THEMIS POLSKA NOVA
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Redakcja:
prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak - redaktor naczelny

Członkowie redakcji:

prof. dr hab. Teresa Gardocka,
prof. zw. dr hab. członek rzecz. PAN Henryk Olszewski,
prof. zw. dr hab. Marek Chmaj
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, UMK Toruń

Sekretarz redakcji:
dr Piotr Piesiewicz
dr Daniel Kawa

Rada programowa
:
prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Casimo Cascione, Universita di Napoli (Federico II)
prof. dr hab. Maria José Majano Caňo, Wydział Prawa i Nauk Społecznych,
Universidad de la Castilla - La Mancha
prof. dr hab. Carla Masi-Doria, Universita di Napoli (Federico II)
prof. dr hab. Alfonsans Eidintas, Uniwersytet Wileński
prof. dr hab. Jan Filip, Wydział Prawa, Uniwersytet Masaryka w Brnie
prof. dr hab. Wojciech Forysiński (Eastern Eori Medirranean University, Fama Gusta, North-Cyprus)
prof. dr hab. Julio Cesar Ortis Gutierrez (Universidad Extertendo de Colombia)
prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanislav Mraz (University of Mateja Bela, Pravnicka Faculta, Slovaz Republic)
prof. dr hab. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Adam Olejniczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Redaktorzy tematyczni
:
prof. dr hab. Marek Chmaj - prawo konstytucyjne
prof. dr hab. Teresa Gardocka - prawo i postępowanie karne
prof. dr hab. Bogdan Kordasiewicz - prawo i postępowanie cywilne
prof. dr hab. Maria Matey-Tyrowicz - prawo pracy
prof. dr hab. Jerzy Menkes - prawo międzynarodowe
prof. dr hab. Janusz Romul - teoria państwa i prawa
prof. dr hab. Jacek Sobczak - prawo własności intelektualnej
prof. dr hab. Roman Wieruszewski - prawa człowieka
prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz - historia państwa i prawa, prawo rzymskie
prof. dr hab. Andrzej Wróbel - prawo administracyjne, prawo europejskie

Redaktor statystyczny
:
prof. dr hab. Ryszard Czerniawski

Redaktorzy językowi
:
prof. dr hab. Andrzej Szlęzak (język angielski),
dr Ksenia Kakareko (język rosyjski)
Redakcja
LINKI
Wydawca
Wydawnictwo
Adam Marszałek

ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
info@marszalek.com.pl

www.marszalek.com.pl