończyła się kadencja Rady Naukowej „NPW”. Z tego powodu Redakcja pisma przygotowuje nowe powołania dla członków Rady na lata 2017–2019 i poszerza skład zespołu naukowców wspierających nasze czasopismo z zewnątrz. W piątek 17 lutego 2017 roku powołanie na redaktora działu tematycznego „Historia” z rąk dyrektor Iwony Nadolskiej-Bartosiak przyjął dr Zbigniew Girzyński.

Piątek, 17 lutego 2017 @ 14:47 Redakcja

Redaktor Naczelna „Nowej Polityki Wschodniej” prof. Joanna Marszałek-Kawa zorganizowała spotkanie dotyczące planów rozwojowych czasopisma. Uczestniczyli w nim dr hab. Antonina Kozyrska, dr Patryk Wawrzyński i sekretarz Redakcji Maciej Majewski. Rozmowy dotyczyły udoskonalenia procesu recenzyjnego, zwiększenia dostępności pisma w bazach indeksacyjnych oraz organizacji seminariów „Nowej Polityki Wschodniej”.

Czwartek, 16 lutego 2017 @ 15:09 Redakcja

W dniu 16 lutego 2017 roku w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości czasopism prowadzonych i wydawanych w naszej oficynie, szczególnie zaś półrocznika „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Tematem rozmów były przede wszystkim możliwości i oczekiwania związane z powołaniem nowego składu Redakcji oraz Rady Naukowej. Poza standardowymi działaniami zmierzającymi do umiędzynarodowienia pisma oraz podniesienia jego punktacji zaproponowano w przyszłości zmianę częstotliwości ukazywania się (z półrocznika na kwartalnik), wydawanie jednego numeru w roku w języku angielskim oraz szerszą promocję tytułu z wykorzystaniem mediów społecznościowych. [więcej]

Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 75