POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Wtorek, 28 lutego 2017 @ 12:59 Redakcja

We wtorek, 21 lutego 2017 roku w Galerii 44 odbyło się kolejne spotkanie naukowców z kraju i zagranicy zorganizowane przez Redakcję Polish Political Science Yearbook - PPSY. Tym razem dyskusja dotyczyła wyzwań bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele licznych polskich ośrodków badawczych, którzy mogli zapoznać się również z pracą kolegów z Azerbejdżanu, Turcji, Węgier i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Seminarium dofinansowane zostało przez Miasto Toruń i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejne spotkanie - PPSY Seminar "Politics of International Trade and Investments" - poświęcone handlowi i inwestycjom międzynarodowym już 16 maja 2017 roku.

Piątek, 24 lutego 2017 @ 16:04 Redakcja

Bardzo interesujące i owocne spotkanie odbyli pod koniec lutego prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor UMK odpowiedzialny za sprawy współpracy międzynarodowej, i prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek. Jego głównym tematem były współpraca i wzajemne wspieranie się obu instytucji, przede wszystkim na rynkach azjatyckich. Za priorytetowe rozmówcy uznali pogłębienie współpracy z chińskimi partnerami oraz rozszerzenie jej na Kazachstan, Kirgistan, Azerbejdżan i Uzbekistan. Pan Rektor zadeklarował wsparcie władz uczelni dla IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.

Czwartek, 23 lutego 2017 @ 14:10 Redakcja

W 2016 roku zakończyły się kadencje Rad Naukowych większości czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Przy okazji ostatniego spotkania poświęconego zmianom w półroczniku „Kognitywistyka i Media w Edukacji” dr Adam Marszałek, prezes Marszałek Publishing Group, wręczył powołania na członków Redakcji trzech periodyków. Dr hab. Lidia Pokrzycka otrzymała nominację na redaktor naczelną i członka Rady Naukowej „Kognitywistyki i Mediów w Edukacji”, prof. Iwona Hofman – członka Rady Naukowej „Kognitywistyki i Mediów w Edukacji” oraz redaktora działu „Komunikacja Polityczna” rocznika „Polish Political Science Yearbook”, dr hab. Krystyna Leszczyńska – redaktora tematycznego „Nowej Polityki Wschodniej” oraz członka Rady Naukowej „Krakowskich Studiów Małopolskich”, natomiast prof. Zbigniew Karpus został zastępcą redaktora naczelnego „Polish Political Science Yearbook” oraz redaktorem tematycznym „Nowej Polityki Wschodniej”. Wszystkim nowym redaktorom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów tak naukowych, jak i wydawniczych.

Środa, 22 lutego 2017 @ 10:35 Redakcja

Rok 2017 jest początkiem nowej trzyletniej kadencji Rady Naukowej czasopisma „Reality of Politics”. Powołanie jako pierwszy otrzymał prof. Jarosław Piątek, który po raz kolejny został mianowany redaktorem naczelnym rocznika. Wręczenie dokumentu odbyło się podczas spotkania w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek, w którym uczestniczyli także Krzysztof Koman, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, oraz Karolina Targus, dyrektor Biura Time Marszałek Group.

 

Wtorek, 21 lutego 2017 @ 09:10 Redakcja

W ubiegłym roku zakończyła się kadencja Rady Naukowej „NPW”. Z tego powodu Redakcja pisma przygotowuje nowe powołania dla członków Rady na lata 2017–2019 i poszerza skład zespołu naukowców wspierających nasze czasopismo z zewnątrz. W piątek 17 lutego 2017 roku powołanie na redaktora działu tematycznego „Historia” z rąk dyrektor Iwony Nadolskiej-Bartosiak przyjął dr Zbigniew Girzyński.

Piątek, 17 lutego 2017 @ 14:47 Redakcja

Redaktor Naczelna „Nowej Polityki Wschodniej” prof. Joanna Marszałek-Kawa zorganizowała spotkanie dotyczące planów rozwojowych czasopisma. Uczestniczyli w nim dr hab. Antonina Kozyrska, dr Patryk Wawrzyński i sekretarz Redakcji Maciej Majewski. Rozmowy dotyczyły udoskonalenia procesu recenzyjnego, zwiększenia dostępności pisma w bazach indeksacyjnych oraz organizacji seminariów „Nowej Polityki Wschodniej”.

Czwartek, 16 lutego 2017 @ 15:09 Redakcja

W dniu 16 lutego 2017 roku w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości czasopism prowadzonych i wydawanych w naszej oficynie, szczególnie zaś półrocznika „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Tematem rozmów były przede wszystkim możliwości i oczekiwania związane z powołaniem nowego składu Redakcji oraz Rady Naukowej. Poza standardowymi działaniami zmierzającymi do umiędzynarodowienia pisma oraz podniesienia jego punktacji zaproponowano w przyszłości zmianę częstotliwości ukazywania się (z półrocznika na kwartalnik), wydawanie jednego numeru w roku w języku angielskim oraz szerszą promocję tytułu z wykorzystaniem mediów społecznościowych. [więcej]

Poniedziałek, 13 lutego 2017 @ 11:03 Redakcja

Już po raz siedemnasty w słubickim Collegium Polonicum odbyła się konferencja naukowa poświęcona przyszłości Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tych konferencji jest prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i prezes Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tadeusz Wallas, którego wspomagali: dziekan prof. Andrzej Stelmach, prodziekan prof. Magdalena Musiał-Karg, prof. Łukasz Donaj oraz mgr Krzysztof Duda. [więcej]

Piątek, 10 lutego 2017 @ 11:01 Redakcja

W ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się tomik „Świdwin niezapomniany mój” autorstwa Teresy Tomys – poetki i malarki wywodzącej się ze Świdwina. To wiersze bardzo osobiste, ale i uniwersalne, bogate w konkretne fakty i zdarzenia zaistniałe w konkretnym miejscu, czyli w Świdwinie z czasów młodości autorki, ale też odnoszące się do archetypicznej przeszłości pewnego pokolenia, wracające po śladach naszych wspólnych doświadczeń i wspomnień, szczególnie tych szczęśliwych. „Sentymentalizm? – jak pyta w Posłowiu do tomiku Leszek Żuliński – Hm, jeśli tak, to ten najcudowniejszy. Zamieniający się czasem w bajkę, którą powinniśmy w sobie hołubić. Czasami to bolesne, bo przecież wiemy, że z biegiem lat to wszystko utraciliśmy. Ale jakże byłoby to bardziej trudne, gdybyśmy to gdzieś po drodze cynicznie odrzucili”. To poezja bardzo pogodna i czuła, i jakże nam dzisiaj potrzebna. Do odkrywania życia i siebie. [więcej]

 

Teresa Tomys, Świdwin niezapomniany mój, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 93.

Czwartek, 9 lutego 2017 @ 12:22 Redakcja

W leżących w pobliżu granicy polsko-niemieckiej Słubicach, w siedzibie Collegium Polonicum, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prowadzący obrady prezes ZG PTNP prof. Arkadiusz Żukowski zdał relację z konferencji w Berlinie i wyborach do ECPSA. W trakcie posiedzenia skarbnik dr Marceli Burdelski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016, natomiast prof. Grzegorz Janusz omówił zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz mechanizm i zasady ich wprowadzenia. [więcej]

Strona: 1, ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 z 84