THEMIS POLSKA NOVA
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Aktualności
LINKI
Wydawca
Wydawnictwo
Adam Marszałek

ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
info@marszalek.com.pl

www.marszalek.com.pl
SŁOWACKI MEDAL DLA PREZESA

Dr Adam Marszałek, Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, został uhonorowany Złotym Medalem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Mateja Bela prof. Beatę Kosovą. Wśród odznaczonych był również redaktor naczelny „The New Educational Review” prof. Stanisław Juszczyk. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 29 października 2012 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.
LITEWSKI MEDAL DLA PREZESA

Pod koniec 2012 r. Minister Spraw Zagranicznych Litwy w podziękowaniu za specjalne zasługi  w zacieśnianiu współpracy polsko-litewskiej, uhonorował wydawcę dr. Adama Marszałka.
Wręczenie medalu dokonała Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė, Ambasador Litwy w Polsce, która w rozmowie z paniami Haliną Marszałek oraz prof. Jadwigą Szulakiewicz mówiła o swojej dotychczasowej współpracy ze znakomitym Wydawnictwem Adam Marszałek.
Aktualizowano: 12 lutego 2016 r.
Licznik odwiedzin: 14301
Nowa punktacja czasopism

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której wyniki ogłoszono w grudniu 2015 r., nasze czasopismo zostało ujęte w wykazie czasopism naukowych (część B) i otrzymało 4 punkty.
GOŚCIE Z KAZACHSTANU

Siedzibę Wydawnictwa odwiedzili przedstawiciele Wydziału Prawa Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi. Dziekan prof. Daulet Laikovich Baideldinov, który przewodniczył delegacji, był pod wrażeniem osiągnięć Wydawnictwa na polu zacieśniania współpracy między Polską a krajami Kaukazu i wyraził nadzieję na aktywny udział swojej macierzystej uczelni w kolejnych projektach Wydawnictwa dotyczących tego obszaru. Efektem rozmów z Prezesem dr. Adamem Marszałkiem i Redaktor Naczelną Justyną Brylewską było podpisanie umowy o współpracy.
Podobną umowę dziekan Daulet Laikovich Baideldinov podpisał z reprezentującą Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej prof. Teresą Gardocką.
Jubileusz profesora Pałeckiego

W jednej z reprezentacyjnych sal Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa „Aksjologia w prawie i polityce” poświęcona wybitnemu uczonemu, prawnikowi i politologowi, prof. Krzysztofowi Pałeckiemu. Jej organizatorami byli prof. Janina Czapska, dr Mateusz Stępień oraz dr Michał Dudek. Przed rozpoczęciem merytorycznej części głos zabrali prof. Janina Czapska, prof. Michał Jaskólski oraz dr Adam Marszałek.
Następnie prof. Andrzej Chodubski i dr Michał Dudek wręczyli Profesorowi dwie dedykowane mu księgi - Wielowymiarowość prawa i Wielowymiarowość politologii.
W dalszej części odbyły się dwa panele - w pierwszym, zatytułowanym „Aksjologia w prawie”, wystąpili doktorzy: Krzysztof Kaleta, Michał Paździora, Mateusz Stępień oraz Maurycy Zajęcki, w drugim, pod tytułem „Aksjologia w polityce”, głos zabrali profesorowie: Andrzej Chodubski, Barbara Krauz-Mozer oraz Jerzy Sielski.
Konferencję zakończyła uroczysta kolacja, w której oprócz prof. Krzysztofa Pałeckiego i jego żony Hanny wzięli udział uwiecznieni na fotografii: dr Adam Marszałek, Halina Marszałek, prof. Janina Czapska, prof. Marian Grzybowski, prof. Tadeusz Biernat oraz prof. Arkadiusz Żukowski.
Umowy w Pekin Duck

Time Marszałek Group 3 lipca br. podjął chińską delegację na czele z dyrektorem Lang Tao. Podczas lunchu w warszawskiej restauracji umowy dotyczące publikacji kolejnych serii wydawniczych podpisali dyrektor ds. rozwoju kulturalnego prowincji Anhui Kang Fusheng, generalny menadżer TMG dr Adam Marszałek oraz redaktor naczelny firmy - dr Daniel Kawa. W spotkaniu uczestniczyli pozostali członkowie delegacji: panie Wang Zhen i Yue Yiping, pan Xie Changlu, oraz przedstawiciele Wydziału Kultury Ambasady ChRL w Polsce: radca Wu Guang i pierwszy sekretarz Peng Lee. Obecni byli również: senator RP dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj, asystentka ds. międzynarodowych TMG Karolina Targus oraz korespondent „Renmin Ribao” Li Zengwei. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze, przy lampce wina i wyśmienitej pekińskiej kaczce.
VI Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał
się z rektorem Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji prof. Abdumalikiem
Djumanovem. Przedmiotem rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do
spraw narodowych Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji Ibrahimov
Zakirżanovicz, prof. Tadeusz Bodio, prof. Octjabr Teszajev i dyrektor Szarka
Atabek Gulyamov, było omówienie spraw związanych z przygotowaniem II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor zadeklarował udział w tym
przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także swoje uznanie dla
działań podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek w zakresie edycji
książek i czasopism poruszających problematykę państw Azji Centralnej.
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 14-17 V 2019 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Kingi Sołowiej(kinga@marszalek.com.pl).