POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

JUBILEUSZ PROFESORA TOMASZEWSKIEGO

Kategoria: Wieści | Dodane 12.12.2016 o godzinie 08:34 przez Redakcja

7 grudnia 2016 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się konferencja „Społeczeństwo, gospodarka, Siły Zbrojne – wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń”. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu naukowców z różnych ośrodków, m.in: Warszawy, Torunia, Wrocławia, Łodzi, Dęblina, Olsztyna i Białegostoku. Pierwsza sesja konferencji, której moderatorem był prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek, była poświęcona prof. dr. hab. Adamowi Tomaszewskiemu. W trakcie jej trwania prezes dr Adam Marszałek wraz z prof. dr. hab. Tomaszem Majewskim, dr hab. Marzeną Piotrowską-Trybull i prof. dr. hab. Stanisławem Sirko, redaktorami księgi pamiątkowej zatytułowanej „Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania”, wręczyli jej egzemplarze Panu Profesorowi oraz autorom artykułów.

Toast na cześć Jubilata wznieśli m.in. wygłaszający laudację prof. dr hab. Bogdan Szulc oraz prof. dr hab. Jacek Pawłowski.

Zdrowia i sukcesów w pracy zawodowej Panu Profesorowi życzyli również dziekan ASzWoj płk dr hab. Tadeusz Zieliński i gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.