POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 27 stycznia 2017 @ 10:32 Redakcja

Z krótką roboczą wizytą bawił w Wydawnictwie Adam Marszałek wybitny ukraiński uczony prof. Vasyl Marchuk, prorektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku. Celem jego wizyty było omówienie zasad współpracy wydawniczej pomiędzy obiema instytucjami. W trakcie spotkania prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek wręczył Panu Profesorowi nominację na członka Rady Naukowej czasopisma „Krakowskie Studia Małopolskie”. Prof. Marchukowi towarzyszył znany biznesmen, a w przeszłości dyplomata Mieczysław Łapanowski. [więcej]

Czwartek, 26 stycznia 2017 @ 13:43 Redakcja

TRANSFORMATYWNE ASPEKTY EDUKACJI

Zapowiedź
KLAUDIA WĘC, ANDRZEJ WIERCIŃSKI


Ks
iążka jest związana z wysiłkiem pozyskania szerokiej perspektywy interpretacyjnej dwóch niezwykle ważnych problemów pedagogicznych wyznaczanych przez kategorie rozwoju oraz ryzyka. Inicjatorami projektu badawczego jest Klaudia Węc (pedagog, psychoanalityk) oraz Andrzej Wierciński (filozof - President of the International Institute for Hermeneutic). Celem książki jest rozpopularyzowanie dyskursu, który przeniesie pedagogów w obszar hermeneutycznych rozważań o wychowaniu, a także pozwoli spojrzeć na edukację z perspektywy pedagogiki krytycznej sprzeciwiającej się rytualizacji pozorów prowadzących do niszczenia potencjału rozwojowego człowieka. Ryzyko użyte jest tu jako swoista metafora, która ukazywać ma między innymi paradoksy wynikające z podejmowanych prób wykluczania zagrożenia z doświadczenia dziecka dla jego potencjalnej ochrony. Autorzy zaprosili do projektu pedagogów z różnych ośrodków naukowych zarówno z Europy jak i krajów otwierających niezasymilowany w naszym obszarze kulturowym horyzont interpretacyjny. W projekcie wzięli dział: Bert Biesta z Wielkiej Brytanii, Elie Holzer z Izraela, Christo Lombaard z RPA, José Manuel Touriñán López z Hiszpanii. Znaczną reprezentację stanowią również badacze polscy z najważniejszych naukowych ośrodków uniwersyteckich między innymi: Krzysztof, Maliszewski, Tomasz Olchanowski, Piotr Petrykowski, Bogdan Śliwerski. Tematyka tekstów wpisuje się szeroko w rozumienie edukacji jako transformacji wyznaczającej gotowość na ryzyko przemiany własnego życia a także podejmuje kwestię rozumienia podmiotu jako bytu opierającego się trywializacji systemowych klasyfikacji i uproszczeń.

 

Kategoria: Pedagogika

ISBN: 978-83-8019-620-9
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Format: 160x225 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 18


Wtorek, 24 stycznia 2017 @ 15:55 Redakcja

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego zwołane przez kierownik naukową IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. dr hab. Joannę Marszałek-Kawę. Omówiono na nim harmonogram promocji wydarzenia oraz stan przygotowań imprez towarzyszących. W rozmowie uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): Ahmet Burak, dr Patryk Wawrzyński, prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, Karolina Targus, Daria Ostrowska, dr Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Amrozy i Natalia Gburzyńska.

Poniedziałek, 23 stycznia 2017 @ 13:50 Redakcja

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek spotkali się Zbigniew Grochowski – autor znakomitej serii ujmowania historii miast w testach, Jacek Gajewski – wiceprezes Klubu Sportowego Get Well Toruń, Kuba Michalski – specjalista ds. marketingu KS Toruń, Andrzej Kowalski – twórca strony internetowej www.speedway.hg.pl oraz Szymon Gumienik – redaktor Wydawnictwa. Głównym tematem rozmów była przygotowywana przez Zbigniewa Grochowskiego książka o historii toruńskiego speedwaya. Omówiono zarówno jej warstwę merytoryczną, treściową, jak i graficzną oraz konstrukcyjną. Ustalono także harmonogram prac, których zakończenie planowane jest na połowę 2017 roku.

