POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

O NOWYCH RADACH CZASOPISM I NIE TYLKO

Kategoria: Wieści | Dodane 16.02.2017 o godzinie 15:09 przez Redakcja

W dniu 16 lutego 2017 roku w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości czasopism prowadzonych i wydawanych w naszej oficynie, szczególnie zaś półrocznika „Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Tematem rozmów były przede wszystkim możliwości i oczekiwania związane z powołaniem nowego składu Redakcji oraz Rady Naukowej. Poza standardowymi działaniami zmierzającymi do umiędzynarodowienia pisma oraz podniesienia jego punktacji zaproponowano w przyszłości zmianę częstotliwości ukazywania się (z półrocznika na kwartalnik), wydawanie jednego numeru w roku w języku angielskim oraz szerszą promocję tytułu z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Pismo zyska też nową szatę graficzną oraz dodatkowe działy tematyczne: e-learningowy czy pragmatyki medialnej, które będą opracowywane również przez zagranicznych dydaktyków. W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. Iwona Hofman, dr hab. Lidia Pokrzycka, dr hab. Krystyna Leszczyńska, prof. Zbigniew Karpus, prof. Ryszard Michalski, prezes Time Marszałek Group dr Adam Marszałek oraz sekretarz „Kognitywistyki i Mediów w Edukacji” Szymon Gumienik.