POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Piątek, 17 lutego 2017 @ 14:47 Redakcja

Redaktor Naczelna „Nowej Polityki Wschodniej” prof. Joanna Marszałek-Kawa zorganizowała spotkanie dotyczące planów rozwojowych czasopisma. Uczestniczyli w nim dr hab. Antonina Kozyrska, dr Patryk Wawrzyński i sekretarz Redakcji Maciej Majewski. Rozmowy dotyczyły udoskonalenia procesu recenzyjnego, zwiększenia dostępności pisma w bazach indeksacyjnych oraz organizacji seminariów „Nowej Polityki Wschodniej”.

Czwartek, 16 lutego 2017 @ 15:09 Redakcja

W dniu 16 lutego 2017 roku w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości czasopism prowadzonych i wydawanych w naszej oficynie, szczególnie zaś półrocznika „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Tematem rozmów były przede wszystkim możliwości i oczekiwania związane z powołaniem nowego składu Redakcji oraz Rady Naukowej. Poza standardowymi działaniami zmierzającymi do umiędzynarodowienia pisma oraz podniesienia jego punktacji zaproponowano w przyszłości zmianę częstotliwości ukazywania się (z półrocznika na kwartalnik), wydawanie jednego numeru w roku w języku angielskim oraz szerszą promocję tytułu z wykorzystaniem mediów społecznościowych. [więcej]

Poniedziałek, 13 lutego 2017 @ 11:03 Redakcja

Już po raz siedemnasty w słubickim Collegium Polonicum odbyła się konferencja naukowa poświęcona przyszłości Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tych konferencji jest prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i prezes Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tadeusz Wallas, którego wspomagali: dziekan prof. Andrzej Stelmach, prodziekan prof. Magdalena Musiał-Karg, prof. Łukasz Donaj oraz mgr Krzysztof Duda. [więcej]

Piątek, 10 lutego 2017 @ 11:01 Redakcja

W ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się tomik „Świdwin niezapomniany mój” autorstwa Teresy Tomys – poetki i malarki wywodzącej się ze Świdwina. To wiersze bardzo osobiste, ale i uniwersalne, bogate w konkretne fakty i zdarzenia zaistniałe w konkretnym miejscu, czyli w Świdwinie z czasów młodości autorki, ale też odnoszące się do archetypicznej przeszłości pewnego pokolenia, wracające po śladach naszych wspólnych doświadczeń i wspomnień, szczególnie tych szczęśliwych. „Sentymentalizm? – jak pyta w Posłowiu do tomiku Leszek Żuliński – Hm, jeśli tak, to ten najcudowniejszy. Zamieniający się czasem w bajkę, którą powinniśmy w sobie hołubić. Czasami to bolesne, bo przecież wiemy, że z biegiem lat to wszystko utraciliśmy. Ale jakże byłoby to bardziej trudne, gdybyśmy to gdzieś po drodze cynicznie odrzucili”. To poezja bardzo pogodna i czuła, i jakże nam dzisiaj potrzebna. Do odkrywania życia i siebie. [więcej]

 

Teresa Tomys, Świdwin niezapomniany mój, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 93.

Czwartek, 9 lutego 2017 @ 12:22 Redakcja

W leżących w pobliżu granicy polsko-niemieckiej Słubicach, w siedzibie Collegium Polonicum, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prowadzący obrady prezes ZG PTNP prof. Arkadiusz Żukowski zdał relację z konferencji w Berlinie i wyborach do ECPSA. W trakcie posiedzenia skarbnik dr Marceli Burdelski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016, natomiast prof. Grzegorz Janusz omówił zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz mechanizm i zasady ich wprowadzenia. [więcej]

Poniedziałek, 6 lutego 2017 @ 14:15 Redakcja

Z końcem 2016 roku upłynęła kadencja wielu zespołów redakcyjnych i rad naukowych czasopism ukazujących się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Wśród nowo powołanych redaktorów naczelnych znaleźli się m.in.: prof. Mirosław Sobecki – „Kultura i Edukacja”, prof. Lidia Pokrzycka – „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, prof. Joanna Marszałek-Kawa – „Polish Political Science Yearbook” oraz prof. Jerzy Kornaś – „Krakowskie Studia Małopolskie”. Ich kadencja obejmuje lata 2017–2019. [więcej]

Piątek, 3 lutego 2017 @ 14:42 Redakcja

Wydawnictwo Adam Marszałek zdecydowało się nominować trzy książki do tegorocznej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Szczególne uznanie wśród Recenzentów, naszej Redakcji i Czytelników zdobyły książki: Marcina Kuli „PZPR jako reżyser życia teatralnego w latach sześćdziesiątych”, „Józef Piłsudski. Człowiek–Żołnierz–Polityk” pod redakcją Zbigniewa Girzyńskiego i Jarosława Kłaczkowa oraz „44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce” w opracowaniu Anety Kolańczyk. [więcej]

Wtorek, 31 stycznia 2017 @ 15:31 Redakcja

Pod koniec stycznia br. w CKK Jordanki odbył się jubileuszowy X Bal Sportowca 2017. Był on połączony z ogłoszeniem wyników XV Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2016 Roku. Jego organizatorem był prezydent miasta Michał Zaleski, a faktycznym wykonawcą – dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia Mariola Soczyńska, która doskonale wywiązała się ze swojej roli. Najpopularniejszym sportowcem Torunia czytelnicy „Nowości” wybrali kapitana koszykarzy Twardych Pierników Łukasza Wiśniewskiego. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Plebiscytu żużlowiec Paweł Przedpełski. Nagrody zawodnikom i trenerom wręczyli: prezydent Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski, wiceprezes Express Media Tomasz Wojciekiewicz oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński. [więcej]

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 @ 12:50 Redakcja

Bardzo merytoryczny przebieg miało spotkanie prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka i prof. Tadeusza Bodio z Jego Ekscelencją Altayem Abibullayevem, ambasadorem Republiki Kazachstanu w Polsce. Dotyczyło ono możliwości poszerzenia współpracy wydawniczej firm skupionych w MPG oraz udziału JE Altaya Abibullayeva, a także uczonych kazachskich w zaplanowanym na 17–19 maja 2017 r. IV Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pan Ambasador zadeklarował gotowość do wspierania podobnej współpracy i zaproponował jednocześnie udział MPG w nowym projekcie, zmierzającym do odnalezienia, zinwentaryzowania oraz opublikowania listy grobów żołnierzy kazachskich, których mogiły znajdują się na terenie Polski.

Piątek, 27 stycznia 2017 @ 10:32 Redakcja

Z krótką roboczą wizytą bawił w Wydawnictwie Adam Marszałek wybitny ukraiński uczony prof. Vasyl Marchuk, prorektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku. Celem jego wizyty było omówienie zasad współpracy wydawniczej pomiędzy obiema instytucjami. W trakcie spotkania prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek wręczył Panu Profesorowi nominację na członka Rady Naukowej czasopisma „Krakowskie Studia Małopolskie”. Prof. Marchukowi towarzyszył znany biznesmen, a w przeszłości dyplomata Mieczysław Łapanowski. [więcej]

Strona: 1, ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 z 84