Piątek, 20 stycznia 2017 @ 12:03 Redakcja

Wraz z nowym rokiem w wielu czasopismach publikowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek rozpoczęło się kompletowanie składów nowych rad naukowych i zespołów redakcyjnych. Wśród nich jest „Kultura i Edukacja” – prestiżowy kwartalnik o ponad 20-letniej historii. 19 stycznia br. prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek wręczył powołanie na stanowisko redaktora naczelnego tego czasopisma wybitnemu uczonemu prof. Mirosławowi Sobeckiemu, dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, członkowi Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Świadkami tej uroczystej chwili byli Arleta Hrehorowicz i Paweł Jaroniak, sekretarze kwartalnika. [więcej]

Poniedziałek, 16 stycznia 2017 @ 11:10 Redakcja

W czasie spotkania poświęconego biznesowym panelom IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, w którym uczestniczyli: kierownik naukowy wydarzenia prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, odpowiedzialny za ofertę dla przedsiębiorców dr Patryk Wawrzyński i dr hab. Piotr Zariczny z Zespołu Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ustalono jego kolejne szczegóły. Organizatorzy będą kontynuować starania o wzbogacenie oferty najważniejszego w Europie Środkowej spotkania badaczy problematyki azjatyckiej, aby zwiększyć liczbę uczestniczących w nim przedsiębiorców, inwestorów i menadżerów.

Czwartek, 12 stycznia 2017 @ 15:13 Redakcja

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka „Ania Wood i zagadka prezentu urodzinowego” – czwarta z serii przygód młodej detektyw autorstwa Zuzanny Kawy, uczennicy Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja” w Toruniu oraz laureatki IX, XI i XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Tym razem Ania nie tylko zmierzy się z Gangiem Kolekcjonerów i podstępnym fałszerzem dzieł sztuki, ale też pozna siłę koleżeńskiej zazdrości i przyjaźni. Książkę wydano jednocześnie w dwóch wersjach językowych. Wydanie angielskie („Annie Wood and the Mystery of the Birthday Gift”) szczególnie polecamy małym poliglotom.

Środa, 11 stycznia 2017 @ 08:40 Redakcja

W Ambasadzie Republiki Azerbejdżanu odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z radcą Ambasady Azerbejdżanu w Polsce Ulvi Bakhshaliyevem. Głównym tematem prowadzonych rozmów był stan przygotowań do IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Tradycyjnie już dyplomaci oraz uczeni azerscy będą uczestniczyli w kolejnym toruńskim kongresie. Swój udział zapowiedzieli również JE Hasan Hasanov i radca Ambasady Ulvi Bakhshaliyev.

Wtorek, 10 stycznia 2017 @ 12:43 Redakcja

W ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazały się dwie bardzo interesujące publikacje zatytułowane „Obronność państwa. Strategie oraz systemy bezpieczeństwa i obronności” oraz „Obronność państwa. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności” pod redakcją naukową prof. Zenona Trejnisa i dr. Mirosława Marciniaka.
Wśród autorów znalazło się kilkudziesięciu profesorów reprezentujących głównie Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Sztuki Wojennej oraz Uniwersytet Warszawski. [więcej]

Środa, 4 stycznia 2017 @ 12:45 Redakcja

W trakcie bankietu wydanego z okazji Święta Niepodległości Kazachstanu prezes Adam Marszałek oraz prof. Tadeusz Bodio przedstawili Jego Ekscelencji Ałtajowi Abibułłajewowi, ambasadorowi tego kraju w Polsce, propozycję udziału uczonych i biznesmenów kazachskich w IV Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Kongres odbędzie się w Toruniu w dniach 17–19 maja 2017 roku.

Strona: 1, ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 z 84